• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заповнення форми № 7-торг (річна)

ред. Uteka.ua

06.12.2016 939 0 0

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

В. о. Голови Державної служби

статистики України

________________    І. М. Жук

11 грудня 2015 р.

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі"

 

1. Загальні положення

 

1.1. Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" (далі – форма).

1.2. Форма містить дані щодо наявності торгової мережі (сукупності об'єктів роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території) станом на 1 січня року, що настає за звітним.

1.3. Форма охоплює дані про кількість діючих об'єктів роздрібної торгівлі та торгову площу магазинів у цілому по підприємству за сукупністю характерних ознак діяльності, типів і видів мережі, за спеціалізацією, за формами організації та обслуговування, за регіонами здійснення діяльності.

1.4. Показники форми відповідають даним документів первинної облікової документації, зокрема, технічних паспортів, затверджених типових проектів, документів щодо орендної плати або обмірів, інвентарних карток обліку основних засобів, товарно-транспортних накладних, товарно-грошових звітів, квитанцій установ банків та поштових відділень.

 

2. Показники форми

 

2.1. Рядок 990 містить інформацію стосовно середньої кількості працівників за звітний рік (уключаючи середньооблікову кількість штатних працівників, середню кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами) для підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, при наявності інформації у Розділі І та Розділі ІІ. Для неторгових підприємств цей показник відображає кількість працівників, що займаються роздрібною торгівлею.

2.2. Розділ І "Наявність торгової мережі у межах регіону місцезнаходження" містить узагальнену інформацію про об’єкти роздрібної торгівлі, які здійснюють діяльність у межах регіону, на території якого знаходиться підприємство (юридична особа).

2.3. У графі 1 "Кількість діючих об’єктів" наводиться кількість об’єктів (закладів), яка включає в себе кількість місцевих одиниць (структурних підрозділів) суб’єктів господарювання, які фактично працюють на звітну дату або тимчасово не працюють (не більше 6 місяців), у яких здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

2.4. У графі 2 "Торгова площа магазинів" у цілих числах наводяться дані щодо площі для торгівлі та обслуговування покупців, уключаючи здану в оренду, на якій здійснюється продаж товарів, та площі для розміщення служб із додаткового обслуговування покупців (відділ замовлень, кафетерій, демонстраційна зала, камера сховищ, пакувальна, оформлення продажу в кредит та інші служби з додаткового обслуговування покупців). При цьому дані щодо торгових площ уключають площі, що зайняті під прилавками, стелажами та іншим обладнанням, яке встановлене в торговому залі.

Показник торгової площі магазинів не містить даних щодо площ окремих приміщень, які повністю здані в оренду.

2.5. Рядки 01-50 містять дані щодо магазинів – об’єктів стаціонарної роздрібної торгівлі, що розміщені в капітальних відокремлених будівлях або приміщеннях, що мають торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устаткованням.

Магазин, який займає декілька окремих приміщень в одній будівлі та підпорядкований одному суб’єкту господарювання, можна вважати як один магазин (об’єкт роздрібної торгівлі). При здійсненні торгівлі у декількох окремих приміщеннях у різних будівлях кожне приміщення можна вважати як самостійний магазин (об’єкт роздрібної торгівлі), навіть у тому разі, коли він підпорядкований одному суб’єкту господарювання.

2.6. Рядки 02-50 містять дані щодо кількості об’єктів торгівлі, згрупованих за сукупністю характерних ознак діяльності: типами, спеціалізацією, розміром торгової площі, формами обслуговування тощо.

2.7. Рядки 54 та 65 містять дані щодо напівстаціонарної мережі роздрібної торгівлі, яка складається із сукупності об’єктів роздрібної торгівлі (кіоски, ятки, автозаправні станції), що займають відокремлене приміщення легкої конструкції, без великих капітальних витрат, не мають торгового залу для здійснення торгово-технологічних операцій з покупцями, мають просте обладнання.

Рядок 54 "Кіоски роздрібної мережі" містить дані щодо кіосків незалежно від їх розташування (магазини, торгові ряди, торгово-сервісні центри, на ринку чи в підземному переході тощо).

Рядок 65 "Автозаправні станції, включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС)" містить дані щодо об’єктів напівстаціонарної роздрібної торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів з використанням спеціального обладнання.

2.8. Рядок 69 "Об’єкти торгівлі поза магазинами" містить дані щодо нестаціонарних, пересувних пунктів із продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню (лотки, розкладки, стенди, намети, автомагазини, автофургони тощо), через торгові автомати, а також роздрібної торгівлі, що здійснюється через каси неторгових підприємств, зі складів, через мережу Інтернет, телебачення, комівояжерами тощо.

2.9. У рядках 80-85, 88, 89 "Із загальної кількості об’єктів роздрібної торгівлі, об’єкти, які розташовані у сільській місцевості" міститься інформація із рядка 01 щодо кількості об’єктів роздрібної торгівлі у сільській місцевості (села, селища, крім селищ міського типу).

2.10. Розділ ІІ "Наявність торгової мережі за територіальною ознакою в межах регіону місцезнаходження" містить розгорнуту інформацію стосовно об’єктів роздрібної торгівлі, які відображені у розділі І, відповідно до всіх його рядків і граф, із розподілом їх за територіальною ознакою (район, місто) фактичного розташування.

2.11. Розділ ІІІ "Наявність торгової мережі за територіальною ознакою за межами регіону місцезнаходження" містить розгорнуту інформацію про наявність об’єктів роздрібної торгівлі, що здійснюють діяльність за межами регіону місцезнаходження підприємства (за фактичним розташуванням торгової мережі), тобто не відображені у розділі І та розділі ІІ, з розподілом їх за територіальною ознакою (район, місто), відповідно до граф та рядків розділу І.

 

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження            № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" від 28 листопада 2014 року № 17.4-12/57 є недійсними.

 

Директор департаменту

статистики торгівлі Держстату                                                                               А. О. Фризоренко

____

11.12.2015 № 17.4-12/29

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали