• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Огляд деяких документів, що набули чинності у травні 2018 року

ред. Uteka.ua

04.06.2018 901 0 1

Оновлено форму Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Із 25 травня набула чинності нова форма Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту та визначено Порядок його подання. Платники податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі цих контрактів, повинні направити до ДФС протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного контракту повідомлення за формою, оприлюдненою на веб-порталі відомства, з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та ЕЦП. У разі укладання декількох таких контрактів подається окреме повідомлення за кожним контрактом.

ДФС приймає повідомлення відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.17 р. № 557 (наказ Мінфіну від 04.04.18 р. № 405).

Уточнено порядок повернення переплат із бюджету

Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 15.12.15 р. № 1146, приведено у відповідність до Податкового кодексу (далі – ПК). Документ доповнено нормою, згідно з якою у разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань із ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника в СЕА згідно з п. 2001.5 ПК, кошти повертаються виключно на цей рахунок, а в разі його відсутності на момент звернення платника із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань чи на момент фактичного повернення коштів – перераховуються на поточний рахунок платника в банку (новий абзац третій п. 4 Порядку).

Також викладено в новій редакції форму висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (додаток 1) (наказ Мінфіну від 06.04.18 р. № 417 діє з 29 травня).

Втратив чинність наказ Мінфіну про затвердження критеріїв ризиків, достатніх для зупинення ПН/РК в ЄРПН

Із 25 травня втратив чинність наказ Мінфіну від 13.06.17 р. № 567 про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, та вичерпного переліку документів для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК (наказ Мінфіну від 06.04.18 р. № 409).

Оновлено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників

Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 02.06.15 р. № 524, викладено в новій редакції. Зокрема, доповнено критерії відбору платників податків – юросіб до плану-графіка. Так, віднесено:

до високого ступеня ризику – здійснення операцій із реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за ціною нижче собівартості; різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та чистим доходом від такої реалізації у сумі не більше 10 % вказаної собівартості; декларування експортно-імпортних операцій без їх здійснення; зростання удвічі та більше кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів тощо;

середнього ступеня ризику – наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у деклараціях із ПДВ податкових зобов’язань або податкового кредиту та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту за даними ЄРПН на 5 та більше відсотків; наявність негативних рішень комісії ДФС у системі автоматизованого моніторингу протягом трьох звітних періодів; інші операційні витрати більше інших операційних доходів; наявність у СЕА реалізації пального від’ємного ліміту пального; невідповідність даних звітності РРО та обсягів постачання, зазначених у деклараціях (наказ Мінфіну від 26.03.18 р. № 386 набув чинності з 29 травня).

Із документів КМУ виключено вимоги про необхідність печатки

Із 12 травня низку постанов КМУ приведено у відповідність до законодавства в частині скасування норми про обов’язкове використання печаток та надання СГ можливості використання підпису як основного способу засвідчення:

супровідних документів на продукцію - в Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854; Правилах роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1442; Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою КМУ від 11.04.02 р. № 506 (постанова КМУ від 10.05.18 р. № 353 набула чинності з 15.05.18 р.);

інформації у сфері фінмоніторингу - в Порядках, затверджених постановами КМУ від 17.06.15 р. № 411, від 05.08.15 р. № 552, від 08.09.15 р. № 693 (постанова КМУ від 10.05.18 р. № 343).

Як отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ

Із 6 травня набуло чинності Положення про Кредитний реєстр НБУ

(далі – Реєстр), зокрема:

банк/Фонд гарантування вкладів фізосіб (далі – Фонд) подають до Реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (основна сума та відсотки) за такими операціями дорівнює або перевищує 100 МЗП (у 2018 році – 372 300 грн.) або еквівалент цієї суми в інвалюті за офіційним курсом НБУ, установленим на перший робочий день місяця, що настає за звітним;

Фонд повідомляє боржників про подання інформації про них до Реєстру шляхом розміщення інформації на веб-сайтах банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, та/або на своєму веб-сайті;

юридичні та фізичні особи отримують інформацію з Реєстру на підставі заяви. У заяві юрособи зазначаються: повне найменування; код ЄДРПОУ; П. І. Б. та посада особи, яка підписала заяву. Фізособа наводить у заяві П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію і номер паспорта/номер паспорта у формі картки – у разі відмови від реєстраційного номера і наявності відмітки в паспорті). НБУ протягом 5 робочих днів із дня отримання заяви надає заявнику інформацію з Реєстру або повідомляє про її відсутність стосовно нього. Інформація зберігається в Реєстрі безстроково, крім інформації про кредитні операції, зобов’язання за якими виконані боржниками в повному обсязі або припинені. Така інформація вилучається з Реєстру протягом 30 календарних днів після отримання відповідних даних від банку/Фонду (постанова Правління НБУ від 04.05.18 р. № 50).

Позичальники можуть купувати інвалюту за оптимальним курсом

Із 17 травня набули чинності зміни до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.05 р. № 281, зокрема:

клієнти - позичальники банків для виконання зобов’язань за кредитним договором можуть обирати оптимальний курс купівлі інвалюти. Тепер позичальник не зобов’язаний купувати інвалюту лише через банк-кредитор. У банку, де купується інвалюта, позичальник повинен мати відкритий поточний рахунок в інвалюті;

для іноземних інвесторів спрощено порядок повернення інвестицій та доходів від їх здійснення. Нерезиденти можуть купувати та репатріювати інвалюту, якщо іноземні інвестиції були здійснені за рахунок капіталізації дивідендів;

скасовано вимогу про здійснення банками взаємних розрахунків за операціями з купівлі-продажу інвалют та банківських металів за гривні лише після підтвердження угод Системою підтвердження угод на МВРУ. Тепер банки можуть проводити такі розрахунки як до, так і після підтвердження угод Системою (постанова Правління НБУ від 15.05.18 р. № 53).

Здійснення касових операцій в особливий період

Із 11 травня набуло чинності оновлене Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Так, у цей період підприємства:

укладають договори про відкриття та ведення рахунків із залученими або уповноваженими банками, узгоджують із ними розрахунок ліміту залишку готівки в касі. У разі неузгодження ліміт каси є нульовим, а не здана на кінець робочого дня готівка - понадлімітною;

зобов’язані здавати готівку, що надходить до їх кас, у повному обсязі до банку в строки, узгоджені з банком. Підприємства не мають права накопичувати у своїх касах готівку для майбутніх витрат (у т. ч. на зарплату, виплати соціального характеру) до встановленого строку їх виплати;

роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг тощо, до каси яких постійно надходить готівкова виручка, мають право витрачати її за узгодженням із банком на оплату праці, для виплати працівникам;

громадського харчування, а також підприємства, що займаються закупівлею сільгосппродукції, мають право за рахунок готівкової виручки закупляти сільгосппродукцію і продукти її переробки в населення.

Підприємства та фізособи-підприємці зможуть розраховуватися:

між собою – виключно в безготівковій формі; з бюджетом та цільовими фондами – готівкою за рахунок коштів, одержаних у банку, або з виручки; з населенням – в обох формах;

готівкою: з населенням – готівкою, одержаною від банку (у разі закупівлі сільгосппродукції – і за рахунок виручки), через касу підприємства/фізособи-підприємця з веденням касової книги/КОРО/книги обліку доходів і витрат/книги обліку доходів; через банки – шляхом унесення готівки для перерахування на поточні рахунки (постанова Правління НБУ від 05.05.18 р. № 51).

Що змінилося в митному оформленні транспортних засобів

Із 23 травня під час пропуску на митну територію України транспортних засобів (далі – ТЗ) сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не вимагається, він подається при митному оформленні для вільного обігу внутрішній митниці (ст. 2 Закону від 06.07.05 р. № 2739-IV). Дія ст. 2 цього Закону не поширюється на автомобілі швидкої медичної допомоги, ТЗ спецпризначення – пересувні медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою, що ввозяться для вільного обігу та класифікуються згідно з кодами УКТЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90 (Закон від 27.02.18 р. № 2301-VIII).

Вимоги до надавачів медичних послуг, з якими укладаються договори на медобслуговування

Надавач послуг із медичного обслуговування населення, з яким укладають ся договори про медичне обслуговування населення, повинен:

мати ліцензію на здійснення госпдіяльності з медичної практики та інші необхідні дозвільні документи; матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірним табелям матеріально-технічного оснащення, затвердженим МОЗ;

бути зареєстрованим як юрособа (крім державної або комунальної установи) або як фізособа-підприємець;

відповідати критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, за якою укладаються договори.

Із 01.01.19 р. обов’язковою буде наявність умов для медобслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (постанова КМУ від 28.03.18 р. № 391).

Запроваджено електронну форму рецепта на ліки

Із 22 травня набули чинності зміни до нормативних документів, затверджених наказом МОЗ від 19.07.05 р. № 360, а саме:

до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі – Правила). Рецепти форми № 1 (ф-1) (затверджено у новій редакції) та у певних випадках – форми № 3 (ф-3), можуть виписуватися в електронній формі. Такий рецепт, виписаний уповноваженою на те СГ особою в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі (далі – ІТКС), підписаний ЕЦП, створюється, зберігається та передається через ІТКС. Рецепт, роздрукований на компьютері та підписаний власноруч чи за допомогою факсиміле, не вважається електронним. СГ самостійно приймає рішення про виписування електронних рецептів, крім випадків його обов’язкового виписування (п. 1.6);

Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів. Зокрема, аптеки через ІТКС повідомляють СГ, медпрацівник якого виписав рецепт, визнаний недійсним, з порушенням Правил та/або який містить несумісні ліки, помилки у дозі ліків, а також про відпуск ліків за електронними рецептами, відпуск меншої кількості ліків, ніж виписано в рецепті (п. 6, 11);

Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків. СГ, які виписують рецепти, та аптеки зберігають електронні рецепти відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, ЕЦП та захисту інформації (п. 13).

Установлено, що рецептурні бланки форми № 1 (ф-1), які використовувалися до 22 травня, застосовуватимуться до їх повного використання. При цьому на рецептах на ліки, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, лікар додатково ставить штамп червоного кольору «Вартість підлягає відшкодуванню» (наказ МОЗ від 18.04.18 р. № 735).

Хто має подати нову заяву на отримання субсидії

Із 1 травня житлова субсидія призначається лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:

особи, доходи яких ураховуються під час призначення субсидії і в цьому періоді, за інформацією ДФС та ПФУ, у них такі доходи відсутні; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за МЗП, установлену на початок періоду, за який ураховуються доходи для призначення субсидії; та/або вони не сплатили ЄСВ у розмірі, не меншому мінімального, сумарно протягом 3 місяців у зазначеному періоді;

внутрішньо переміщені особи; особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства; орендарі житлових приміщень (будинків); особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Положення, затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848, викладено в редакції постанови КМУ від 27.04.18 р. № 329.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали

Огляд деяких документів, що набули чинності у травні 2018 року