Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Щодо заповнення форми державного статспостереження № 1-П (місячна)

Редакція

03.01.2017 455 0 0

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

                                від 15.07.2016 р. N 17.4-12/6

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами"

I. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію про показники форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" (далі - форма).

2. Показники форми вміщують дані про виробництво промислової продукції за видами, яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих потужностях, із власної сировини або сировини замовника та яка за позиціями Номенклатури продукції промисловості (далі - Номенклатура), затвердженої на звітний рік наказом Держстату, у графі 4 має позначку "м".

У випадку виробництва продукції у рамках договору про спільну діяльність показники форми містять дані сторони договору, на потужностях якої (власних чи орендованих) вироблена така продукція, і включають загальний обсяг її виробництва.

Дані замовників, які вступають у договірні відносини з підрядниками щодо виконання частини виробничого процесу або навіть повного виробничого процесу виробництва промислової продукції, форма не вміщує.

3. Значення показників форми за графами 1 - 3, 5 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

за одиницями вимірювання, в назвах яких присутні слова "мільйон", "тисяча", - з одним десятковим знаком (після коми);

за іншими одиницями вимірювання - у цілих числах.

Значення показника у графі 4 має формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми).

4. Показники форми ґрунтуються на даних первинної документації (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку) та даних бухгалтерського обліку.

II. Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

1. Графа 1 за позиціями, які відображені у натуральному вираженні, відповідно до Номенклатури містить дані про валовий випуск продукції (у т. ч. супутньої, побічної), уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот).

2. Графа 2 за позиціями, які відображені у натуральному вираженні, відповідно до Номенклатури уміщує дані про випуск призначеної для збуту готової продукції, виробленої з власної сировини (тобто готових виробів, які реалізовані у звітному місяці або призначені для продажу, але на них не знайдено покупця), та випуск готової продукції із сировини замовника. Ця графа включає також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх (власних) потреб підприємства (пально-мастильні та лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг тощо), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також як виплата заробітної плати натурою.

Графа 2 не включає дані про продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві.

3. Графи 1, 2 за позиціями, які відображені у вартісному вираженні, відповідно до Номенклатури містять:

при виробництві продукції з власної сировини та/або виконанні робіт з оброблення купованої продукції - вартість випуску продукції (валового та призначеного для збуту відповідно);

при виробництві продукції із сировини замовника та/або виконанні робіт з оброблення продукції, наданої замовником, - вартість промислових послуг, уключаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів підприємства-виробника, які необхідні йому для виконання цих робіт, без вартості сировини замовника та/або вартості продукції, наданої замовником для оброблення;

при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування - вартість виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства;

при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових частин (компонентів) - вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин (компонентів).

4. Графа 3 містить дані щодо кількості призначеної для збуту готової продукції, виробленої з власної сировини, за всіма позиціями Номенклатури, крім видів продукції, облік яких ведеться у вартісному вираженні.

5. Показники граф 1 - 3 за позиціями, які відображені відповідно до Номенклатури, у кілограмах, тоннах тощо містять чисту вагу продукції без ваги пакувального матеріалу.

6. Графа 4 уміщує дані про вартість призначеної для збуту готової продукції, виробленої з власної сировини, та/або обробленої купованої продукції за ціною продажу франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному місяці, про що зазначено в оформлених для розрахунку з покупцем (замовником) документах (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, оптових знижок з ціни продажу), без окремо сплачених витрат на транспортування продукції. Продукція, покупця якої не було знайдено, відображається за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному місяці (або за ціною її останньої реалізації у звітному році, але не нижче фактичної собівартості). Оцінка продукції, яка вироблена виключно для власних потреб підприємства (спеціальне обладнання тощо), – аналогічна.

Витрати на пакування продукції охоплюються цим показником, навіть сплачувані окремо (включаючи вартість тари власного виробництва та/або купованої, крім вартості зворотної тари).

7. Форма містить інформацію про роботи з оброблення продукції, зокрема фарбування, вибілювання, оздоблення, сушіння, просочування, нанесення покриттів, поліграфічні роботи тощо, які не передбачають перетворення продукції в інший вид.

У випадку виконання робіт з оброблення продукції власного виробництва (частина виробничого процесу) графа 1 за позиціями, які відображені у вартісному вираженні, відповідно до Номенклатури та графа 4 за відповідними позиціями Номенклатури містять дані, включаючи вартість такого оброблення.

При виконанні робіт з друкування на папері та/або картоні показники форми уміщують дані, як і при виробництві продукції (продукція віддрукована).

8. При установленні та монтажу складових частин (компонентів) власного виробництва графа 4 за відповідними позиціями Номенклатури містить дані, включаючи вартість складових частин (компонентів), установлення, монтажу та витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення).

9. Графа 5 містить дані про залишки (кількість) виробленої підприємством готової продукції на кінець звітного періоду на складі готової продукції (незалежно коли вироблена), включаючи продукцію, виготовлену із сировини замовника, та без урахування продукції, що перебуває на складі підприємства на відповідальному зберіганні, як державний резерв тощо, за всіма позиціями Номенклатури, крім видів продукції, облік яких ведеться у вартісному вираженні, та позицій за кодами 19.20.20.00.00, 23.63.10.00, за класом 06.20 та розділом 35.

10. За позиціями Номенклатури, в яких відображені деталі із пластмас для машин, устатковання, транспортних засобів, апаратури й приладів тощо та деталі, отримані способом лиття, кування, об'ємного штампування, листового штампування, порошкової металургії, механічного (у тому числі токарного) оброблення, форма містить інформацію про напівфабрикати (виливки, заготовки та ін.), тобто продукцію, яка підлягає подальшій обробці або використовується як складова частина іншого складнішого виду продукції. За такими позиціями показники форми щодо виробництва (зокрема для власних потреб, на замовлення тощо) уміщують дані, як і при виробництві готової продукції, залежно від одиниці вимірювання продукції відповідно до Номенклатури та від використаної сировини.

Для готових литих виробів та напівфабрикатів, які були піддані подальшій обробці, передбачені відповідні позиції Номенклатури.

11. Показники форми вміщують дані про кількість і вартість запасних частин власного виробництва, на які виставлені рахунки в акті виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування, за відповідними позиціями Номенклатури.

12. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва показники форми містять дані щодо кількості та вартості готової продукції.

13. У випадку здійснення підприємством складання продукції з купованих комплектуючих показники форми містять дані щодо кількості та вартості готової продукції.

14. Форма не вміщує інформації щодо видів економічної діяльності, які не відносяться до промисловості, та, зокрема, не охоплює:

закупівлю, очищення, охолодження та теплову обробку (пастеризацію) молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства;

перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, виробів (у тому числі запасних частин, лікарських засобів "in bulk"), які закуплені підприємством (навіть при здійсненні перевірки їх якості, розливу в пляшки, розфасування, пакування, маркування та інших подібних операцій);

ремонт автотранспортних засобів, крім відновлення протектора шин і капітальний ремонт шин;

ремонт комп’ютерів, побутових виробів (у тому числі електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення) і предметів особистого вжитку.

15. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" від 20.11.2015 р. N 17.4-12/21 з 01.02.2017 р. є недійсними.

В. о. директора департаменту
статистики виробництва Держстату

І. С. Петренко

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали