Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Реєстрація податкових накладних: основні питання

Редакція

27.07.2017 4122 0 0

Подання Таблиці даних платника

У якому випадку і як саме подається Таблиця даних платника податків?

Пунктом 74.2 ст. 74 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Так, починаючи з 01.07.2017 р. згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН може бути зупинено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації у ЄРПН (далі — Критерії), затверджених наказом Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 567 (далі — наказ № 567).

Отже, у разі отримання платником податків квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за формою, встановленою наказом № 567, яка є додатком до Критеріїв.

Таблиця має містити тільки ті коди УКТ ЗЕД і КВЕД, які дійсно відповідають діяльності платника, стосовно якого зупинено податкову накладну, і платником отримано квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Таблиця даних платника податків відповідно до п. 4 Критеріїв наказу № 567 подається винятково в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС України («Єдине вікно» або «Електронний кабінет платника податків»).

Надання пояснень

Як надати пояснення у разі зупинення реєстрації податкової накладної?

У разі відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу формується квитанція про зупинення реєстрації  такої податкової накладної/розрахунку коригування, яка надсилається постачальнику (продавцю) та отримувачу (покупцю) — платнику податків.

Пунктом 201.16 ст. 201 Податкового кодексу встановлено право платника податку подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування, пояснення та/або копії документів, зазначені у пп. «в» пп. 201.16.1 цього пункту.

Пояснення можна подати у вигляді повідомлення щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій за відмовленими ПН/РК за формою J(F)1312601, яке  формується за кожними окремо податковою накладною/розрахунком коригування, реєстрацію яких  зупинено в ЄРПН. Копії документів до такого повідомлення додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатка має не перевищувати 2 МБ).

Документи, достатні для прийняття рішення про реєстрацію

У якому вигляді необхідно подавати визначені законодавством документи у разі отримання  повідомлення щодо зупинення реєстрації поданої податкової накладної?

Наказом № 567 затверджено вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — документи).

У разі отримання платником податків квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податків має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, зазначені у наказі документи.

Надавати потрібно лише ті документи, що підтверджують реальність саме тієї операції, яка зазначена в податковій накладній, що зупинена. З метою оперативного опрацювання документи бажано подавати в електронному вигляді.

Нагадаємо, що платник має право подати документи для підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, до ДФС протягом 365 календарних днів  з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування (пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу).

Термін прийняття рішення про реєстрацію

Протягом якого періоду комісія ДФС України виносить рішення про реєстрацію податкової накладної?

Як зазначалося, з 01.07.2017 р. згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН може бути зупинено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності таких податкової накладної/розрахунку коригування Критеріям, затвердженим наказом № 567.

На виконання п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу створено комісію ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі – комісія ДФС), порядок роботи якої затверджено наказом  Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 566 (далі — Порядок).

Рішення комісії ДФС про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку, підписується, реєструється та надсилається платнику ПДВ, у порядку, встановленому ст. 42 розділу ІІ Податкового кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень і документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 розділу V Податкового кодексу.

Підстави для відмови у реєстрації

У яких випадках комісія ДФC виносить рішення про відмову у реєстрації податкової накладної?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є:

    ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосовано процедуру зупинення реєстрації згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу;

    ненадання платником податку копій документів відповідно до пп. «в» пп. 201.16.1 вищезазначеного пункту;

    надання платником податку копій документів, які складено з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Дата реєстрації податкової накладної

Як обчислюються граничні строки реєстрації податкової накладної у разі зупинення її реєстрації?

Згідно з пп. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу та п. 19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246, податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких було зупинено, реєструються  у день настання однієї з таких подій:

прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування;

набрання законної сили рішенням суду про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Тобто податкова накладна/розрахунок коригування реєструються датою внесення платником податку їх до ЄРПН.

При цьому згідно з п. 1201.1 ст. 1201 Податкового кодексу в разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації  до прийняття відповідного рішення про відновлення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування.

Оскарження рішення про відмову в реєстрації

Протягом якого строку можна оскаржити рішення комісії ДФС та який порядок розгляду таких скарг?

Процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 485.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС України протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. При цьому якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

    задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

    залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо мотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу, а саме — протягом 10 календарних днів з дня отримання скарги ДФС, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали