• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку

19.11.2019 1076 0 0

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». 

Проєкт наказу підготовлено з метою приведення деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Проєктом наказу пропонується внести зміни до:

 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561;
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2;
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 № 1327; 
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635; 
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 № 1873;
 • Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2010 № 1300.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів буде доповнено новим абзацом:

«Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).»

Уточнено, що ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією), яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, при введенні об'єкта в експлуатацію.

Виключено положення про те, що первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством.

 • Змінами у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів передбачено, що під час оформлення закупівельного акту при надходженні запасів від фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності, не потрібно буде зазначати місце його складання. 

Уточнено, що під час проведення інвентаризації слід керуватися «Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Крім того, виключено згадування про Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, яка втратила чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 247 від 18.06.2019.

 • Розширено перелік суб'єктів, на яких не поширюються Методичні рекомендації бухгалтерського обліку фінансових витрат.

Відповідно до нової редакції, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). Ці Методичні рекомендації не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

 • Також уточнено перелік осіб, яуі можуть застосовувати Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи. 

Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ, банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності»), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.

 • Новою редакцією Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства буде передбачено, що рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Раніше суб'єкти малого підприємництва, а також організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, могли не застосовувати рахунки класу 9.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу надавати протягом 20 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресою:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11; e-mail: y.shevchuk@minfin.gov.ua.

mof.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали