Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Контрольовані операції: на що звернути увагу

07.03.2019 140 0 0


Нагадаємо, цьогоріч особливу увагу під час оцінки контрольованої операції слід приділяти відповідності такої операції комерційним та фінансовим умовам її здійснення, прописаним у договорі. Зокрема, слід звертати увагу на визначення та аналіз функцій, які виконують сторони операції, здійснених на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операції та фактичних обставин їх проведення відповідно до суті операції. Детальніше про практичні аспекти здійснення контрольованих операцій – далі.

Необхідні дії

Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції також можуть враховуватися характеристики активів, використаних сторонами в контрольованій операції, зокрема, але не виключно (пп. 39.2.2.9 Податкового кодексу України, далі – ПКУ):

  • тип активу (виробниче обладнання, нематеріальні активи, фінансові активи тощо);
  • природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).

Визначення та аналіз впливу нематеріальних активів на умови контрольованої та зіставних операцій здійснюються з урахуванням, зокрема, але не виключно:

  • юридичного володіння нематеріальними активами та договірних умов їх використання;
  • категорії та характеристики нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розроблення тощо);
  • договірної та фактичної діяльності сторін, пов’язаної з розробленням, вдосконаленням, підтримкою, захистом і експлуатацією таких активів.

Водночас якщо фактичні умови здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам договору та/або дії сторін операції та фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.

Відсутність документального оформлення

Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатися згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення. Зокрема, враховуються функції, які фактично виконували сторони операції, активи, які фактично використовувалися, і ризики, які фактично взяла на себе та контролювала кожна зі сторін.

Треті особи та інші важливі уточнення

Крім того, відбулося уточнення правил проведення контрольованих операцій через третіх осіб. Також визначено, що контрольованою операцією можуть бути визнані в тому числі внутрішньогосподарські розрахунки, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

https://devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали