Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як ввести в експлуатацію новий нематеріальний актив на підприємстві

07.11.2018 2558 0 1

На сьогодні практично кожне підприємство має справу з нематеріальними активами, наприклад, із веб-сайтами, торговими марками, комп’ютерними програмами тощо. Тож у багатьох бухгалтерів постійно виникають запитання, пов’язанні з обліком та оподаткуванням таких активів. Розглянемо, як ввести в експлуатацію новий нематеріальний актив (НМА).

Введення нового НМА в експлуатацію складається з таких етапів:

1. На підприємстві створюється комісія, до складу якої, зазвичай, входять: головний інженер або заступник керівника підприємства (голова комісії), начальник відповідного структурного підрозділу, головний бухгалтер або його заступник, а також особа, на яку покладено відповідальність за збереження НМА.

Комісія має оглянути НМА і прийняти рішення щодо класифікації конкретного об’єкта НМА, визначення строку його використання та ліквідаційної вартості. Під час ідентифікації об’єктів НМА комісія підприємства перевіряє наявність і чинність документів, які є підставою для оприбуткування об’єкта НМА (лист Мінфіну від 11.04.2006 р. № 31-34000-10-10/7377), Крім того, вона повинна перевірити документи, що засвідчують правомірне набуття права авторства, права власності, права на використання об’єкта НМА тощо.

Рішення комісії оформляється протоколом або актом довільної форми.

2. Видається наказ про визнання НМА активом і введення його в експлуатацію, у якому зазначаються зазначені вище відомості.

3. Комісія складає первинний документ, на підставі якого відбувається введення НМА в експлуатацію.

Таким документом є Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1, затверджена наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. № 732).

Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або вповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.

Акт заповнюється на основі технічної, науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об’єкта НМА. У ньому також наводять характеристику такого об’єкта, яка містить докладний його опис і порядок використання, особливості й переваги, зазначають основні якісні та кількісні показники об’єкта НМА.

Бухгалтерія, після перевірки акта за формою та змістом, переносить інформацію до облікових регістрів і заводить інвентарну картку обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма №НА-2), яка фактично є паспортом НМА. Форма цієї картки затверджена зазначеним наказом.

Така картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику. До неї вноситься інформація про рух об’єкта всередині підприємства, зміну його вартості, характеристик тощо. За інформацією з цієї картки можна прослідкувати «життєвий шлях» НМА.

http://devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали