Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Мін’юст затвердив новий Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб

19.09.2023 240 0 0

Наказом Мін'юсту від 13.09.2023 р. № 3258/5 затверджено Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Порядок визначає процедуру притягнення юридичної особи, юридичної особи – резидента / фізичної особи – резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, встановлених абзацами 2 – 4 ч. 4 ст. 35 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Нагадаємо, що абз. 2 – 4 ч. 4 ст. 35 Закону № 755-IV передбачено наступну відповідальність у сфері державної реєстрації:

 • внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від 1000 до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 17 до 340 тис. грн.
 • неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від 1000 до 20 000 НМДГ, тобто від 17 до 340 тис. грн.
 • ненадання юридичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу - резидента в розмірі від 1000 до 20 000 НМДГ, тобто від 17 до 340 тис. грн.

Штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

Розгляд справи не може бути розпочато, а розпочатий розгляд підлягає закриттю у разі:

 • відсутності події або складу порушення;
 • втрати чинності положенням закону, яким встановлено відповідальність за порушення;
 • закінчення строку, протягом якого може бути накладено штраф;
 • державної реєстрації припинення у результаті ліквідації юридичної особи, щодо якої складено протокол;
 • смерті фізичної особи, щодо якої складено протокол;
 • наявності за тим самим порушенням постанови про накладення штрафу або постанови про закриття справи щодо тієї самої особи.

У разі вчинення особою двох або більше порушень протокол складається щодо кожного порушення окремо.

Протокол не пізніше трьох робочих днів з дня його складення надсилають особі, щодо якої склали протокол, або її представнику в один з таких способів:

 • вручення під розписку;
 • через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
 • на адресу електронної пошти, яка є в ЄДР або підтверджується іншими доказами;
 • рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання/перебування) відповідної особи.

Особа, щодо якої винесли постанову про накладення штрафу, сплачує штраф упродовж 10-ти календарних днів з дня її прийняття.

У триденний строк з дня такої сплати копію документа, що підтверджує сплату штрафу, надають (надсилають) Мінюсту.

Притягнення особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку подання до ЄДР достовірної інформації про КБВ юрособи або про його відсутність та структуру власності.

Наказ № 3258/5 набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. На день підготовки матеріалу документ офіційно не опубліковано.

https://minjust.gov.ua/

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали