Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Потрібно зареєструвати книгу обліку доходів та витрат: чи можна надіслати до ДФС поштою

30.07.2019 1284 0 0

Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість (далі - Порядок), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі - наказ № 579).

Згідно з п. 2 Порядку книга обліку доходів (далі - Книга обліку) ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді. У разі ведення Книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги обліку, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса. Книга обліку прошнурована та пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою (п. 3 Порядку).

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 8 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203 «Про адміністративні послуги» з метою забезпечення платників податків повною та достовірною інформацією про адміністративні послуги наказом Державної фіскальної служби України від 13.01.2015 № 7 «Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг» (зі змінами) затверджено Інформаційну картку адміністративної послуги № 17-01 «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку» (далі - Інформаційна картка).

Інформаційною карткою встановлено, що надання цієї адміністративної послуги регламентується Податковим кодексом України та наказом № 579 (розділ II).

Розділом III «Умови отримання адміністративної послуги» Інформаційної картки визначено порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, згідно з яким Книга подається особисто платником податку або уповноваженою особою до контролюючого органу за основним місцем обліку. Строк надання адміністративної послуги складає 1 робочий день. При цьому єдиний спосіб отримання результату адміністративної послуги полягає в тому, що Книга обліку видається безпосередньо в контролюючому органі платнику податків або уповноваженій на це особі.

Таким чином, подання книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) до контролюючого органу шляхом надсилання засобами поштового зв’язку законодавством не передбачено.

lg.sfs.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали