Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Публічне представлення та публікація інформації про бюджет

Редакція

31.05.2018 2410 0 0

Одним із важливих принципів функціонування бюджетної системи України є публічність інформації про бюджет, який передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів (підпункт 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України).

Інформація про бюджет оприлюднюється шляхом публікації документів, пов'язаних зі складанням проекту бюджету, його затвердженням та виконанням відповідно до вимог, визначених Кодексом, та іншими нормативно-правовими актами.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.03.2018 р. N 05230-18-10/6500

Щодо проведення публічного представлення та публікації інформації про бюджет

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <...> щодо застосування окремих норм бюджетного законодавства в частині проведення публічного представлення та публікації інформації про бюджет та повідомляє.

Одним із важливих принципів функціонування бюджетної системи України є публічність інформації про бюджет, який передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів (підпункт 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс)).

Інформація про бюджет оприлюднюється шляхом публікації документів, пов'язаних зі складанням проекту бюджету, його затвердженням та виконанням відповідно до вимог, визначених Кодексом, та іншими нормативно-правовими актами.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання (частина четверта статті 28 Кодексу).

Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних (частина шоста статті 28 Кодексу). Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".

Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Інформація про виконання місцевого бюджету має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни (частина третя статті 28 Кодексу).

Інформація про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту, у газетах, визначених відповідними місцевими радами (частина п'ята статті 28 Кодексу).

Крім цього, частиною п'ятою статті 28 Кодексу визначено, що головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі:

здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів. Форма паспорта бюджетної програми місцевого бюджету та звіту про його виконання, а також порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за №1104/25881.

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 р. №1489 на виконання вимог частини п'ятої статті 28 Кодексу та з метою забезпечення єдиних підходів до проведення публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про виконання Державного бюджету України за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України, затверджено Вимоги та форми публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет.

Разом з цим проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування)», внесеним Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (реєст.№8044 від 15.02.2018 р.), пропонується доповнити Кодекс положеннями щодо підвищення рівня доступності інформації про бюджет, зокрема в частині:

публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення їх результативних показників;

оприлюднення інформації про досягнення цілей та показників результату діяльності головних розпорядників бюджетних коштів за звітний бюджетний період та результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

При цьому скасовується норма щодо встановлення Міністерством фінансів України вимог та форми публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

З огляду на зазначене та керуючись принципом єдності бюджетної системи, публікація у поточному році головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішеннями про місцевий бюджет на 2017 рік, повинна здійснюватися відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 р. №1489.

Директор Департаменту місцевих бюджетів

Є. Кузькін

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали