• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виплата дивідендів фізичним особам

Антон Янко

30.05.2017 26569 0 5


Акценти цієї статті:

 • як оподаткувати дивіденди у грошовій та натуральній формі в разі їх виплати фізичним особам;
 • як відобразити операцію з виплати дивідендів в обліку та звітності.

Оподаткування дивідендів

Податок на прибуток

Згідно з пп. 57.11.3 Податкового кодексу (далі – ПК) у разі виплати дивідендів фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) авансовий внесок із податку на прибуток, передбачений пп. 57.11.2 ПК, не сплачується.

ПДФО та військовий збір

Під час виплати дивідендів своїм учасникам (власникам) підприємство – як податковий агент – зобов’язане утримати ПДФО та військовий збір (далі – ВЗ) та відобразити цю операцію у формі № 1ДФ (пп. 170.5.1 ПК).

Не обкладаються ПДФО тільки дивіденди, які реінвестуються у капітал підприємства та спрямовуються на збільшення його статутного фонду – за умов, викладених у пп. 165.1.18 ПК. В усіх інших випадках дивіденди завжди є об’єктом обкладення ПДФО та ВЗ, але з деякими особливостями (див. табл. 1).

Таблиця 1


з / п

Вид дивідендів

Ознака доходу у формі № 1ДФ

ПДФО

Військовий збір

1

2

3

4

5

1

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)
(пп. 167.5.2 ПК)

109

5 %

1,5 %
(пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК)

2

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток
(пп. 167.5.4 ПК)

109

9 %*

3

Дивіденди на користь фізосіб (у т. ч. нерезидентів) по акціях або корпоративних правах, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату їх у фіксованому розмірі чи в сумі, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку
(пп. 57.11.4, п. 167.1 ПК)

101

18 %

* Згідно із Законом від 21.12.16 р. № 1797-VIII з урахуванням змін, унесених Законом від 23.03.17 р. № 1989-VIII (далі – Закон № 1989), половинний розмір ставки ПДФО (9 %) застосовується до всіх дивідендів, визначених у пп. 167.5.4 ПК, які нараховані після 1 січня 2017 року. Якщо до набрання чинності Закону № 1989 дивіденди вже були нараховані, виплачені та оподатковані за старою ставкою (18 %), необхідно провести перерахунок ПДФО та обчислити надмірно утриману його суму, на яку слід зменшити суму ПДФО за місяць, у якому проведено такий перерахунок. А якщо такої суми недостатньо – зменшити суму ПДФО за наступні податкові періоди – до повного повернення платнику суми такої переплати. Уточнюючу форму № 1ДФ подавати не треба. З таким підходом згодна і ДФС (див. ЗІР, категорія 103.25).

Зверніть увагу! Навіть, якщо дивіденди виплачуються за минулі періоди, їх оподаткування здійснюється за ставками, що діють на момент нарахування, тобто є чинними (пп. 170.5.1 ПК).

Чи застосувується податкова пільга до доходу у вигляді дивидендів?

Згідно з пп. 57.11.4 ПК привілейовані дивіденди та ті, що виплачуються у фіксованому розмірі, прирівняні до заробітної плати. Тому їх сума буде включатись разом із нарахованою заробітною платою до загального доходу платника. А це дає право на застосування ПСП із ПДФО у місяці нарахування таких дивідендів.

У які строки треба перерахувати ПДФО та ВЗ, утримані із суми дивідендів?

Перерахувати ПДФО та ВЗ до бюджету слід у такі строки:

 • у разі перерахування дивідендів на картковий рахунок в установі банку – у день такого перерахування (пп. 168.1.2 ПК);
 • у разі виплати дивідендів із каси підприємства чи надання у натуральній формі – протягом трьох банківських днів після дня такої виплати (надання) (пп. 168.1.4 ПК);
 • якщо дивіденди були нараховані, але не виплачені – протягом 30 днів після закінчення місяця, в якому дивиденди булі нараховані (пп. 168.1.5 ПК).

Як виплата дивідендів відображається у формі № 1ДФ?

У формі № 1ДФ дивіденди відображаються з відповідною ознакою доходу:

 • у періоді їх нарахування – у графі 3а;
 • періоді їх виплати – у графі 3.

Утриманий ПДФО відображається:

 • у періоді нарахування дивідендів – у графі 4а;
 • періоді їх виплати (сплати ПДФО) – у графі 4.

При цьому принцип заповнення показників розділів І та ІІ форми № 1ДФ є однаковим. Єдина різниця – у розд. І (стосовно ПДФО) дані відображаються персоніфіковано – про фізичних осіб, яким нараховано дивіденди, а в розд. ІІ (стосовно ВЗ) – загальною сумою разом із іншими доходами, що обкладаються цим збором.

Дивіденди, які реінвестуються у капітал підприємства та спрямовуються на збільшення його статутного фонду, що не обкладаються ПДФО згідно з пп. 165.1.18 ПК, також необхідно відобразити у розд. І форми № 1ДФ з ознакою доходу 142 (гр. 3а та 3) без заповнення даних стосовно ПДФО (графи 4а та 4).

ЄСВ

Будь-які дивіденди, нараховані фізичним особам, не є базою для нарахування ЄСВ (ст. 7 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI; п. 14 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170). Тому у звіті з ЄСВ за формою № Д4 їх сума не відображається.

Особливості оподаткування дивідендів у натуральній формі

Дивіденди можуть бути виплачені як у грошовій, так і в натуральній формі (майном). Форма виплати обов’язково зазначається в протоколі загальних зборів учасників (рішенні власника).

Передача майна як дивідендів уважається його продажем без укладання договору купівлі-продажу. Але також правильним варіантом буде укласти договір купівлі-продажу майна підприємства з його учасником, а потім здійснити зарахування заборгованості на суму належних йому дивідендів.

Якщо дивіденди виплачуються в натуральній формі, їх все одно слід нарахувати в грошовій формі. При цьому базою для обкладення ПДФО і ВЗ буде нарахована сума дивідендів.

Як визначити вартість майна, що передається у вигляді дивідендів?

Для правильного визначення вартості майна, що буде передаватись учаснику (власнику) у вигляді дивідендів, необхідно від нарахованої їх суми відняти суму ПДФО та ВЗ.

Приклад 1
Нарахована до виплати сума дивідендів підприємства (платника податку на прибуток) становить 100 000 грн. Розрахуємо суми ПДФО та ВЗ:

 • ПДФО – 5 000 грн. (100 000 грн. х 5 %);
 • ВЗ – 1 500 грн. (100 000 х 1,5 %).

Вартість майна, що буде передаватись у вигляді дивідендів, дорівнює 93 500 грн. (100 000 грн. – 5 000 грн. – 1 500 грн.) (у т. ч. ПДВ – 15 583,33 грн.).

Зверніть увагу: для обкладення дивідендів ПДФО та ВЗ має значення також звичайна ціна майна, що буде передаватись учаснику (власнику). Якщо звичайна ціна такого майна буде більшою за нараховану суму дивідендів, сума такого перевищення буде вважатись додатковим благом для фізичної особи – отримувача дивідендів (пп. «е» пп. 164.2.17 ПК). У такому разі вартість майна:

 • у межах суми нарахованих дивідендів – оподатковується за правилами оподаткування дивідендів у грошовій формі;
 • у сумі перевищення звичайної ціни майна над сумою нарахованих дивідендів – обкладається ПДФО (при будь-якій системі оподаткування підприємства) за ставкою 18 % із застосуванням натурального коефіцієнта 1,21951 та ВЗ за ставкою 1,5 % без застосування натурального коефіцієнта.

Особливості виплати дивідендів нерезиденту

Загальні правила виплати дивідендів фізособі-нерезиденту див. у консультації «Дивіденди нерезидентам».

Зазначимо, що для повного відображення доходів та сплачених із них податків нерезиденту слід оформити облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення, затвердженого наказом Міндоходів і зборів від 10.12.13 р. № 779, далі – Положення № 779). А її копія має бути надана підприємству – податковому агенту (п. 1 розд. VII Положення № 779).

Готівкові обмеження на виплату дивідендів

Дивіденди можна виплачувати із каси підприємства готівкою. Але при цьому необхідно пам’ятати: згідно з абзацом третім п. 1 постанови Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210 гранична сума розрахунків між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня становить 50 000 грн. Таке обмеження діє з 4 січня 2017 року (з дати набрання чинності останніх змін до вищезазначеної постанови).

Як відобразити в обліку операції з нарахування та виплати дивідендів, розглянемо на прикладі.

Приклад 2
ТОВ «Полтава» є платником податку на прибуток, який не застосовує різниці згідно з розд. III ПК. У травні 2017 року підприємство прийняло рішення про виплату дивідендів на загальну суму 20 000 грн. за підсумками роботи у 2016 році двом своїм учасникам, що є одночасно працівниками підприємства:

 • Іваненку П. П. – 10 000 грн. (готівкою);
 • Петренку І. І. – 10 000 грн. (у вигляді комп’ютера). Станом на 01.05.17 р. первісна вартість комп’ютера становить 15 000 грн., сума зносу – 3 000 грн., залишкова вартість – 12 000 грн., що відповідає його звичайній ціні. Комп’ютер був переданий Петренку І. І. у травні 2017 року.

Спочатку розрахуємо податки, які потрібно утримати із дивідендів Іваненка П. П.:

 • ПДФО – 500 грн. (10 000 грн. х 5 %);
 • ВЗ – 150 грн. (10 000 грн. х 1,5 %).

Тепер оподаткуємо дивіденди Петренка І. І., виплачені у вигляді комп’ютера.

Суми ПДФО та ВЗ, обчислені із суми нарахованих дивідендів, дорівнюють сумам ПДФО та ВЗ для дивідендів Іваненка П. П. (див. вище): ПДФО – 500 грн., ВЗ – 150 грн.

Вартість комп’ютера разом із ПДВ – 9 350 грн. (10 000 грн. – 500 грн. – 150 грн.). Як бачимо, звичайна ціна комп’ютера (12 000 грн.) є вищою за його вартість у межах нарахованої суми дивідендів (9 350 грн.). Тому сума такого перевищення прирівнюється до додаткового блага та обкладається ПДФО та ВЗ:

 • ПДФО – 581,71 грн. [(12 000 грн. – 9 350 грн.) х 1,21951 х 18 %];
 • ВЗ – 39,75 грн. (2 650 грн. х 1,5 %).

Таким чином, під час виплати дивідендів Петренку І. І. треба перерахувати до бюджету:

 • ПДФО – у сумі 1 081,71 грн. (500,00 грн. + 581,71 грн.);
 • ВЗ – у сумі 189,75 грн. (150,00 грн. + 39,75 грн.).

Суми податків будуть утримані із заробітної плати Петренка І. І.

Далі, оскільки виплата дивідендів у натуральній формі є постачанням, необхідно визначити базу оподаткування. Згідно з п. 188.1 ПК база оподаткування не може бути нижче балансової (залишкової) вартості комп’ютера, що склалася на початок звітного (податкового) періоду, у якому було передано комп’ютер (12 000 грн.). Таким чином, сума ПДВ дорівнює 2 000 грн. (12 000 х 20 %).

Відображення нарахування та виплати дивідендів у підприємства наведено в табл. 2.

Таблиця 2

(грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Прийнято рішення про виплату дивідендів

Протокол загальних зборів учасників

441

443

20 000,00

2

Нараховано дивіденди:
– Іваненку П. П.

Відомість нарахування дивідендів

443

671/І

10 000,00

– Петренку І. І.

443

671/П

10 000,00

3

Утримано ПДФО з дивідендів та суми додаткового блага:
– Іваненка П. П.

671/І

6411

500,00

– Петренка І. І.

671/П

6411

1 081,71

4

Утримано ВЗ із дивідендів та суми додаткового блага:
– Іваненка П. П.

671/І

642

150,00

– Петренка І. І.

671/П

642

189,75

5

Переведено комп’ютер до складу оборотних активів, призначених для продажу за балансовою вартістю

Бухгалтерська довідка

286

104

12 000,00

131

104

3 000,00

6

Виплачено дивіденди Іваненку П. П. із каси підприємства

ВКО

671/І

301

9 350,00

7

Перераховано до бюджету ПДФО та ВЗ із дивідендів Іваненка П. П.
(500 + 150)

Виписка банку

6411, 642

311

650,00

8

Передано комп’ютер Петренку І. І.

Типова форма № ОЗ-1

377

712

9 350,00

9

Нараховано ПДВ:
– на договірну вартість комп’ютера

Податкові накладні

712

643

1 558,33

– на різницю між балансовою та договірною вартістю
(2 000,00 – 1 558,33)

949

643

441,67

10

Списано балансову вартість комп’ютера

Бухгалтерська довідка

943

286

12 000,00

11

Проведено взаємозалік заборгованостей

671/П

377

9 350,00

12

Перераховано до бюджету ПДФО та ВЗ із дивідендів Петренка І. І.

Виписка банку

6411, 642

311

1 271,46

13

Утримано із заробітної плати Петренка І. І. ПДФО та ВЗ, нараховані на суму додаткового блага
(581,71 + 39,75)

Бухгалтерська довідка

661

6411, 642

621,46

Висновки

У разі виплати дивідендів фізособам (як резидентам, так і нерезидентам) авансовий внесок із податку на прибуток не сплачується. Але підприємство, що виплачує дивіденди своїм учасникам (власникам), є податковим агентом стосовно такої виплати. Тому, згідно з пп. 170.5.1 ПК, воно зобов’язане обкласти дивіденди ПДФО та ВЗ та відобразити цю виплату у звіті за формою № 1ДФ.

Якщо дивіденди сплачуються у негрошовій формі, то у фізособи може виникнути додаткове благо, суму якого потрібно обкласти ПДФО (із застосуванням «натурального» коефіцієнта) та ВЗ.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали