• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виникнення ПЗ по операціях з використання пального для власних потреб

ред. Uteka.ua

04.07.2017 258 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.06.2017 р. N 813/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства і надає індивідуальну податкову консультацію зі змістовними відповідями на питання, порушені у зверненні Товариства.

Як зазначено у зверненні, Товариство зареєстровано платником акцизного податку з реалізації пального у серпні 2016 року. При цьому Товариство має залишки пального, придбаного до моменту реєстрації платником акцизного податку, по яких не проведено інвентаризацію та яке використовується виключно для власних потреб (заправки власних транспортних засобів).

Щодо виникнення податкових зобов’язань по операціях з використання пального для власних потреб

Перелік операцій, які є об’єктами оподаткування акцизним податком, визначено п. 213.1 ст. 213 Кодексу. Так, відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які, зокрема, отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН).

Об’єкт оподаткування виникатиме у Товариства у разі, якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального перевищуватимуть обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Якщо обсяги реалізованого (витраченого) Товариством пального не перевищуватимуть обсягів отриманого пального від інших платників акцизного податку, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН, то при такій операції об’єкт оподаткування у Товариства не виникатиме.

За допомогою запровадженої з 1 березня 2016 року системи електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП) ведеться автоматизований облік у розрізі платників податку обсягів реалізованого пального, в тому числі обсягів пального, використаного для власного споживання, та сум сплаченого акцизного податку з цих обсягів.

СЕАРП дає можливість контролювати в автоматичному режимі здійснення платником податку операцій з обігу та реалізації пального всередині країни, а введена акцизна накладна є обов’язковим електронним документом, який складається при всіх операціях з реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється у ЄРАН.

Отже, Товариству необхідно здійснювати реалізацію пального з безумовним виконанням ним умов законодавства щодо оформлення документів у СЕАРП (ст. ст. 231 - 232 Кодексу), незалежно від того, чи будуть у нього виникати зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у ЄРАН.

При цьому платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, зокрема, використаного для власного споживання (абзац другий п. 231. 1 ст. 231 Кодексу).

Отже, з метою виявлення необлікованих об’ємів пального Товариство як зареєстрований платник акцизного податку з реалізації пального, що здійснює операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального іншим особам, чи здійснює будь-які інші операції з пальним на митній території України, які перелічені в абзаці другому пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, зобов’язане складати акцизні накладні на такі обсяги реалізації, а також на обсяги пального, що використовується для власного споживання, зареєструвавши акцизні накладні в ЄРАН у порядку, визначеному ст. ст. 231 та 232 Кодексу.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 113 (далі - Порядок N 113).

Пунктом 30 Порядку N 113 встановлено, що платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН на обсяг залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (ΣАНакл), обчислений за визначеною формулою.

У зазначеній формулі враховується, зокрема, загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в ЄРАН, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних.

Порядок N 113 передбачає, що платник акцизного податку може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума цього податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.

Таким чином, при відвантаженні виявлених надлишків пального (у т.ч. з метою власного споживання), отримання яких не підтверджено акцизною накладною, зареєстрованою в ЄРАН, Товариству необхідно перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг (надлишок) пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, на який він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП.

Щодо заповнення додатка 11 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу" (далі - додаток 11) до декларації акцизного податку (далі - Декларація)

Згідно з п. 49.21 ст. 49 Кодексу платники, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (особи, які реалізують пальне), зобов’язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Форму декларації акцизного податку, Порядок її заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 р. N 841) (далі - Порядок N 14).

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у додатку 11 до Декларації. Додаток 11 обов’язково заповнюється всіма платниками (юридичними та фізичними особами) акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування (п. 2 розділу V Порядку N 14). Отже, дані щодо руху пального зазначаються у додатку 11 до Декларації навіть за відсутності об’єкта оподаткування у звітному періоді.

Пунктом 2 розділу V Порядку N 14 передбачено конкретний опис заповнення граф додатка 11 до Декларації.

Підпунктом 8 пункту 2 розділу V Порядку N 14 визначено, що у графі 20 "Сума податкового зобов’язання з обсягів відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" додатка 11 до Декларації проставляється сума податкового зобов’язання з акцизного податку, яка обчислюється, виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 12) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 19) і офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального.

Отже, показник графи 20 додатка 11 до Декларації заповнюється навіть за відсутності об’єкта оподаткування у звітному періоді.

Щодо можливості повернення коштів, які перераховані до бюджету для подачі заявки на поповнення обсягів залишків пального, на власний рахунок

Пунктом 26 Порядку N 113 передбачено, що помилково та/або надміру зараховані до бюджету кошти повертаються платнику в порядку, визначеному ст. 43 Кодексу.

Надміру сплачені грошові зобов’язання - це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату (пп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Помилково сплачені грошові зобов’язання - це суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань (пп. 14.1.182 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, діючий порядок реєстрації акцизних накладних при відсутності достатньої кількості залишків пального передбачає поповнення його залишків у СЕАРП тільки за умови сплати акцизного податку, відповідно така сума податку після реєстрації заявки на поповнення залишку пального не може вважатися помилково або надміру сплаченою.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали