• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заповнення статзвітності про використання і запаси палива: Держстат

11.02.2019 1020 0 1


Подаємо річну статзвітність: формы № 4-мтп, № 11-мтп та № 2-тр


З 01.01.2019 втратило чинність роз'яснення Держстату щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 4-мтп «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» від 27.10.2016 р. № 17.4-12/23.

У зв'язку із цим Держстат затвердив нове роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива» від 10.07.2018 р. № 17.4-12/26. У ньому наводяться загальні відомості щодо заповнення показників форми державного статистичного спостереження № 4-мтп (річна)/(місячна).

Як зазначено в роз'ясненні, показники форми ґрунтуються на даних первинних документів (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні описи, матеріальні звіти тощо).


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 10.07.2018 р. №17.4-12/26

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
_________________ І. Вернер
10 липня 2018 р.

Роз'яснення щодо форм державного статистичного спостереження №4-мтп «Звіт про використання та запаси палива»

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форм державного статистичного спостереження №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» (далі - форма №4-мтп (річна)), №4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» (далі - форма №4-мтп (місячна)).

2. Форма №4-мтп (річна) уміщує інформацію за підсумками звітного року; форма №4-мтп (місячна) - за звітний місяць.

3. Значення показників форм відображені в одиницях вимірювання, зазначених у графі А, з одним десятковим знаком після коми.

Значення показника у графі 15 розділу 2 у формі №4-мтп (річна) відображено в одиницях вимірювання (ккал) в цілих числах.

4. Показники форми ґрунтуються на даних первинних документів (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні описи, матеріальні звіти тощо).

5. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерк.

II. Загальні відомості щодо показників форми державного статистичного спостереження №4-мтп (річна)

1. Для віднесення найменувань видів палива до певного виду палива, записаного у графі А за відповідним рядком, може використовуватися Номенклатура продукції промисловості (НПП) та Статистична класифікація продукції (СКП-2011). Для зазначення найменувань палива, включених до рядка 800, передбачені вільні рядки в кінці форми.

Рядок 800 «Інші види палива» відображає обсяги не зазначених окремо видів палива у графі А розділу 1.

2.Графа 1 розділу 1 уміщує сумарні обсяги палива, витраченого за всіма напрямами витрат: у процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого використання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина), а також обсяги їхніх втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

Зазначена графа не містить даних про обсяги реалізації (відпуску) населенню палива та роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених.

Дані графи 1 розділу 1 можуть дорівнювати сумі граф 1, 14 розділу 2, граф 1, 2 розділу 3 та графи 1 розділу 4.

3. Графи 2 - 3 розділу 1 уміщують показники щодо обсягів запасів усіх видів палива у споживачів та постачальників на кінець звітного періоду, які можуть знаходитись на складах підприємств, цехів, підсобних виробництв, на будівельних майданчиках, складах, інших приміщеннях, які перебувають на балансі підприємства; обсяги запасів, які належать підприємству, але з будь-яких причин зберігаються на інших підприємствах, а також запасів на суднах, які знаходяться біля причалів, у портах і гаванях (що обслуговують внутрішні лінії); на локомотивах у депо.

Обсяги запасів уміщують інформацію про обсяги запасів як для власних потреб підприємств-постачальників, так і для подальшого продажу.

Обсяги запасів не відображають запаси бензинів, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених, а також запасів вугілля вуглезбагачувальних фабрик, з урахуванням давальницької сировини.

Ці графи уміщують обсяги запасів рідких нафтопродуктів (бензину моторного, палива дизельного тощо), які неможливо злити - так звані «мертві» залишки.

Графа 3 розділу 1 уміщує обсяги закачаного газу до підземних сховищ (ПСГ) для споживачів України без урахування транзиту.

До цих граф не належать обсяги нафтопродуктів, які знаходяться в процесі нафтоперероблення й відносяться до незавершеного виробництва, а також не вміщують обсяги запасів, що відкладені до держрезерву та мобзапасу.

4. Графи 1 - 13 розділу 2 містять показники про обсяги витрат структурних підрозділів підприємства на перетворення палива в інші види паливних продуктів або енергію (енергетичний сектор). Ці показники уміщують також обсяги технологічних втрат палива в процесі їх перетворення: вугілля і торфу при виробництві брикетів, вугілля при виробництві коксу та коксового газу, нафти при знесоленні та зневоднюванні та інші технологічні втрати і відходи палива, пов'язані з його перетворенням.

Обсяги витрат палива на перетворення в теплоенергію окремими котлами враховуються у графі 12 розділу 2.

Графа 1 розділу 2 = сумі граф 2 - 13 розділу 2.

5. Графа 14 розділу 2 відображає обсяги палива на здійснення всіх технологічних процесів із видобутку й виробництва продукції паливної промисловості, виробництва електроенергії та відпуску теплоенергії енергетичних підприємств із урахуванням витрат на внутрішній заводський транспорт.

6. Графа 15 розділу 2 відображаєкількість теплоти, що отримана при повному згорянні масової (для твердих і рідких речовин) або об'ємної (для газоподібних) речовини впродовж звітного року, за даними лабораторії з вимірювань теплоти згоряння (якщо підприємство її має) або за даними згідно із сертифікацією продукції, і наводиться у кілокалоріях (ккал), як зазначено у формі. Якщо підприємство не володіє інформацією щодо теплоти згоряння використаного палива, то графа 15 не містить даних. У цій графі наводиться теплота згоряння палива, отримана від згоряння річного обсягу його використання (що отримана при повному згорянні всього обсягу витраченого палива впродовж року).

У графі 15 інформація про обсяги витрат структурних підрозділів підприємства на здійснення технологічних процесів з перетворення палива в інші види паливних продуктів або енергію (енергетичний сектор) не відображається.

7. Графа 1 розділу 3 відображає обсяг палива, що використовується:

як сировина на виробництво хімічної, нафтохімічної та іншої непаливної продукції з урахуванням технологічних втрат при переробці;

як матеріал для непаливних потреб уміщує дані про обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, які використовуються як компонент і як мастильні матеріали.

До цієї графи враховані технологічні втрати при переробці палива в непаливну продукцію.

8. Графа 2 розділу 3 відображає обсяги палива за всіма напрямами використання в цілях кінцевого використання, за винятком витрат палива, урахованих енергетичним сектором (у графах 1 - 13 розділу 2), на власне споживання енергетичним сектором (у графі 14 розділу 2) та витрат для неенергетичних цілей (як сировина, матеріал) (у графі 1 розділу 3).

Зазначена графа відображає витрати палива на виробництво промислової продукції (за винятком витрат палива, урахованих енергетичним сектором), на сільськогосподарські роботи (продукцію), на діяльність транспорту, будівництво, торговельну діяльність, ресторанне господарство, а також паливо, яке безпосередньо спалюється в цілях кінцевого використання, наприклад у печах, грубках, плитах тощо.

Ця графа уміщує також витрати палива на опалення, гаряче водопостачання виробничих та адміністративних споруд (уключаючи витрати в невиробничих об'єктах, які розташовані в цих спорудах) зазначених видів діяльності.

Графа 2 розділу 3 ³ сумі граф 3 та 4 розділу 3.

9. Графа 3 розділу 3 уміщує обсяги витрат палива на забезпечення руху всіх видів транспорту, крім внутрішньозаводського, усіх підприємств незалежно від того, до якого виду економічної діяльності вони належать. Використання палива внутрішньозаводським транспортом відображається відповідно у гр. 14 розділу 2 (підприємствами енергетичного сектору) та гр. 2 розділу 3 (рештою підприємств крім енергетичного сектору). До графи 3 не враховуються витрати палива на силові двигуни і механізми, які забезпечують виконання робіт у сільському господарстві (тракторів, комбайнів, сіялок, віялок тощо), які відображаються тільки у гр. 2 розділу 3.

Зазначена графа уміщує витрати палива на транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів магістральними трубопроводами підприємств трубопровідного транспорту в межах країни.

10. Графа 4 розділу 3 відображає обсяги витрат палива на перевезення авіаційним та морським транспортом міжнародного сполучення.

До цієї графи не враховані обсяги використання палива на міжнародні перевезення автомобільним та трубопровідним транспортом.

11. Графа 5 розділу 3 вміщує дані щодо обсягів відпуску палива населенню, за винятком обсягів роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного), пропану і бутану скраплених, оскільки ці дані відображаються у звіті за формою №1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

12. Графа 1 розділу 4 уміщує обсяги втрат палива при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

13. Графа 2 розділу 4 відображає обсяги безповоротних втрат палива, відсутності обліку: незбираний попутний нафтовий газ, спалений у факелах; невикористані відходи лісозаготівель, деревообробки, відпрацьовані масла мастильні, луги сульфатні, відходи хімічного виробництва та інші горючі відходи технологічних процесів виробництва, для яких відсутня на підприємстві розроблена технологія їх використання, а також втрати палива у випадку крадіжок тощо.

III. Загальні відомості щодо форми державного статистичного спостереження №4-мтп (місячна)

1. Графа 1 «Обсяг використаного палива за звітний місяць» уміщує сумарні обсяги вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів, витрачених за всіма напрямами споживання: в процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого споживання з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні, а також обсягів реалізації (відпуску) населенню, незалежно від джерел їхнього надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина).

Зазначена графа не містить даних про обсяги роздрібного продажу через мережу автозаправочних станцій (АЗС) бензину моторного, газойлів (палива дизельного) та пропану й бутану скраплених. Ці дані відображені у звіті за формою №1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

2. Графа 2 «Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця» уміщує сумарні обсяги запасів вугілля, нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу та окремих нафтопродуктів як у споживачів, так і у постачальників.

Вищезгадані обсяги запасів уміщують інформацію про запаси як для власних потреб підприємств - постачальників, так і для подальшого продажу, крім АЗС. Запаси, які належать АЗС, відображені у звіті за формою №1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу».

Рядок «Газ природний» відображає обсяги закачаного природного газу до підземних сховищ (ПСГ) для споживачів України без урахування транзиту.

3. Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження №4-мтп «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти» від 27.10.2016 р. №17.4-12/23 є недійсними з 01.01.2019 р.

Заступник директора департаменту
статистики торгівлі - начальник
відділу комплексних робіт

В. Кругляк

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали