Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Винагорода за послуги за договором комісії

16.08.2019 465 0 0

Відшкодування комітентом витрат підприємства платника єдиного податку третьої групи, зроблених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за договором комісії, є доходом підприємства. При цьому таке відшкодування може включатися до складу доходу як частина винагороди за надані послуги за договором комісії, так й самостійно залежно від умов договору комісії.


ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.06.2019 р. № 2579/ІПК/04-36-12-04-21

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області на звернення Товариства щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство повідомило, що є платником єдиного податку третьої групи, планує здійснювати роздрібну торгівлю на умовах комісійної винагороди та зацікавлене у з’ясуванні питань, чи правомірним буде віднесення витрат, що виникнуть при виконанні обов’язків за договором комісії, в рахунок сплата комітентові за реалізований товар, у разі відшкодування комітентом витрат Товариства яким чином має застосовуватися норма п. 292.4 ст.292 Кодексу при визначенні доходу Товариства.

Відповідно до п. 292.4 ст. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (п.1 ст. 1011 Цивільного кодексу України).

Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії (п.1 ст. 1024 Цивільного кодексу України).

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Відповідно до п. 291.6 ст. 291 Кодексу платники єдиного податку третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Пункт 291.6 ст.291 Кодексу регламентує тільки форму отримання доходу, якій підлягає оподаткуванню єдиним податком, а саме виключно грошову форму.

Для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Отже, відшкодування комітентом витрат Товариства, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії, є доходом Товариства.

При цьому таке відшкодування може включатися до складу доходу як частина винагороди за надані послуги за договором комісії, так й самостійно в залежності від умов договору комісії.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали