• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі у капіталі

ред. Uteka.ua

28.11.2016 221 0 0

Лист ДФС

від 15.11.2016 № 24548/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі у капіталі та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс),  повідомляє.

Відповідно до абзацу «б» п.п. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

Згідно п.3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91 метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст.140 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (п.п. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Таким чином, доходи та витрати від участі в капіталі не враховуються для цілей справляння податку на прибуток.

Однак, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134  Кодексу платникам податку на прибуток надано право не коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ Кодексу, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Таке право використовують платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень.

Такий платник податку має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ІІІ розділу Кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

Таким чином, платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, може не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці по розділу III Кодексу, зокрема, які пов’язані з обліком фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі у капіталі.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали