Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Про митне декларування пального - від ДФС

Фахівці ДФС адресували митницям роз'яснення щодо особливостей декларування пального з 1 березня 2016 року.

Так, у разі якщо при декларуванні пального є необхідним нарахування сум акцизного податку, у графі 31 митної декларації (далі — МД) і в полях «електронного інвойсу» за відповідним товаром додатково до відомостей про кількість в одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, та коду такої одиницінеобхідно зазначати відомості про обсяги пального в одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C» (цифровий і лiтерний коди одиниці вимірювання — «999» та «KLC»). Відомості про кількість пального в одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C» та її літерний код також зазначаються при нарахуванні сум акцизного податку з пального в другій колонцi «Основа нарахування»графи 47 МД.

Із метою забезпечення функцiонування системи електронного адміністрування реалізації пального при декларуванні пального за МД типiв «IMXXYY» (де «XX» – код відповідного митного режиму «40» або «41», a «YY» — один із кодiв «АА», «ЕА», «ДР», «ДЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») у графі В МД додатково до вiдомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 р. № 651, необхiдно зазначати вiдомостi про податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв/реєстрацiйний (облiковий) номер платника податкiв, який присвоюється контролюючими органами) особи, для якої відповідні обсяги пального мають бути зараховані в системі електронного адміністрування реалізації пального. На паперовому примiрнику МД зазначенi вище вiдомостi вiдображатимуться в графi В МД у рядку, у якому зазначено вiдомостi про сплату акцизного податку, додатково у квадратних дужках.       

Джерело: http://www.interbuh.com.ua/ru/documen...

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали