• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік штрафів та пені у новостворених КНП

14.08.2019 337 0 0

Як розрахувати пеню платнику податків


Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996). Дія цього документа поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухоблік та подавати фінзвітність.

Згідно із Законом № 996 одним із принципів бухобліку та фінзвітності є принцип нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухобліку та фінзвітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи – документи, які містять відомості про операцію (дію або подію, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства), які повинні мати обов’язкові реквізити, визначені Законом № 996 та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Як передбачено п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, фінзвітність та консолідована фінзвітність складається за П(С)БО, МСФЗ або НП(С)БОДС відповідно до законодавства.

Якщо підприємство для ведення бухобліку та складання фінзвітності застосовує МСФЗ, то в бухобліку госпоперації із визнання сум неустойки (штрафів, пені) доходами відображаються з дотриманням вимог МСФЗ.
У листі Мінфіну від 24.09.18 р. № 35210-06-5/24914 надано роз’яснення щодо тлумачення МСФЗ, яке розміщено на офіційному веб-сайті Мінфіну в підрубриці «Бухгалтерський облік» рубрики «Дохідна політика» розділу «Бюджет».

Якщо підприємство для ведення бухобліку та складання фінзвітності застосовує П(С)БО, то для відображення госпоперацій, пов’язаних із нарахуванням та отриманням неустойки (штрафів, пені), воно керується положеннями П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 15 «Дохід» та Інструкції про застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).
Нормою ст. 18 Цивільного процесуального кодексу визначено, що судові рішення, які набрали законної сили, є обов’язковими для всіх органів державної влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно з Інструкцією № 291 на субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» рахунка 71 «Інший операційний дохід» узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування завданих збитків.

Лист Мінфіну від 11.07.19 р. № 35210-06-63/17879.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали