Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

У ФОП відсутній дохід: заповнення Звіту про ЄСВ?

14.01.2021 227 0 0

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт згідно з додатком 5 до Порядку № 435, а саме:

  • у графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту в рядках у розрізі кожного календарного місяця протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску, проставляються прочерки у разі неотримання доходу;
  • графа 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» таблиці 1 Звіту заповнюється згідно з вимогами абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464;
  • у графі 5 «Розмір єдиного внеску» таблиці 1 Звіту фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування проставляється ставка єдиного внеску у розмірі 22 %;
  • графа 6 «Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)».

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.12.2020 р. № 5140/ІПК/99-00-04-05-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула зверненнящодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що зареєстрований фізичною особою – підприємцем.

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску у разі відсутності доходу.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Відповідно до п. 4 частинипершої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиноговнеску є фізичні особи – підприємці, у тому числіті, якіобралиспрощенусистему оподаткування.

Базу нарахуванняєдиноговнеску для зазначеноїкатегоріїплатниківвизначено ст. 7 Закону № 2464.

Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, нараховується  на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиноговнеску не може бути меншою за розмірмінімального страхового внеску на місяць (абзац перший п. 2 частинипершоїст. 7 Закону № 2464).

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відс. визначеної ст.7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другоїст. 6 Закону № 2464).

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Міністерства фінансів України 14 квітня
2015 року № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511)(далі - Порядок № 435).

Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт згідно з додатком 5до Порядку № 435, а саме:

  • уграфі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковійдекларації/Самостійновизначена сума доходу/Часткарозподіленого доходу» таблиці 1 Звіту в рядках у розрізі кожного календарного місяцяпротягомякихтакийплатникперебував на обліку як платникєдиноговнеску, проставляються прочерки у разінеотримання доходу;
  • графа 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» таблиці 1 Звіту заповнюється згідно з вимогами абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464;
  • у графі 5 «Розмір єдиного внеску» таблиці 1 Звіту фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування проставляється ставка єдиного внеску у розмірі 22 відсотка;
  • графа 6 «Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)».

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали