Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як відобразити у податковому обліку операції з інвестиційною нерухомістю?

Про це нагадала ДФС у листі від 15.08.2016 №17633/6/99-99-15-02-02-15.

Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до п. 141.2 ПКУ.

На суму уцінки інвестнерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінрезультат до оподаткування (п.п. 141.2.1 ПКУ).

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації згідно з П(C)БО 7, та у цьому разі платник податку коригує фінрезультат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, в тому числі нараховану амортизацію.

Якщо підприємство обирає оцінку інвестнерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(C)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінрезультат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, в тому числі нараховану амортизацію.

У випадку продажу основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які використовуються у господарській діяльності, та підлягають амортизації у податковому обліку, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Враховуючи, що амортизація основних засобів (у тому числі інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які не використовувались у господарській діяльності, для цілей оподаткування не нараховувалась, то залишкова вартість цих активів у випадку їх продажу дорівнюватиме їх первісній вартості.

Таким чином,  у разі продажу цих активів фінрезультат до оподаткування збільшується (згідно з п. 138.1 ПКУ) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухобліком, та зменшується (згідно з п. 138.2 ПКУ) на суму первісної вартості таких активів, визначеної згідно з бухобліком.

У разі здійснення  операцій з  продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінрезультату до оподаткування згідно з нормами п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ не здійснюється. Результат від  продажу таких активів визначається згідно з правилами бух обліку та відображається у складі фінрезультату до оподаткування без коригувань.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали