Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи можуть НПФ потрапити до реєстру неприбуткових заднім числом?

20.09.2019 151 0 0

Нагадаємо, що 13.07.15 р. Податковий кодекс (далі – ПК) був доповнений новим п. 133.4 (Законом від 17.07.15 р. № 652-VIII). Цим пунктом були встановлені певні вимоги до підприємств, установ та організацій, що мають статус неприбуткових. Серед таких вимог:

  • приведення установчих документів у відповідність із новими нормами ПК; 
  • включення до оновленого Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр). 

Порядок ведення нового Реєстру був затверджений постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440 (далі – Порядок № 440). 

А в п. 34 підрозд. 4 розд. XX ПК було передбачено, що якщо документи неприбуткових організацій станом на 13.08.15 р. відповідали вимогам п. 133.4 ПК, то такі організації потрапили до Реєстру автоматично. 

Інші організації (і в т. ч. недержавні пенсійні фонди, далі – НПФ) для реєстрації в новому Реєстрі повинні були до 01.07.17 р. привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПК і подати копії таких документів контролюючому органу (п. 35 підрозд. 4 розд. XX ПК). Інакше вони втрачали неприбутковий статус. 

Зазначимо, що 01.01.19 р. вимоги ПК до установчих документів НПФ були знову уточнені – до пп. 133.4.1 ПК Законом від 23.11.18 р. № 2628-VІІІ (далі – Закон № 2628) були внесені зміни. При цьому в розд. ІІ Закону № 2628 зазначено, що дані зміни застосовуються до податкових періодів починаючи з 1 липня 2017 року. Тобто заднім числом. 

Чи означає це, що якщо НПФ подасть заяву та установчі документи для включення до Реєстру зараз, то він вважатиметься неприбутковою організацією починаючи з 01.07.17 р.

Ні, включення до Реєстру заднім числом не передбачено правилами Порядку № 440. 

НПФ, які були включені до «старого» Реєстру станом на 13.08.15 р., але при цьому до 01.07.17 р. не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами пп. 133.4.1 ПК і не подали їхні копії контролюючому органу, можуть бути включені до Реєстру тільки зараз. За умови, що такі НПФ подадуть контролюючому органу реєстраційну заяву за формою № 1-РН та відповідні документи. У такому випадку протягом 3 робочих днів із дати отримання документів контролюючим органом НПФ можуть бути включені до Реєстру й отримати неприбутковий статус 


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.08.2019 р. № 27471/7/99-99-12-02-04-17

Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві
Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням численних запитів територіальних органів ДФС щодо включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), які перебували у Реєстрі на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі - Закон № 652), проте у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс), не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, повідомляє таке.

Пунктом 18 розділу І Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі - Закон № 2628) внесено зміни до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу стосовно умов за яких підприємство, установа, організація є неприбутковою організацією для цілей оподаткування податком на прибуток та, відповідно, не є платником податку на прибуток підприємств.

Нормами пункту 18 розділу І Закону № 2628 було врегульовано питання вимог Кодексу до установчих документів недержавних пенсійних фондів з урахуванням особливостей діяльності недержавних пенсійних фондів, визначених  Законом України від 09 липня 2003 року № 1057-ІV «Про недержавне пенсійне забезпечення» зі змінами (далі - Закон № 1057).

Зокрема, пунктом 18 розділу І Закону № 2628 встановлено, що термін «учасник» неприбуткової організації застосовується у розумінні Цивільного кодексу України, а також передбачена можливість передання недержавними пенсійними фондами активів у разі їх припинення іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Недержавний пенсійний фонд може бути визнаний неприбутковою організацією у розумінні Кодексу, у разі його відповідності вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Так, недержавний пенсійний фонд повинен бути утворений та зареєстрований в порядку, встановленому Законом 1057, який визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності.

Крім того, установчі документи недержавного пенсійного фонду (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє недержавний пенсійний фонд відповідно до закону) повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

При цьому відповідно до абзацу третього підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу. Зокрема, видатків на утримання такого недержавного пенсійного фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

Також установчі документи недержавного пенсійного фонду (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє недержавний пенсійний фонд відповідно до закону) повинні передбачати передачу активів одному або кільком недержавним пенсійним фондам, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Контролюючий орган зобов’язаний здійснити включення недержавного пенсійного фонду до Реєстру за умови відповідності такого недержавного пенсійного фонду зазначеним вище вимогам.

Звертаємо увагу, що при вирішенні питання відповідності установчих документів недержавного пенсійного фонду вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу необхідно досліджувати установчі документи в цілому, а не окремі пункти установчого документа та враховувати принцип привілеювання змісту над формою.

Включення недержавного пенсійного фонду до Реєстру здійснюється відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами (далі - Порядок).

Згідно із пунктом 6 Порядку для включення до Реєстру недержавний пенсійний фонд повинен подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку і засвідчену підписом керівника або представника такого недержавного пенсійного фонду та скріплену печаткою (за наявності) копію установчого документа недержавного пенсійного фонду (крім оприлюднених на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

У разі відсутності підстав для відмови у включенні до Реєстру контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення такого недержавного пенсійного фонду до Реєстру (абзац восьмий пункту 8 Порядку).

Недержавний пенсійний фонд є неприбутковою організацією з дати включення до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації як неприбуткової організації.

Водночас повідомляємо, що пунктом 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2628 визначено, що зміни, внесені цим Законом до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 липня 2017 року.

Зазначені норми були роз’яснені Міністерством фінансів України листом від 17.05.2019 р. № 11210-09-5/13010, який надісланий для використання в роботі ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби листом ДФС від 27.05.2019 р. № 16693/7/99-99-12-02-04.

Зокрема, Мінфіном зазначено, що Порядком не передбачено включення неприбуткових організацій, у тому числі недержавний пенсійних фондів, до Реєстру починаючи зі звітних (податкових) періодів, які минули. Отже, включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру повинно здійснюватися контролюючими органами відповідно до Порядку.

Враховуючи викладене, недержавні пенсійні фонди, включені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, які у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, не привели свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, можуть бути включенні до Реєстру протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви за формою 1-РН та документів, що додаються до неї у разі їх відповідності вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Податкові консультації із зазначених вище питань застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

В. о. Голови

Денис Гутенко

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали