Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Податкова реформа: амортизаційні різниці по-новому

10.07.2020 442 0 0

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 року № 466-ІХ (далі – Закон № 466) вносить корективи щодо амортизаційних різниць. Що мають знати платники податку на прибуток про амортизаційні різниці по-новому – далі.

Закон № 466 вносить декілька змін до порядку застосування амортизаційних різниць.

Виробничий метод

У податковому обліку можна нараховувати амортизацію на основні засоби за виробничим методом. Раніше він був під забороною.

Тим, хто забажає перейти на виробничий метод нарахування амортизації, слід ураховувати перехідні правила з п. 52 підрозд. 4 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Платникам податку на прибуток, які приймуть рішення про застосування з II–IV кварталу 2020 року виробничого методу, слід спочатку провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому ухвалено рішення про застосування виробничого методу. А потім потрібно порівняти балансову вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку із балансовою вартістю основних засобів за даними податкового обліку. І якщо виявиться, що:

  • загальна балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована за податковими правилами, то різницю, що виникає в результаті такого порівняння, слід амортизувати як окремий об’єкт основних засобів із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації протягом 20 податкових (звітних) кварталів та зменшити фінансовий результат до оподаткування за відповідний податковий (звітний) період;
  • балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж балансова (залишкова) вартість таких основних засобів, розрахована за податковими правилами, то в разі зміни методу нарахування амортизації на виробничий метод під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток застосовується балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована за податковими правилами.

Збільшення фінрезультату на бухгалтерську амортизацію

Податкова амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. Тобто відтепер ті підприємства, що ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) і не припиняють нараховувати в бухобліку амортизацію, коли проводять реконструкцію основних засобів, будуть через застосування податкових різниць збільшувати фінрезультат на бухгалтерську амортизацію, розраховану за МСФЗ, і сплачуватимуть більше податку. Зменшити фінрезультат на податкову амортизацію за ці періоди вони тепер не зможуть.

Пільгові строки нарахування, але не для всіх

Дано право застосовувати під час нарахування амортизації пільгові строки для 4-ї, 3-ї, 5-ї та 9-ї груп основних засобів. Так, для визначення об’єкта оподаткування на період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року надано змогу нараховувати податкову амортизацію щодо основних засобів:

  • 4-ї групи (машини та обладнання) та 5-ї групи (транспортні засоби), використовуючи мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки (загальний – п’ять років);
  • 3-ї групи (передавальні пристрої) та 9-ї групи (інші основні засоби), використовуючи мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років (загальний – 20 і 12 років відповідно).

Щоб можна було скористатися цими строками для нарахування податкової амортизації, основні засоби повинні одночасно відповідати таким вимогам:

  • введені в експлуатацію платником податків у межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року;
  • не були у використанні;
  • використовуються у власній господарській діяльності та не можуть продаватись або надаватись в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги за надання в оренду майна).

devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали