Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Підстави і терміни проведення документальної позапланової перевірки

Редакція

06.10.2017 1194 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.09.2017 р. № 2064/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо підстав і термінів проведення документальної позапланової перевірки правомірності формування суми заявленого бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Порядок визначення суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків регламентовано статтею 200 Кодексу.

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до пункту 200.10 статті 200 Кодексу та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до Кодексу.

Пунктом 200.11 статті 200 Кодексу визначено, що контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від'ємного значення, сформованого за операціями:

за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;

з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу.

Водночас у випадках, коли контролюючим органом виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, контролюючий орган має підстави для проведення документальної позапланової перевірки (підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу).

Порядок проведення документальних позапланових перевірок регламентується статтею 78 Кодексу.

Документальна позапланова перевірка проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн. (абзац 2 підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Кодексу).

Тривалість перевірок, визначених у статті 78 Кодексу, не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому - восьмому пункту 82.2 статті 82 Кодексу - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів (абзац перший пункту 82.2 статті 82 Кодексу).

Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 Кодексу, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів (абзац другий пункту 82.2 статті 82 Кодексу).

Водночас повідомляємо, що відповідно до підпункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали