• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни до форм кошторисів, планів асигнувань, паспортів бюджетних програм 

04.02.2019 1605 0 0Міністерство фінансів Наказом 1209 від 29.12.2018 року з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі внесло зміни до низки своїх наказів 

У формах кошторису, зведеного кошторису, зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити. 

У формах плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити. 

Внести до форми лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, такі зміни: 

  • у підпункті 1 слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити; 
  • у підпункті 4 після слів «плану спеціального фонду» слово «державного» виключити. 

У додатках 1 - 3, 6, 9 - 15 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити.

Внести до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), такі зміни: 

1) у пункті 2: 

у підпункті 1 слово «спільно» замінити словами «за погодженням»; 

у підпункті 2 слова «фінансової та» виключити; 

підпункт 3 викласти у такій редакції: 

«3) оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації») паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом 3 робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом 3 робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього наказу, разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм та під час проведення огляду витрат бюджету.». 

Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, що додаються. 

Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, виклавши її в новій редакції, що додається.

Наказ МФУ від 28.12.2018 року №1209 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, станом на 04.02.2019 року наказ не оприлюднено.

https://www.minfin.gov.ua/

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали