• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Актуальні роз’яснення у ЗІР: Акцизний податок

12.09.2019 561 1 0

Ліцензування та акцизний податок на пальне для аграріїв

Акцизні накладні на пальне: правила і приклади заповнення


Запитання й відповіді

Категорія  
    

Тема роз’яснення. Запитання Відповідь

2  

 3  

 5

Акцизний податок

116.01

 

Реєстрація.

Як здійснюється реєстрація СГ як платників акцизного податку?

Реєстрація в контролюючих органах як платників акцизного податку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та / або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей, наданих органами ліцензування, щодо видачі таких суб'єктів відповідних ліцензій .осіб, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники кцізного податку на підставі поданої не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політікі.Регістрація інших суб'єктів господарювання як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих за встановленою формою декларацій, які подаються:

 

 

- суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, - за місцезнаходженням пункту продажу товарів;

- всіма іншими суб'єктами господарювання - за місцезнаходженням юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - підприємців

116.11

 

Чи можуть реєструватися в одному приміщенні або на одній території акцизні склади декількома розпорядниками в разі здійснення ними господарської діяльності з виробництва, обробки (переробки), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального?

 

Відповідно до пп. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) акцизний склад - це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом виробництва, обробки (переробки), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Згідно з пп. 14.1.224 п. 14.1 ст. 14 ПКУ розпорядником акцизного складу є, зокрема, суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, обробку (переробку), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі і має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та / або територією, які відносяться до акцизному складу.

Оскільки приміщення або територія повинні бути об'єктами права власності або користування з належним документальним підтвердженням, то їх слід розглядати як об'єкти нерухомості: приміщення - будівля або частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, а територія - один (частина) або кілька земельних ділянок з розташованими на них об'єктами.

Відповідно до пп. 230.1.1 п. 230.1 ст. 230 ПКУ один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.

Акцизні склади двох і більше розпорядників не можуть розміщуватися в одному приміщенні або на одній території.

Акцизні склади різних розпорядників повинні розміщуватися в різних приміщеннях/на різних територіях, які є розмежованими або відокремленими один від іншого, і на які у кожного розпорядника є документи, що підтверджують право власності або користування

116.13.03

 

Акцизні накладні.

Яка дата вважається датою реалізації пального в цілях складання акцизної накладної, в т. Ч. Коли відвантаження пального продавцем і отримання покупцем, а також сплата, перехід права власності або підписання акта приймання-передачі пального відбувається не в один день?

Відповідно до абзацу першого п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України <...> (далі - ПКУ) платник податків при реалізації, зокрема, пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого, зокрема, пального і зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Абзацом другим пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що реалізація, зокрема, пального для цілей розд. VI «Акцизний податок» ПКУ - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження), зокрема, пального з переходом права власності, зокрема, на таке пальне або без такого переходу, за плату (компенсацію) або без такої плати на митній території Україна з акцизного складу / акцизного складу пересувного:

- на акцизний склад;

- акцизний склад пересувної;

- для власного споживання або промислової переробки;

- будь-яким іншим особам.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

- в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

- при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання або промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу.

 

 

Акцизна накладна складається платником податку, зокрема, в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації, зокрема, пального (абзац перший п. 231.3 ст. 231 ПКУ) .При цьому у випадках, визначених п. 231.3 ст. 231 ПКУ, платникам податків також надається право складання акцизної накладної за щоденними підсумками операцій, і не пізніше останнього дня місяця на весь обсяг реалізованого (втраченого) пального протягом такого месяца.Такім чином, з метою складання акцизної накладної датою здійснення операції по реалізації пального вважається дата фізичної передачі (відпустки, відвантаження) такого пального, яка засвідчується в первинних документах, незалежно від того, коли відбулася сплата або перехід права власності, отримання го покупцем

116.13.03

 

В які терміни здійснюється реєстрація акцизних накладних (складених з 1 серпня 2019 року) до Еран на загальний обсяг втраченого і / або використаного для власного споживання пального, і на загальний обсяг втраченого спирту етилового?

Відповідно до п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу України <...> (далі - ПКУ) платник податків при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ, або реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - Еран) з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.19 р № 262, передбачена можливість складання акцизних накладних по кожному акцизному складу / акцизному складу пересувного, кожному коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та їх реєстрації в Еран не пізніше останнього дня звітного місяця:

- на загальний обсяг пального, втраченого і / або використаного для власного споживання протягом такого місяця;

- на загальний обсяг спирту етилового, втраченого протягом такого місяця

116.07

 

Порядок подання звітності.

За яких умов у платника акцизного податку припиняється обов'язок щодо подання декларацій?

Підпунктом 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України <...> (далі - ПКУ) встановлено, що платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам в порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

При цьому платник податків зобов'язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).

Також платники, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також платники, які мають діючі (в тому числі припинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизної продукцією, яка підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, зобов'язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи мав такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.21 ст. 49 ПКУ).

Отже, якщо платник не є особою, що реалізують пальне або спирт етиловий, або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в т. Ч. Призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизної продукцією і в звітному періоді у такого платника не виникли об'єкти оподаткування, або не з'явились показники, що підлягають декларуванню, то платник в такому звітному періоді не зобов'язаний подавати декларацію з акцизного податку

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 1

Кращі матеріали