Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Виправлення помилки, допущеної в ІПН при складанні ПН

Редакція

04.01.2017 306 0 0

Лист ДФС

від 27.12.2016 № 28193/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист … відображення в податковій декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) та додатках до неї виправлення помилки, допущеної при складанні податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) контрагента, і повідомляє таке.

         Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

         Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено, зокрема, що у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної.

         У випадку зазначення «невірного» ІПН при складанні податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку - продавець, з метою виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної (з «невірним» ІПН), який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг.

         Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.

         До податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу ІІІ

Порядку № 21).

         Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу ІІІ Порядку № 21).

         Оскільки у декларації зазначаються дані, визначені на підставі первинних документів, відображенню у податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов’язання, визначені на дату складання податкової накладної з «невірним» ІПН. Розрахунок коригування та друга податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов’язання, тому операція, пов’язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню у податковій звітності з ПДВ не підлягає.

         При цьому, виходячи з вимог пункту 8 розділу VІ Порядку № 21, виправлення помилок, що були допущені у додатку 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до декларації (далі – додаток 5) та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок), до якого додається додаток 5 з відміткою «Уточнюючий».

         У такому випадку до графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 – всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не заповнюється.

         Виправлення помилок у записах по контрагентам у додатку 5 проводиться способом коригування.

         Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (далі – ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючому додатку 5:

         1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються);

         2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);

         3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

         Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючому додатку 5:

         1) відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» – зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);

         2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

         Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити у зв’язку з цим додаток 5 новим записом для платника податку – покупця в уточнюючому додатку 5:

1)      операції з платником податку – покупцем за звітний період

записуються повністю (включаючи вартісні показники);

         2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується);

         3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

         Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку – покупця в уточнюючому додатку 5:

         1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку - покупцем зі знаком «+» або «-»;

         2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком «+» або «-»;

         3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

         Виправлення помилок, допущених у додатку 5, які потребують уточнень показників у складі декларації за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається уточнюючий додаток 5 в розрізі контрагентів. При цьому вартісні показники як додатку 5, так і уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком.

 

В.о. заступника Голови                                                                          М.В. Продан

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали