Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Держстат оприлюднив перелік статзвітів, які можна буде подавати в електронному вигляді у 2024 році

03.11.2023 41 0 0

Держстат оприлюднив Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2023–2024 роках.  

Наразі перелік налічує 38 звітів (27 статистичних та 11 фінансових).  

Слід урахувати, що перелік може доповнюватися у міру реалізації форм в електронному вигляді. 

№ з/п

Назва форми

Коротка назва форми Код шаблону форми Звітний період дії шаблону форми 
Навколишнє середовище 
1 Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища № 1-екологічні витрати (річна)  S1100114 Для звіту за 2022 рік

Экономічна діяльність

2 Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами  № 12-труб (місячна) S2305211 Зі звіту за січень 2023 року 
3 Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом  № 31-вод (квартальна) S1803111

Зі звіт за I квартал 2023 року

4 Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом  № 51-авто (місячна) 1605115 Зі звіту за січень 2023 року 
5 Звіт про роботу підприємства водного транспорту № 51-вод (місячна) S1805111 Зі звіту за січень 2023 року 
6 Звіт про обсяг оптового товарообороту  № 1-опт (місячна) S0603209 Зі звіту за січень 2023 року 
7 Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства  № 51-ца (місячна) S2105113 Зі звіту за січень 2023 року 
8 Обстеження фізичної особи – підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті  № 51-пас
(2 рази на рік) 
S1615210 Зі звіту за перше півріччя 2023 року 
9 Обстеження фізичної особи – підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі  № 51-вант
(2 рази на рік)
S1605311 Зі звіту за перше півріччя 2023 року 
10 Звіт про використання та запаси палива № 4-мтп (місячна) S1904111 Зі звіту за січень 2023 року 
11 Звіт про використання та запаси палива  № 4-мтп (річна) S1904416 Для звіту за 2022 рік 
12 Звіт про постачання та використання енергії  № 11-мтп (річна) S1901114 Для звіту за 2022 рік 
13 Звіт про добування водних біоресурсі № 1-риба (річна) S2701715 Для звіту за 2022 рік 
14 Звіт про об’єкти погосподарського обліку № 6-сільрада (річна)  S2703115 Для звіту за 2022 рік 
15 Звіт про перероблення винограду на виноматеріали № 1-виноград (річна) S2703210 Для звіту за 2023 рік 
16 Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання  № 1-зерно (місячна) S2700511 Зі звіту за січень 2023 року 
17 Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин  № 24-сг (місячна) S2702415 Зі звіту за січень 2023 року 
18 Звіт про реалізацію продукції сільського господарства  № 21-заг (річна) S2702516 Для звіту за 2022 рік 
19 Звіт про реалізацію продукції сільського господарства  № 21-заг (місячна) S2701416 Зі звіту за січень 2023 року 
20 Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості  № 1-ПЕ (місячна) S0400413 Зі звіту за січень 2023 року 
21 Звіт про товарооборот торгової мережі  № 1-торг (місячна) S0600117
S2601006
 
Зі звіту за січень 2023 року 
22 Звіт про обсяги реалізованих послуг  № 1-послуги (квартальна) S2601006 Зі звіту за І квартал 2023 року 
23 Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам  № 1-електроенергія (піврічна)  S0700615 Зі звіту за перше півріччя 2023 року 
24 Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам  № 1-газ (піврічна)  S0700555 Зі звіту за перше півріччя 2023 року 
25 Анкета обстеження економічної діяльності підприємства  № 1-РСО (вд)  
(1 раз на рік) 
S0305102 Для звіту за 2023 рік 
26 Анкета обстеження стану економічної активності підприємства  № 1-РСО (актив)  
(1 раз на рік) 
S0305202 Для звіту за 2023 рік
Ціни
27 Звіт про ціни виробників промислової продукції № 1-ціни (пром) (місячна)  S0401211 Зі звіту за січень 2023 року 

Фінансова звітність

28 Баланс (Звіт про фінансовий стан)  № 1 (річна, квартальна)  S0100114 Зі звіту за 9 місяців 2021 року 
29 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  № 2 (річна, квартальна)  S0100214 Зі звіту за 9 місяців 2021 року 
30 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  № 3 (річна)  S0100310 Ззі звіту за 2021 рік 
31 Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  № 3-н (річна) S0103354 Зі звіту за 2021 рік 
32 Звіт про власний капітал  № 4 (річна) S0104009 Зі звіту за 2021 рік 
33 Примітки до річної фінансової звітності  № 5 (річна) S0105008 Зі звіту за 2021 рік 
34 Додаток до приміток до річної фінансової звітності  № 6 (річна) S0106006 Зі звіту за 2021 рік 
35 Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс № 1-м (річна, квартальна)  S0110013 Зі звіту за 9 місяців 2021 року 
36 Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати  № 2-м (річна, квартальна)  S0110013 Зі звіту за 9 місяців 2021 року 
37 Фінансовий звіт мікропідприємств. Баланс  № 1-мс (річна, квартальна)  S0111006 Зі звіту за 2021 рік 
38 Фінансовий звіт мікропідприємств. Звіт про фінансові результати  № 2-мс (річна, квартальна) S0111006 Зі звіту за 2021 рік 

Держстат

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали