Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щодо застосування Класифікатора професій та отримання дозволу на застосування праці іноземців

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.06.2015 р. № 297/13/116-15

Щодо застосування Класифікатора професій та отримання дозволу на застосування праці іноземців

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення і повідомляється.

1. Розширення чи уточнення назв посад, професій або професійних назв робіт за допомогою приміток 1 та 2 Додатка В до Класифікатора професій є прерогативою роботодавця, наприклад, для внутрішнього використання термінів та слів, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності тощо.

2. Застосування приміток 1 і 2 Додатка 2 до Класифікатора професій не обмежується ніякими пільговими переліками, складністю робіт тощо. Єдиною вимогою до розширення чи уточнення назви посади або професії є дотримання норм і положень Класифікатора професій.

3. Так, за необхідності доречно розширювати назву посади (професії) з метою уточнення трудових функцій працівника, розширення його сфери діяльності та повноважень. Прямого зв'язку розширення назв посад (професій) із розширенням заробітної плати не існує, тобто все залежить від мети та конкретної ситуації на підприємстві.

4. Відповідно до пункту 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. № 437, для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що дає право роботодавцю протягом визначеного строку застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органу інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.

Подання звіту за формою N 3-ПН про попит на робочу силу при продовженні дії дозволу не передбачено.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали