Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Кабмін затвердив Положення з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

02.11.2023 244 0 0

Кабмін постановою від 31.10.2023 № 1132 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. 

Метою експериментального проекту є створення умов для унеможливлення зловживань та порушень законодавства під час експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 

 • 1001 – пшениця і сумiш пшеницi та жита (меслин); 
 • 1002 – жито; 
 • 1003 – ячмінь; 
 • 1004 – овес; 
 • 1005 – кукурудза; 
 • 1201 – соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi; 
 • 1205 – насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене; 
 • 1206 00 – насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене; 
 • 1507 – олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу; 
 • 1512 – олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу; 
 • 1514 – олiї свиріпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу; 
 • 2306 – макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв і олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi; 

а також забезпечення захисту прав суб’єктів агропромислового комплексу, які провадять господарську діяльність без порушень вимог законодавства, шляхом верифікації суб’єктів агропромислового комплексу (далі – перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу). 

До переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу на безоплатній основі включається суб’єкт агропромислового комплексу, який зареєстрований у Державному аграрному реєстрі, набув статусу користувача зазначеного Реєстру та відповідає одночасно таким критеріям: 

 • зареєстрований як платник ПДВ станом на 23 лютого 2022 року та на дату формування електронного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру; 
 • не має податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу – 21081000); 
 • стосовно нього не складений акт податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства; 
 • здійснив з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно) операцію з експорту товару (товарів), за якою банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених Нацбанком граничних строків розрахунків за операцією з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 року (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом. 

Для включення до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу суб’єкт агропромислового комплексу подає заяву, яка формується програмними засобами Державного аграрного реєстру. 

Відповідність критеріям підтверджується: 

 • відомостями про реєстрацію суб’єкта агропромислового комплексу як платника ПДВ, отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС, для чого у заяві зазначається код платника податку на додану вартість; 
 • відомостями щодо відсутності податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу – 21081000), отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС; 
 • інформацією стосовно відсутності актів податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства. 

Рішення про включення, відмову у включенні  до або виключення з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу за заявами суб’єкта агропромислового комплексу приймається Мінагрополітики протягом двох робочих днів з дати подачі заяв до Державного аграрного реєстру. Підставою для прийняття рішення про відмову у включенні до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу є невідповідність критеріям, визначеним у Порядку. 

Підставою для виключення суб’єкта агропромислового комплексу із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу є заява суб’єкта агропромислового комплексу або інформація від ДПС про: 

 • анулювання реєстрації платника ПДВ та/або наявність податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу – 21081000), отримана у порядку електронної інформаційної взаємодії; 
 • наявність складених стосовно нього актів податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства, отримана засобами електронного документообігу. 

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні. 

Урядовий портал 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали