• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПН складено лише на частину суми за актом виконаних робіт: як усунути помилку

13.06.2019 797 0 1

Сума ПДВ, вказана у податковій накладній, яка була складена з помилкою, зокрема, зазначено неправильну суму згідно з актом виконаних робіт, не може бути включена до складу податкового кредиту.

Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній, може бути включена до складу податкового кредиту починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до закінчення терміну 1095 календарних днів з дати її складання, оскільки термін для своєчасної реєстрації податкової накладної, що мала бути складена на дату 16.01.2019, вже минув.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 31.05.2019 р. № 2495/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати складання розрахунку коригування та включення сум пдв до податкового кредиту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі -Кодексу) в межах своїх повноважень повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексу термін.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно з підпунктом 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Для виправлення помилок, допущених в обов'язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування складається на дату виявлення помилки.

Тобто у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування;

покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати його складення.

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення.

Виходячи зі змісту звернення платника, постачальником складено податкову накладну від 16.01.2019 не на всю суму згідно акту виконаних робіт (265 012,30 грн., в тому числі ПДВ 44 168,72 грн.), а лише на їх частину (85 012,30 грн., в тому числі ПДВ 14 168,72 грн.). Таким чином, має місце помилка, допущена при складанні податкової накладної, яка підлягає виправленню шляхом складання розрахунку коригування, яким податкова накладна з неправильно вказаною сумою за виконані роботи має бути виведена в «нуль».

Такий розрахунок коригування складається з урахуванням раніше проведених коригувань цієї податкової накладної (розрахунок коригування від 31.01.2019).

Одночасно постачальник зобов'язаний скласти нову податкову накладну на дату підписання акту виконаних робіт (16.01.2019) на повний обсяг виконаних робіт в сумі 265 012,30 грн., в тому числі ПДВ 44 168,72 грн.

Також слід зазначити, що сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, яка була складена з помилкою (16.01.2019), зокрема, вказано неправильну суму згідно акту виконаних робіт, а також розрахунку коригування,
складеному 31.01.2019 до такої податкової накладної, не може бути включена до складу податкового кредиту.

Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній, може бути включена до складу податкового кредиту починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до сплину терміну 1095 календарних днів з дати її складання, оскільки термін для своєчасної реєстрації податкової накладної, що мала бути складена на дату 16.01.2019, вже минув.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали