• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як реєструвати РРО за договором про спільну діяльність?

12.03.2019 108 0 0

Застосування РРО на сільгосппідприємствах

Запроваджено новий електронний сервіс для виробників РРО


Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:

 • заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО;
 • копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
 • копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
 • копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
 • копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.02.2019 р. № 788/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ [...] від [...] № [...] (вх. ДФС [...] № [...] від) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) у разі здійснення діяльності відповідно до договору про спільну діяльність (питання 1)

Пунктом 1 розділу II Порядку реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048 (далі - Порядок № 547), визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг та відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати РРО, зобов'язані зареєструвати РРО відповідно до положень цього Порядку, виконати його персоналізацію, опломбувати та перевести у фіскальний режим роботи.

Для реєстрації РРО відповідно до п. 4 розділу II Порядку № 547 суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:

 • заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (додаток 1 до цього Порядку) (далі - реєстраційна заява);
 • копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
 • копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
 • копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
 • копію договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Уповноважена особа суб'єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

Враховуючи зазначене, ТОВ [...] при реєстрації РРО у розділі 2 заяви на реєстрацію РРО може вказувати реквізити договору про спільну діяльність: його дату, номер, а також реєстраційний податковий номер платника ПДВ, присвоєний договору про спільну діяльність. Оскільки власник РРО та особа, яка уповноважена вести облік згідно договору про спільну діяльність, являється ТОВ [...], то і реєстрація РРО проводиться вашим підприємством.

Щодо відображення реквізитів у розрахунковому документі (касовому чеку) (питання 2)

Відповідно до п. 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 (далі - Положення № 13), визначено, що касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити:

 • найменування господарської одиниці;
 • адресу господарської одиниці;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»;
 • для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);
 • якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
 • вартість одиниці виміру товару (послуги);
 • код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
 • назва товару (послуги);
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ);
 • позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати;
 • загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ»;
 • для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), - окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
 • порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Враховуючи зазначене, адреса та назва господарської одиниці у чеку вказується відповідно до реєстраційного посвідчення на РРО та відповідає інформації, що була надана у заяві про реєстрацію РРО.

У реєстраційному посвідченні вказується адреса та назва господарської одиниці, які відображені у договорі.

Щодо відображення у розрахунковому документі (касовому чеку) реквізитів індивідуального податкового номера ПДВ та номера договору про спільну діяльність (питання 3)

Пунктом 5 розділу I Положення № 13 передбачено, що розрахункові документи, що друкуються РРО на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Відповідно до п. 2 розділу II Положення № 13 обов'язковим реквізитом є індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом.

У наведеному Вами прикладі додатковий реквізит щодо індивідуального податкового номера ПДВ та номера договору про спільну діяльність слід вказувати окремо після основного реквізиту номера платника ПДВ. Зазначене не буде суперечити вимогам чинного законодавства.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали