• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Унесено зміни до порядку декларування

23.01.2020 341 0 0

З метою зниження рівня корупції та підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом удосконалення інституційного механізму запобігання корупції Законом від 02.10.19 р. № 140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (далі – Закон № 140) унесено зміни до основних нормативних документів, розроблених для подолання корупції в країні. 

1. Виключено обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізособами, які займаються антикорупційною діяльністю.

2. Зменшено перелік випадків обов’язкового подання декларації для представників громадських об’єднань, наукових установ, закладів освіти, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо.

3. Змінено норму про подання виправленої декларації (декларант протягом 7 днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше ніж три рази).

Зверніть увагу: ці зміни вводяться в дію із 1 січня 2020 року.

4. Розширено перелік відомостей, який декларант має подавати про себе і членів сім’ї. Так, декларант зазначає:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • число, місяць і рік народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • серію та номер паспорта громадянина України;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;
 • зареєстроване місце їх проживання;
 • місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку Національне агентство може надіслати кореспонденцію;
 • місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);
 • обійману посаду або посаду, на яку претендує;
 • категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
 • належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, 
 • а також належність до національних публічних діячів згідно із Законом від 14.10.14 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • відомості, пов’язані з юрособами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, – трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
 • нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

Важливо! У п. 7 декларації слова «отримані (нараховані) доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї».

5. Уточнено поняття «члени сім’ї». До членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

6. Додано ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації. Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкрито рахунки (незалежно від типу рахунка, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості містять дані про тип і номер рахунка, дані про банківську або іншу фінустанову, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

7. Додано вимогу щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

8. Скасовано норму про обов’язкове декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (далі – ПМ).

9. Додано норму про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, наводяться в декларації, якщо таким об’єктом володіли або користувалися станом на останній день звітного періоду або не менше ніж половину днів звітного періоду.

10. Уведено норму про те, що для заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із цим суб’єктом станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше ніж 183 дні протягом року, що передує року подання декларації.

11. Унесено зміни стосовно підстав для подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, та звужено коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

 • під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатків на суму понад 50 ПМ;
 • положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, згідно зі ст. 50 Закону від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон № 1700).

Щодо змін, унесених до інших норм Закону № 1700 (набирають чинності із дня, що настає за днем опублікування), то значно розширено коло близьких осіб. Так, до переліку таких осіб, що міститься в чинному Законі № 1700, тепер додаються: двоюрідні брат і сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідні дядько й тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).

На офіційному сайті НАЗК розміщено детальні роз’яснення щодо заповнення декларацій. З ними можна ознайомитися за посиланням.

km.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали