Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Призначення та виплата пенсії: Пенсійний фонд відповів на актуальні запитання

Пенсійний фонд відповів на актуальні запитання щодо призначення та виплати пенсії.

Щодо дострокового виходу на пенсію

Я народилась 03.01.1961 року, пропрацювала 15 років на фермі дояркою потім різноробочою. Виховала трьох дітей. Чи маю я  право на пенсію після досягнення 55 років і чи буде зараховано до страхового стажу період догляду за дітьми до досягнення ними 3-річного віку?

Згідно із пунктом «д» статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки, які працюють, зокрема доярками (операторами машинного доїння) в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55-річного віку і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Оскільки Ви не пропрацювали 20 років дояркою (оператором машинного доїння), то права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «д» статті 13 Закону не маєте. Право на пенсію за віком Ви набудете після досягнення віку 59 років 6 місяців.

Водночас повідомляємо, що за період до 01.01.2005 час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною трирічного віку зараховується до страхового стажу на підставі записів у трудовій книжці та свідоцтв про народження дітей, тому при зверненні за призначенням пенсії до заяви необхідно долучити копії свідоцтв про народження дітей. З 01.01.2005 до страхового стажу зараховується період отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або допомоги при народженні дитини на підставі даних системи персоніфікованого обліку.


Право на пенсію при втраті годувальника

Мого сина було призвано через військовий комісаріат на військову службу. В червні 2015 року, під час проведення антитерористичної операції, він загинув. В якому віці я матиму право на призначення пенсії в разі втрати годувальника (дата мого народження - 12.04.1964)?

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним батькам, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються, зокрема:

  • батьки, якщо вони досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або є інвалідами;
  • батьки військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами.

Відповідне зниження пенсійного віку жінкам застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.

За викладених умов, Ви матимете право на призначення пенсії у разі втрати годувальника при досягненні 53-річного віку.


Щодо грошової допомоги

Я пропрацювала в закладах освіти 35 років, в 2015 році мені призначено пенсію за віком. Чи зараховується до страхового стажу, що дає право на виплату грошової допомоги, період роботи в 1980-1986 роках в районному Будинку піонерів на посаді методиста?

Згідно із Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплату (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191, до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що передбачені, зокрема, Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі – Перелік № 909) .

Пунктом 3 Примітки до Переліку № 909 передбачено, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

До 01.01.1992 пенсії за вислугу років працівникам освіти і охорони здоров’я призначались за Переліком установ, організацій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим наказом Міністерства соціального забезпечення Української РСР від 31.12.1959 № 135 (далі –  Перелік № 135).

Підрозділом «1) Учбові заклади і дитячі установи» розділу «І. Вчителі й інші працівники освіти» Переліку № 135 не передбачено посаду методиста в Будинку піонерів. Отже, для зарахування періоду роботи на цій посаді у 1980-1986 роках до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а відтак, і до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги згідно із пунктом 7-1 розділу ХV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - підстав немає.

Щодо виплати пенсії працюючому пенсіонеру

Я - учасник бойових дій, інвалід ІІ групи, пенсіонер. Працюю сторожем, отримую 1400-1800 грн. в місяць. З моєї пенсії проводять відрахування. Чому?

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тимчасово, у період по 31 грудня 2016 року встановлено особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Водночас, згідно положень зазначеної статті, такий порядок не застосовується до пенсій, призначених інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Оскільки Ви маєте статус учасника бойових дій, в період Вашої роботи пенсія виплачується Вам в повному розмірі. Жодних утримань з Вашої пенсії не проводиться.

Водночас, в матеріалах Вашої пенсійної справи відсутні дані щодо встановлення Вам ІІ групи інвалідності. Для внесення відповідної інформації до пенсійної справи просимо надати висновок МСЕК про встановлення групи інвалідності.


Щодо виключення певного періоду із заробітної плати при перерахунку пенсії працюючому пенсіонеру

Я отримую пенсію з 2005 року. Продовжувала працювати на підприємстві до 2015 року. Хотіла б із розрахунку пенсії виключити період з 2005 по 2009 роки. Чи маю я на це право?

Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (стаття 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон).

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії за віком відповідно до статті 40 Закону враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Перерахунки пенсій пенсіонерам, які після призначення пенсії продовжували працювати, здійснюються в порядку, визначеному частиною 4 статті 42 Закону.

Зазначений перерахунок пенсії здійснюється за зверненням пенсіонера. При цьому обов’язково обирається більш вигідніший варіант перерахунку: з урахуванням лише страхового стажу чи страхового стажу та заробітної плати.

У разі, якщо перерахунок пенсії доцільно проводити з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, то із з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються(оптимізуються) періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу. Це може бути і період 2005 – 2009 роки.

Джерело: http://www.pfu.gov.ua

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали