Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

За що відповідає директор, а за що - бухгалтер

Редакція

21.06.2017 582 0 0

Мін'юст України в листі від 23.02.2017 року за № 6508/105-0-2-17/7 нагадало, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, зокрема введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначає Кабінет Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» (далі - Типове положення)).

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів (частина шоста ст. 8 Закону).

Відповідно до частини сьомої ст. 8 Закону та п. 13 Типового положення визначено коло обов'язків головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Так, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, зокрема, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, а також організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій (абзаци перший, другий, третій частини сьомої ст. 8 Закону).

Слід зазначити, що керівник бюджетної установи затверджує положення про бухгалтерську службу, керівником якої є головний бухгалтер, і посадову інструкцію фахівця, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.

При цьому слід звернути увагу на те, що згідно з частиною восьмою ст. 9 Закону відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали