• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Податок на дивіденди 18 % замість 5 %? Усе може бути...

15.11.2019 7969 0 0

Що відбулося?

У результаті першого читання проекту Закону про держбюджет – 2020 (законопроект № 2000) законодавцями було передбачено, зокрема, збільшити доходи бюджету на 25 630 010,5 тис. грн за рахунок надходження ПДФО. При цьому передбачалося, що прогнозний обсяг таких планових надходжень податку

у розмірі 10 млрд грн буде забезпечений за рахунок збільшення ставки ПДФО на дохід від дивідендів. 

На виконання таких грандіозних планів автори законопроекту хотіли підвищити з 5 % до 18 % ставку ПДФО у вигляді дивідендів за акціями і корпоративними правами, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток. Для цього Кабміну було запропоновано врегулювати це питання законодавчо. Іншими словами, якщо до моменту остаточного прийняття Закону про Держбюджет на 2020 рік зазначена норма в його проекті залишиться, потрібно чекати, що до 1 січня 2020 року до Податкового кодексу (далі – ПК) будуть унесені відповідні зміни.

Але поки час ікс не наставі закон доки не опубліковано, платники податку на прибуток – емітенти корпоративних прав можуть поклопотатися про мінімізацію податкових наслідків від отримання дивідендів для своїх учасників-фізосіб. Тобто до внесення до ПК планованих змін рекомендуємо встигнути нарахувати дивіденди за максимумом.

За які періоди можна зараз нарахувати і виплатити дивіденди?

Нагадаємо, дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15). Тобто базою для нарахування дивідендів за певний період є показник рядка 2350 «Чистий фінансовий результат: прибуток»

Звіту про фінансові результати (форма № 1, № 1-м, № 1-мс) за цей період.

Таким чином, за наявності бухгалтерського прибутку за звітні періоди до 2019 року і фінансової можливості всі підприємства можуть виплатити дивіденди за ці періоди. 

А ось період 2019 року, за який підприємство зараз може виплатити дивіденди, залежить від організаційно-правової форми підприємства. Наприклад, у листопаді-грудні 2019 року:

  • ТОВ – може нарахувати і виплатити дивіденди за будь-який період, передбачений статутом такого ТОВ. Так, якщо статутом передбачена, наприклад, щомісячна виплата дивідендів, то можна виплатити дивіденди і за листопад 2019 року (але тільки після затвердження фінзвітності за цей період). При
  • цьому, згідно із загальним правилом, ТОВ можуть нараховувати дивіденди за будь-який період, кратний кварталу (ч. 3 ст. 26 Закону від 06.02.18 р. № 2275-VIII, далі – Закон № 2275). Тому якщо у статуті період, за який можуть бути виплачені дивіденди, узагалі не зазначено, то ТОВ може їх нарахувати за три квартальних періоди 2019 року (аж до жовтня);
  • ПП – може нарахувати і виплатити дивіденди за будь-які періоди року, передбачені його статутом (хоч за один день). 

Завважимо, що АТ можуть нарахувати дивіденди тільки після закінчення звітного року за рахунок чистого прибутку такого року або нерозподіленого прибутку минулих років. Це випливає із ч. 2 ст. 30 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI. Отже, учасники АТ, скоріше за все, можуть потрапити вже під підвищену ставку ПДФО. 

Яких обмежень потрібно дотримуватися при виплаті дивідендів учасникам-резидентам?

При виплаті дивідендів учасникам ТОВ потрібно брати до уваги обмеження, установлені ст. 27 Закону № 2275 (не можна виплачувати дивіденди, якщо у товариства є заборгованість перед учасником, що вибув, або перед кредиторами тощо). 

Крім того, усі підприємства, яким дозволено виплачувати дивіденди готівкою, повинні дотримуватися ліміту готівкових розрахунків, установленого п. 6 розд. II Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148. А саме – суб’єкти господарювання (далі – СГ) мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

  • з іншими СГ – на суму не більше 10 000 грн;
  • з фізособами – на суму не більше 50 000 грн.

Який ліміт застосовувати в разі виплати дивідендів учаснику-фізособі, який одночасно зареєстрований як підприємець?

У ЗІР (категорія 109.13) є роз’яснення, що коли розрахунки з фізособою не пов’язані з її підприємницькою діяльністю, то діє ліміт у 50 000 грн. Проте в тій самій категорії ЗІР є інше роз’яснення, з якого випливає, що до готівкових розрахунків з особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є підприємцем, застосовується ліміт у розмірі 10 000 грн (а не 50 000 грн). Аналогічне роз’яснення наведено, наприклад, і в Індивідуальній податковій консультації ДФС від 21.05.19 р. № 2280/К/99-99-13-02-03-14/ІПК. 

Проте ми вважаємо, що в разі виплати дивідендів фізособі потрібно орієнтуватися на перше із зазначених роз’яснень у ЗІР (тобто застосовувати ліміт у 50 000 грн). 

Чи є зараз будь-які обмеження на виплату дивідендів фізособам-нерезидентам?

Виплата дивідендів іноземним інвесторам регулюється Законом від 21.08.18 р. № 2473-VIII і Положеннями, затвердженими постановами Правління НБУ від 02.01.19 р. № 2 та № 5 (далі – Положення № 2 № 5). При цьому протягом 2019 року до Положення № 5 кілька разів уносилися зміни, що зняли обмеження на ліміт суми дивідендів, яка може перераховуватися за кордон іноземному інвесторові, а також на період, за який можуть бути виплачені такі дивіденди. 

Тому на сьогодні підприємство-резидент може виплатити фізособі-нерезиденту дивіденди за будь-який період, передбачений статутом, і в будь-якій сумі (залежно від наявності чистого прибутку). 

Чи можна виплатити дивіденди фізособі-нерезиденту готівкою через касу?

А ось цього зробити не можна. Розрахунки з виплати дивідендів в інвалюті здійснюються виключно через банки (п. 29, 31 Положення № 2). 

Чи достатньо для застосування ставки ПДФО 5 % нарахувати дивіденди в період її дії, чи потрібно їх ще й обов’язково виплатити в цьому періоді?

Згідно з пп. 170.5.2 ПК будь-який резидент, який нараховує дивіденди, є податковим агентом. При цьому самі дивіденди остаточно оподатковуються під час їх нарахування (пп. 170.5.4 ПК). 
Увага! Якщо дивіденди нараховано, але не виплачено, треба вчасно сплатити податки до бюджету. Не забудьте перерахувати ПДФО і військовий збір із суми неоплачених дивідендів до 30-го числа місяця, що настає за місяцем їх нарахування (пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК).

Тому – незалежно від того, яка саме ставка ПДФО діятиме в період фактичної виплати дивідендів – до дивідендів, нарахованих у період дії ставки 5 %, застосовується саме ця ставка. 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали