Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Про застосування декларації інвойс

Редакція

10.08.2017 685 0 0

Лист ДФС України

від 28.07.2017 № 19973/7/99-99-19-04-01-17

«Про застосування декларації інвойс»

 

Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС,
(до уваги підрозділів митного аудиту)
митницям ДФС

У зв'язку із запитами митниць ДФС та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо порядку застосування декларації інвойс, в якій вартість партії товарів зазначена у валюті, відмінній від євро або національних валют країн-членів Європейського Союзу, в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року (далі - Угода) повідомляємо.

Статтею 22 Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди (далі - Протокол 1) встановлено вимоги до складення експортером декларації інвойс, зазначеної в статті 16(1)(b) цього Протоколу, зокрема декларація інвойс може бути складена:

(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу,

або

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі декларації, текст якої наведено у додатку IV до цього Протоколу, з використанням однієї з мовних версій, викладених у цьому додатку, і згідно з чинним законодавством країни експорту.

Статтею 27 «Звільнення від підтвердження походження» Протоколу 1 встановлено, що товари, які надсилаються малими пакунками від одних приватних осіб до інших або становлять частину особистого багажу подорожуючих, мають бути визнані такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання підтвердження походження за умови, що ці товари не імпортовані з метою торгівлі й були задекларовані як такі, що відповідають вимогам цього Протоколу, і щодо правдивості цієї декларації немає жодних сумнівів. У випадку надсилання товарів поштою така декларація може бути зроблена на митній декларації CN 22/CN 23 або на аркуші паперу, доданого до цього документа.

Нерегулярне ввезення товарів, призначених лише для особистого використання одержувачів або подорожуючих чи їхніх сімей, не визнається імпортом з метою торгівлі, якщо з природи й кількості товарів очевидно, що їхнє комерційне використання не планується.

Сукупна вартість цих товарів не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакунків і 1200 євро у випадку товарів, що входять до складу особистого багажу подорожуючих.

Статтею 31 «Суми в євро» Протоколу 1 встановлено механізм застосування положень статті 22(1)(b) і статті 27(3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари надано у національних валютах країн - членів Європейського Союзу:

1. Для застосування положень статті 22(1)(b) і статті 27(3) цього Протоколу у випадках, коли інвойс на товари надано у іншій валюті ніж євро, кожна з зацікавлених країн повинна щорічно встановлювати суми в національних валютах країн-членів Європейського Союзу та України, еквівалентні до наведених сум у євро.

2. Положення статті 22(1)(b) або статті 27(3) цього Протоколу застосовуються до партії товару з використанням валюти, яка вказана в інвойсі на цю партію, згідно з сумою, встановленою відповідною країною.

3. Використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до відповідних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути передані Європейській комісії до 15 жовтня і стають чинними з 1 січня наступного року. Європейська комісія повинна повідомити всі зацікавлені країни про відповідні суми.

4. Країна може округлити суми, отримані шляхом перерахунку суми в євро в її національну валюту, до більшого чи меншого цілого числа. Різниця між цим округленим значенням і результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 відсотків. Країна може не змінювати еквівалент суми в євро, перерахований у її національну валюту, якщо у встановлений час щорічного узгодження, передбаченого в пункті 3, перерахування цієї суми без округлення призводить до збільшення еквіваленту в національній валюті менше ніж на 15 відсотків. Еквівалент у національній валюті можна не змінювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

5. На запит Європейського Союзу або України Підкомітет з Митного Співробітництва має переглядати суми в євро. Під час такого перегляду Підкомітет з Митного Співробітництва має вирішити, чи доцільно зберігати незмінним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це він може ухвалити рішення змінити суми в євро.

ДФС листом від 17.01.2017 № 1015/7/99-99-19-03-02-17 на адресу митниць надіслано інформацію, отриману від Європейського Союзу, про суми в національній валюті країн ЄС, еквівалентні сумам в євро, які застосовуються у 2017 році.

Листом від 28.12.2015 № 4221-06/43739-03 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України поінформувало ДФС, що для розрахунку лімітів вартості, виражених в національній валюті України, необхідно керуватися інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-представництві Національного банку України (http://www.bank.gov.ua) у розділі «Офіційний курс гривні до іноземних валют» на будь-яку дату, починаючи з 01.01.96.

У випадку подання декларації інвойс, в якій сукупна вартість партії товарів зазначена у валюті, відмінній від євро або національних валют країн - членів Європейського Союзу, для розрахунку сум, виражених у євро, використовується офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком, що діє на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення із застосуванням до товарів походженням з країн ЄС тарифної преференції зі сплати ввізного мита, встановленої Угодою.

При цьому з урахуванням пункту 3 статті 31 Протоколу 1 до уваги береться офіційний курс національної валюти України до євро станом на перший робочий день жовтня 2016 року.

Інформація про суми в національній валюті України, еквівалентні сумам в євро, які застосовуються у 2017 році, у табличному вигляді додається.

В. о. Голови                                                                                                   М. В. ПРОДАН

Додаток
до листа ДФС

28.07.2017 р. № 19973/7/99-99-19-04-01-17 

Ліміти вартості, виражені в національній валюті України, які застосовуються у 2017 році

Країна

Національна валюта

Декларація інвойс
(6000 євро)

Особистий багаж подорожуючих
(1200 євро)

Малі пакунки
(500 євро)

Україна

Гривня

173688,996 грн.

34737,79 грн.

14474,083 грн

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали