• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Послуги постачаються ліцензованим торговцем ЦП: що з ПДВ?

19.11.2019 203 0 0

Операції ліцензованого торговця цінними паперами з постачання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами) не є об’єктом оподаткування ПДВ. При цьому грошові виплати (у тому числі комісійні), що перераховуються ліцензованому торговцю цінними паперами в рахунок оплати вартості таких послуг, до бази оподаткування ПДВ не включаються.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.11.2019 р. № 1185/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, пов’язаних з торгівлею цінними паперами, і консультаційних послуг, пов’язаних із брокерським обслуговуванням, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство є ліцензованим торговцем цінними паперами та членом фондової біржі, з якою укладений договір про виконання обов’язків маркет-мейкера.

Основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні визначено у Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2082/22394 (далі - Положення № 1688).

Маркет-мейкер - це член фондової біржі, який згідно з правилами фондової біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів, на підставі відповідного договору з фондовою біржею або з фондовою біржею та емітентом цінних паперів (пункт 2 розділу І Положення № 1688).

Член фондової біржі - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами і отримала цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею (пункт 2 розділу І Положення № 1688).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ встановлено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 розділу V ПКУ (пункт 189.4 статті 189 розділу V ПКУ).

Відповідно до підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями.

Враховуючи викладене, операції ліцензованого торговця цінними паперами з постачання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами) не є об’єктом оподаткування ПДВ.

При цьому грошові виплати (у тому числі комісійні), що перераховуються ліцензованому торговцю цінними паперами в рахунок оплати вартості таких послуг до бази оподаткування ПДВ не включаються.

З питання правомірності віднесення зазначених у зверненні послуг до категорії послуг, визначених у підпункті 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ, рекомендуємо звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.    .

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали