• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Анулювання платника ПДВ і податкові накладні

14.02.2020 443 0 0

Читайте за темою:

Як оформити ПН у разі анулювання ПДВ-реєстрації?

Платник податків, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника податку, повинен визначити податкові зобов'язання по ПДВ відповідно до пункту 184.7 статті 184 розділу V ПКУ і скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну (!) Протягом останнього звітного (податкового) періоду, визначеного відповідно з пунктом 184.6 статті 184 розділу V ПКУ, але не пізніше останнього дня такої звітного (податкового) періоди.

У разі відмови контролюючого органу в анулюванні реєстрації платника ПДВ (зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 184.4 статті 184 розділу V ПКУ), такий платник податків має право відкоригувати суми податкових зобов'язань з ПДВ, які були визначені на підставі пункту 184.7 статті 184 розділу V ПКУ , шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при визначенні таких податкових зобов'язань, за умови, що така податкова накладна ареестрована
в ЄРПН.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.12.2019 р. № 2183/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкових накладних за податковими зобов’язаннями, які нараховуються при анулюванні реєстрації платника податку за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Законодавчі підстави анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальні вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців, була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V ПКУ.

Анулювання реєстрації здійснюється, зокрема, на дату подання заяви платником податку або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації (пункт 184.2 статті 184 розділу V ПКУ).

Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника податку, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ. У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника податку про анулювання реєстрації подає такому платникові податку вмотивовану, письмову відмову з анулювання реєстрації з поясненнями із зазначеного питання (пункти 184.2, 184.4 статті 184 розділу V ПКУ).

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних (пункт 184.5 статті 184 розділу V ПКУ).

Пунктом 184.6 статті 184 розділу V ПКУ визначено, що у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

Згідно з пунктом 184.7 статті 184 розділу V ПКУ якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподаткрвуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зрбов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її з Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Згідно з пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015,№ 1307, зареєстрованим; в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307), при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10-15 Порядку № 1307, у верхній лівії частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та, зокрема, у разі складання податкової накладної з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях, у межах господарської діяльності зазначається тип причини «10».

Пунктом 11 Порядку № 1307 визначено, зокрема що у разі складання податкової накладної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку:

  • в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» — зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит;
  • в графі 4 «Умовне позначення українське» — вказується «грн»;
  • в графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ» —  вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;
  • у графі 11 зазначається сума ПДВ.

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 12 в такому випадку не заповнюються.

Питання 1: щодо кількості зведених податкових накладних, які можуть бути складені при анулюванні реєстрації платника податку.

Порядком № 1307 не заборонено складання платником податку декількох зведених податкових накладних з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Питання 2: щодо терміну реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної при анулюванні реєстрації платника податку......
Відповідно до вимог пункту 184.7 статті 184 розділу V ПКУ платник податку, який подав заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ, та у якого обліковуються товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких під час їх придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, зобов'язаний не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування, та відобразити їх у податковій декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період.

На дату виникнення таких податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на складання податкових накладних.    

Таким чином, платник податку, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника податку, повинен визначити податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 184.7 статті 184 розділу V ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну(!) протягом останнього звітного (податкового) періоду, визначеного відповідно до пункту 184.6 статті 184 розділу V ПКУ, але не пізніше останнього дня такою звітного (податкового) періоду.

Питання 3: щодо дій платника податку відносно зведеної податкової накладної, складеної при анулюванні реєстрації платника ПДВ, у разі відмови контролюючого органу в анулюванні такої реєстрації.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Таким чином, у разі відмови контролюючого органу в анулюванні реєстрації платника ПДВ (зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 184.4 статті 184 розділу V ПКУ), такий платник податку має право відкоригувати суми податкових зобов'язань з ПДВ, що були визначені на підставі пункту 184.7 статті 184 розділу V ПКУ, шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при визначенні таких податкових зобов'язань, за умови, що така податкова накладна зареєстрована
в ЄРПН.    

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали