Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як нараховується пеня у випадку адміністративного або судового оскарження ППР, якщо рішення прийнято на користь органу ДПС?

30.10.2023 67 0 0

Абзацом першим п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 5 (далі – Порядок № 5),  визначено, що не пізніше наступного робочого дня після дня вручення платнику, зокрема, податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) або отримання інформації про їх вручення працівник структурного підрозділу, що склав документ, вносить дату вручення документа до підсистеми, що забезпечує відображення результатів контрольно-перевірочної роботи.

ППР, прийняті контролюючим органом, відповідно до п. 56.1 Податкового кодексу (далі – ПК) можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з п. 56.8 ПК контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків засобами поштового зв'язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ПК) або надати йому під розписку.

При цьому керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у п. 56.8 ПК, але не більше 60 календарних днів, та письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених п. 42.4 ПК) повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у п. 56.8 ПК (п. 56.9 ПК).

Порядок нарахування пені визначено ст. 129 ПК.

Так, відповідно до пп. 129.1.1 та 129.1.2  ПК нарахування пені розпочинається:

  • при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов'язання у встановлених ПК випадках, не пов'язаних з проведенням перевірки, або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов'язання, визначеного в ППР згідно із ПК;
  • при нарахуванні контролюючим органом за результатами перевірки податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, у разі виявлення його заниження – на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків цього зобов'язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).

Інформація про виявлені заниження податкових зобов'язань у розрізі податкових (звітних) періодів/податкових декларацій (розрахунків) та граничні строки сплати таких зобов'язань враховуються під час розрахунку суми пені в інтегрованій картці платника (абзац другий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку № 5).

До настання граничного строку сплати/зменшення донараховані/зменшені суми за відсутності процедури адміністративного або судового оскарження не беруть участі у розрахунках (абзац четвертий п. 1 підрозд. 3 розд. V Порядку № 5).

Нарахування пені, передбаченої пп. 129.1.1 ПК, згідно з пп. 129.3.1 ПК закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань.

Підпунктом 129.3.41 ПК визначено, що нарахування пені, передбаченої пп. 129.1.2 ПК, закінчується в день настання строку погашення грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки. Така пеня нараховується в день закінчення її нарахування за весь період заниження податкового зобов'язання, починаючи з дня, визначеного пп. 129.1.2 ПК, по день закінчення.

На суми грошового зобов'язання, визначеного пп. 129.1.1 ПК (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПК, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (абзац перший п. 129.4 ПК).

На суми заниження податкового зобов'язання, визначеного, зокрема, пп. 129.1.2 ПК, нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов'язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4 ПК).

Отже, у разі якщо за результатами адміністративного та/або судового оскарження ППР прийнято рішення на користь органу ДПС (сума грошового зобов'язання у повному обсязі підтверджується), пеня нараховується контролюючим органом (враховуючи період адміністративного та/або судового оскарження), з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний календарний день: 

  • прострочення сплати грошового зобов'язання (крім заниженої суми податкового зобов'язання) за період починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов'язання, визначеного в ППР, по день погашення (включно);
  • заниження податкового зобов'язання на суму заниженого податкового зобов'язання, визначеного в ППР, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого зобов'язання за відповідний податковий (звітний) період, щодо якого виявлено заниження, та за весь період заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження).

При цьому у разі якщо в межах процедури адміністративного оскарження було прийнято рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені ПК, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження (п. 130.1 ПК).

ГУ ДПС у Запорізькій області

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали