Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відображення у Декларації сум прискореної амортизації

20.07.2020 106 0 0

Амортизацію ОЗ, які відповідають вимогам п. 431 підрозділу 4 розділу XX ПКУ та введені в експлуатацію в І кварталі 2020 року, за умови, що такі ОЗ не були у використанні, можна визначити в Декларації з податку на прибуток за півріччя 2020 року, використовуючи прискорені строки, та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за звітний період - півріччя 2020 року


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.07.2020 р. № 2643/6/99-00-05-05-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування п. 431 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу у редакції, чинній з 23.05.2020, повідомляє.

Як зазначено у зверненні платник податку на прибуток просить надати додаткові роз’яснення щодо висловлених у листі ДПС від 04.06.2020 № 8939/7/99-00-07-02-01-07 висновків стосовно застосування п. 431 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу, оскільки у платника виникло наступне питання:

«Чи можна відкоригувати у другому кварталі 2020 року амортизацію по основних засобах, які відповідають вимогам п. 431 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу та введені в експлуатацію у першому кварталі 2020 року, використовуючи прискорені строки, починаючи з дати введення таких основних засобів в експлуатацію, а результати такого перерахунку відобразити у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний період - 1 півріччя 2020 року?».

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п. 431 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:

  • четвертої групи (машини та обладнання) та п'ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;
  • третьої групи (передавальні пристрої) та дев'ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п'ять років.

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, визначені цим пунктом, використовуються незалежно від строків амортизації, визначених у бухгалтерському обліку.

Основні засоби мають одночасно відповідати таким вимогам: введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових (звітних) періодів, з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року; не були у використанні.

При цьому такі основні засоби повинні використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання визначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимих строків амортизації, визначених у цьому пункті, починаючи з дати введення їх в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний:

  • збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, в яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті;
  • зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди.

При застосуванні положень цього пункту норми пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та методів її нарахування.

Таким чином, амортизацію по основних засобах, які відповідають вимогам п. 431 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу та введені в експлуатацію в першому кварталі 2020 року за умови що такі основні засоби не були у використанні, можна визначити в Декларації за півріччя 2020 року, використовуючи прискорені строки та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації за звітний період - півріччя 2020 року.

При цьому такі основні засоби повинні використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали