• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як покращиться інвестиційний клімат в 2018 році

ред. Uteka.ua

14.11.2017 349 0 0

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній Раді України проект Закону № 6540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» прийняти за основу.

Метою законопроекту є поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

Проектом Закону впроваджуються наступні положення:

1)            У сфері захисту прав акціонерів

-              обов’язкове негайне розкриття (у якості особливої інформації про емітента) інформації про те, у чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних з правочином із заінтересованістю;

-              відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;

-              право акціонера ознайомитись з документами, пов’язаними з вчиненням правочину із заінтересованістю;

-              включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

-              поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства.

2)            У сфері правосуддя

- можливість подання позовної заяви суду (та надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи у мережі Інтернет;

- забезпечення можливості витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа);

- впровадження “більшої вірогідності” у якості стандарту доказування у господарському процесі.

3)            У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань

-              зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна - об’єкту забезпечення;

-              кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;

-              об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);

-              боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;

-              статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

                У цій частині проект Закону спрямований на імплементацію статті 6 Директиви 2002/47/EC.

4)            У сфері альтернативного вирішення спорів

-              компетенція третейських судів поширюється на справи за позовами про захист прав споживачів, корпоративні спори та спори щодо об’єктів нерухомості;

-              виключається можливість винесення третейським судом рішення щодо особи, яка не укладала третейську угоду;

-              запроваджуються додаткові вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи за позовами споживачів про захист їх прав;

-              встановлюється право споживача у будь-який момент припинити розгляд справи за його позовом;

                Проект Закону спрямований на гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС та на імплементацію у вітчизняне законодавство Директиви Європейського Парламенту та Ради №2013/11/ЄС щодо альтернативного врегулювання спорів за участю споживачів, Директиви Ради ЄС №93/13/ЕЕС щодо несправедливих умов у договорах з споживачами, Рекомендацій Комісії №98/257/ЄС про принципи, що застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів за участю споживачів та Рекомендацій Комісії №2001/310/ЕС про принципи щодо позасудових органів, що залучаються до добровільного врегулювання спорів за участю споживачів.

5)            У сфері будівництва

-              сертифікату особами, які не здобули вищої освіти за необхідним напрямом професійної атестації;

-              виключається необхідність одержання у центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, вихідних даних для проектування об’єктів будівництва;

-              встановлюється швидка та прозора процедура присвоєння будівельної адреси та адреси об’єкту нерухомого майна;

-              скасовується обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

6)            У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання

- виключення необхідності застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження.

7)            У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства

- встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;

- надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.

8)            У сфері правочинів з нерухомістю

- виключення можливості безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали