• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Перерахунок ПДВ у 2016 році: роз'яснює ДФС

ред. Uteka.ua

17.01.2017 1570 0 0

ДФС у листі від 12.01.2017 р. №599/7/99-99-15-03-02-17 нагадала, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний:

- нарахувати ПЗ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ,

- скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях обчислюється як відношення обсягів з постачання неоподатковуваних операцій (звісно ж, без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік.

Сумою часток використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях є одиниця, а якщо обчислювати ці частки у відсотках - то 100 %. Отже, розрахунок таких часток в додатку 7 (Д7) до декларації з ПДВ здійснюється таким чином:

- графа 6 таблиці 1 додатку 7 (Д7) до декларації "Частка використання товарів/постуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях" обчислюється як співвідношення у відсотках обсягу оподатковуваних операцій (графа 5 таблиці 1 додатку 7 до загального обсягу постачання (графа 4 таблиці 1 додатку 7);

- графа 7 таблиці 1 додатку 7 (Д7) до декларації "Частка використання товарів/постуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях" обчислюється як різниця між 100% і значенням графи 6 таблиці 1 додатку 7.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Суть операції, яку має в кінці 2016 року здійснити платник, полягає в тому, щоб привести у відповідність суму отриманого протягом року податкового кредиту до того розміру, який дозволено ПКУ, виходячи із співвідношення обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

Тобто, на суму ПДВ, яка протягом звітного року мала бути включена до ПК (при цьому враховується сума податку, як включена до податкового кредиту, так і та, яка підлягала включенню до податкового кредиту, але не була до нього включена), і яка відповідає частці обсягу неоподатковуваних операцій в загальному обсязі операцій з постачання товарів/послуг, платник податку повинен донарахувати податкові зобов’язання.

Донарахування податкових зобов’язань здійснюється шляхом складання розрахунків коригування до ПН, складених протягом року.

Правила заповнення декларації з ПДВ

Податкові зобов'язання (далі - ПЗ), нараховані протягом року згідно з п. 198.5 ПКУ та п. 199.1 ПКУ, вказуються в рядку 4.1 декларації, якщо для нарахування ПЗ застосовується ставка податку 20%, та у рядку 4.2 декларації, якщо застосовується ставка 7%.

Водночас коригування ПЗ , нарахованих відповідно до п. 199.1 ПКУ, у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, відображається у рядку 7 декларації за грудень (IV квартал) 2016 року.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях"(додаток 7).

Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

Такий розрахунок здійснюється в рядку 3.1 таблиці 1 додатка 7 до декларації за останній звітний період року.

Для визначення обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій використовуються показники податкової звітності за січень - грудень 2016 року. Обсяги операцій платника зазначаються в графах 4 та 5 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7.

В графі 4 визначається загальний обсяг операцій платника. Це загальна сума рядків (колонка А) 1.1, 1.2, 2, 3, 5 та 7 декларацій та уточнюючих розрахунків, поданих протягом 2016 року.

Графа 5 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації - це обсяг оподатковуваних операцій платника, а саме, обсяги операцій, зазначені в рядках (колонка А) 1.1, 1.2, 2, 3 та 7 декларацій та уточнюючих розрахунків, поданих протягом 2016 року (всі неоподатковувані операції в 2016 році обліковувалися в рядку 5 декларації).

Для визначення як загального обсягу операцій, так і обсягу оподатковуваних операцій з уточнюючих розрахунків використовується значення графи 6 підрядка "Колонка А" відповідних рядків. Уточнюючі розрахунки слід враховувати всі, які були подані в 2016 році, незалежно від того, який звітний період якого року підлягав уточненню.

У графі 6 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 визначається частка (у відсотках) оподатковуваних операцій у загальному обсязі операцій (оподатковувані та неоподатковувані операції), а у графі 7 - частка неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

Цей перерахунок здійснюється в таблиці 2 додатка 7 до декларації шляхом визначення суми коригування податкових зобов’язань, нарахованих протягом 2016 року.

Податкові зобов’язання на частину суми податку, яка відповідає частці товарів/послуг, що використовувались в неоподатковуваних операціях, нараховуються за правилами, встановленими п. 199.1 ПКУ, та щомісячно складається зведена податкова накладна, яка підлягає реєстрації в ЄРПН.

У зв’язку з цим в 2016 році (як і за результатами другого півріччя 2015 року) здійснюється перерахунок не податкового кредиту, а сум ПЗ, нарахованих протягом 2016 року на підставі п. 199.1 ПКУ, та визначається сума податкових зобов’язань, на яку слід збільшити або зменшити податкові зобов’язання, сформовані протягом цього періоду.

Для перерахунку суми ПДВ, що повинна збільшити або зменшити суму податкових зобов’язань, використовується частка використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (графа 7 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 до декларації за грудень 2016 року), яка визначається як різниця між 100% (загальний обсяг операцій) та відсотком оподатковуваних операцій, розрахованим у графі 6 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 за грудень (IV квартал) 2016 року.

Надалі визначається сума ПЗ, яка мала бути нарахована згідно з п. 199.1 ПКУ протягом 2016 року, та порівнюється із сумою податкових зобов’язань, на яку згідно з п. 199.1 ПКУ були складені зведені податкові накладні та включені до рядків 4.1 та/або 4.2 декларацій відповідних звітних періодів.

Такий розрахунок здійснюється в таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року.

Інформація про такі зведені податкові накладні вказується в графах 2 та З таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року.

Сума збільшення або зменшення ПЗ визначається окремо по кожній з податкових накладних, складених протягом 2016 року відповідно до п. 199.1 ПКУ, та відображається в графах 8, 9 таблиці 2 додатка 7 до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року.

На суму податку, визначеного за результатами перерахунку, яка повинна збільшити або зменшити суму ПЗ за результатами другого півріччя 2015 року, до кожної з таких зведених податкових накладних складаються розрахунки коригування, які підлягають реєстрації в ЄРПН.

Такі розрахунки коригування відображаються у таблиці 1 додатка 1 (Д1) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року в рядку, який відповідає умовному ІПН "600000000000". Графа 3 цього рядка не заповнюється. До графи 4 переноситься підсумкове значення показників граф 6, 7 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року, а до граф 5 та 6 - показники рядка "Всього" граф 8 та 9 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року відповідно. Графа 7 не заповнюється.

Результат коригування (значення граф 6-9 рядка "Всього" таблиці 2 додатка 7 до декларації за грудень (IV квартал) 2016 року) вказується у рядку 7 розділу І декларації, як це визначено частиною 8 пункту 3 розділу V Порядку №21.

Враховуючи те, що рядок 7 приймає участь у розрахунку обсягів операцій платника з постачання товарів/послуг, такі результати перерахунку не повинні впливати на їх визначення. Таким чином, для коректного обчислення і загального обсягу операцій з постачання, і обсягу оподатковуваних операцій, значення рядка 7 не повинно враховувати значення розрахунків коригувань до податкових накладних, складених на суму податкових зобов’язань на підставі пунктів 198.5 та 199.1 ПКУ.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали