Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як ФОП – платник ЄП четвертої групи сплачує позитивне значення різниці між сумою МПЗ та сумою сплачених податків і витрат на оренду землі

02.02.2024 14 0 0

У які строки та куди ФОП – платником ЄП четвертої групи сплачується позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) і загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів і витрат на оренду земельних ділянок? 

Відповідно до абзацу першого п. 2971.1 Податкового кодексу (далі – ПК) платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального МПЗ у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік. 

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 № 578 (далі – Декларація). Одним із додатків, який подається разом з Декларацією, є додаток 3 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік». 

У додатку 3 платник єдиного податку четвертої групи розраховує, зокрема, різницю між сумою загального МПЗ і загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. 

При позитивному значенні різниці між сумою загального МПЗ і загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (далі – Позитивне значення) платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний збільшити визначену в Декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого Позитивного значення (абзац другий п. 2971.7 ПК). 

Позитивне значення є частиною зобов’язань з єдиного податку (абзац другий п. 2971.8 ПК). 

Показник Позитивного значення, розрахований у рядку 04 графи 3 розд. ІІ додатка 3, переноситься до рядка 15.2 графи 6 «Розрахункової частини декларації для фізичних осіб – підприємців» (далі – Розрахункова частина) Декларації. 

Поряд з цим: 

  • у рядку 15.1 графи 6 Розрахункової частини Декларації зазначаються зобов’язання з єдиного податку за підсумками звітного (податкового) року, який відповідно до пп. 295.9.2 ПК сплачувався платником щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: у I кварталі – 10 %; у II кварталі – 10 %; у III кварталі – 50 %; у IV кварталі – 30 %; 
  • у рядку 15 графи 6 Розрахункової частини Декларації шляхом додавання показників рядків 15.1 та 15.2 графи 6 Розрахункової частини Декларації розраховується загальна сума податкового зобов’язання з єдиного податку самостійно нарахована за звітний (податковий) період. 

Відповідно до пп. 295.9.1 та 295.9.8 ПК платники єдиного податку четвертої групи: 

  • самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки Декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПК; 
  • перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

Отже, враховуючи те, що в Декларації за звітний (податковий) рік (подається не пізніше 20 лютого поточного року) зазначається зобов’язання з єдиного податку за підсумками звітного (податкового) року, яке сплачувалося щоквартально (авансовими внесками), то Позитивне значення, яке є складовою загальної суми єдиного податку за звітний (податковий) рік, підлягає сплаті фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 лютого поточного року на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки 

Причому якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (абзац тринадцятий п. 57.1 ПК). 

Реквізити рахунків для територіальних громад для сплати податків, зборів та платежів (у т. ч. єдиного податку) відкритих Державною казначейською службою України, розміщено на субсайтах відповідного територіального органу ДПС або на вебпорталі ДПС. 

ЗІР, категорія 107.02 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали