• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інвентаризація основних засобів

07.10.2016 1464 0 2


Акценти цієї статті:

 • для відображення результатів інвентаризації основних засобів (далі – ОЗ) передбачені типові форми документів, однак підприємство має право самостійно розробити інші форми, більш зручні;
 • об'єкт ОЗ, якого не вистачає, необхідно виключити зі складу активів підприємства та списати.

Документальне оформлення

Результати інвентаризації ОЗ оформляються на бланках типових форм, затверджених постановою Держкомстату від 28.12.89 р. № 241 (далі – Постанова № 241), або на формах для бюджетних установ, затверджених наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572 (далі – Наказ № 572; згідно з п. 2 даного наказу ці типові форми можуть використовуватися всіма юрособами незалежно від їх організаційних форм і форм власності). Але якщо підприємство вважає, що названі форми не містять необхідної йому інформації (або, навпаки, містять графи і рядки, які підприємство ніколи не заповнює), тоді воно може самостійно розробити більш зручні для себе форми. Головна вимога: ці форми повинні містити необхідну для правильного відображення результатів інвентаризації інформацію та обов'язкові реквізити, передбачені п. 2.4 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88), або реквізити типових форм (п. 2.7 Положення № 88).

Наведемо в таблиці нижче перелік типових форм, передбачених для відображення результатів інвентаризації, і короткий опис їх застосування.

Таблиця 1. Документи для відображення результатів інвентаризації ОЗ


з / п

Форма, її номер, назва

Опис

1

2

4

1

Форма № инв-1 «Інвентаризаційний опис основних засобів»*

Застосовується для відображення даних інвентаризації ОЗ. У формі вказується інформація щодо кожного інвентаризовуваного об'єкта, фактична наявність і наявність згідно з даними бухобліку.
Складається у двох примірниках комісією окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадовою особою, відповідальною за схоронність ОЗ. Положенням, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879), не передбачено, куди саме направляються ці примірники. Тому перший примірник здається до бухгалтерії, а другий можна залишити в матеріально відповідальної особи.
При інвентаризації малоцінних необоротних матеріальних активів, виданих працівникам у користування, і бібліотечних фондів допускається заповнення групових інвентаризаційних описів

2

Інвентаризаційний опис необоротних активів**

3

Форма № инв-10 «Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів»*

Застосовується при інвентаризації незакінчених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об'єктів ОЗ.
Складається у двох примірниках інвентаризаційною комісією на підставі перевірки фактичного обсягу та стану робіт.
Акт містить елементи звіряльної відомості (зокрема, суми економії або перевитрати за ремонтами відображаються в графах 10, 11 акта), тому його дані до такої відомості не переносяться

4

Форма № инв-18 «Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів»*

Застосовується для відображення результатів інвентаризації ОЗ, за якими виявлено відхилення від облікових даних.
Складається у двох примірниках бухгалтером підприємства

5

Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів**

* Затверджено Постановою № 241.
** Затверджено Наказом № 572.

Особливості інвентаризації ОЗ

У ході інвентаризації ОЗ і при заповненні опису слід звернути увагу на деякі моменти, передбачені п. 1 розд. ІІІ Положення № 879:

 • Об'єкт ОЗ, який був реконструйований або переобладнаний, у результаті чого змінилося його основне призначення, включається в опис під найменуванням згідно з його новим призначенням.
 • Якщо в ході інвентаризації буде встановлено, що в обліку не були відображені виконані роботи капітального характеру (наприклад, добудова поверхів, прибудова нових приміщень і т. п.) або часткова ліквідація будівель (наприклад, знос окремих конструктивних елементів), то в бухгалтерському обліку потрібно визначити суму збільшення або зменшення балансової вартості об'єкта, а в описі – навести дані про проведені зміни.
 • При виявленні об'єктів ОЗ, що не числяться в обліку, а також об'єктів, даних про яких немає, в опис необхідно внести відсутні дані про такі об'єкти. Оцінка виявлених об'єктів здійснюється за справедливою вартістю.
 • Об'єкти ОЗ, які ремонтуються на інших підприємствах, включаються в опис на підставі документів, що підтверджують їх передачу в ремонт (наприклад, акта типової форми № ОЗ-2, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352).
 • На об'єкти ОЗ, які непридатні до експлуатації та не підлягають відновленню, складається окремий опис із зазначенням часу їх уведення в експлуатацію та причин, які привели їх у непридатність. Списуються такі активи відповідно до вимог законодавства.
 • При виявленні об'єктів із нульовою залишковою вартістю, але придатних до використання, інформацію про них комісія передає керівництву для прийняття рішення про подальше їх використання, а також із метою розгляду їх на предмет переоцінки та/або збільшення строку корисного використання.

Бухгалтерський облік результатів інвентаризації ОЗ

Для зручності подамо інформацію у вигляді таблиці.


з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

2

3

4

Облік надлишків

1

Оприбутковано об'єкт ОЗ, придбаний у постачальника – платника ПДВ (є документи, що підтверджують отримання та первісну вартість ОЗ)*

152

631

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

631

3

Оприбутковано безплатно отриманий об'єкт ОЗ

10

424

4

Оприбутковано надлишки ОЗ*

10

69 або 746

5

Уведено в експлуатацію придбані ОЗ (при наявності документів)

10

152

6

Нараховано амортизацію на придбаний об'єкт ОЗ

91–94

131

7

Нараховано амортизацію на безплатно отримані ОЗ

91–94

131

424

745

8

Донараховано амортизацію (якщо об'єкт ОЗ потрібно було зарахувати на баланс у попередньому звітному періоді):
– на придбані об'єкти ОЗ

44

131

– безплатно отримані об'єкти ОЗ

424

44

Облік недостач

1

Списано суми нарахованої амортизації

131

10

2

Списано залишкову вартість ОЗ

976

10

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

976

641

4

Відображено суму недостачі на позабалансовому субрахунку

072

5

Установлено винну особу (відображено його заборгованість)

375

746

6

Списано суму недостачі з позабалансового субрахунка

072

7

Погашено заборгованість винною особою

301, 311

375

* Наведено два рахунки. Згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879 у цьому випадку застосовується рахунок 69, а відповідно до п. 21 додатка до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561, – субрахунок 746.

Податковий облік результатів інвентаризації

Податок на прибуток. Платники податків, які здійснюють коригування фінрезультату, у випадку ліквідації об'єкта ОЗ повинні (п. 138.1, 138.2 Податкового кодексу, далі – ПК):

 • збільшити фінрезультат до оподаткування на залишкову вартість об'єкта ОЗ, визначену за правилами бухобліку;
 • зменшити фінрезультат до оподаткування на залишкову вартість об'єкта ОЗ, розраховану за правилами податкового обліку.

Таким же чином коригується фінрезультат і на суму амортизаційних відрахувань.

ПДВ. У випадку виявлення недостачі об'єкт ОЗ підлягає списанню з балансу (ліквідації). Оскільки об'єкт ліквідується без згоди платника податків і документи, що підтверджують його недостачу, є, то податкові зобов'язання з ПДВ, згідно з п. 189.9 ПК, нараховувати не потрібно. Однак зверніть увагу на думку ДФС у листі від 27.05.16 р. № 11679/6/99-95-42-01-15. Згідно із цим листом податкові зобов'язання нараховуються на підставі пп. «г» п. 198.5 ПК, оскільки ОЗ не використовуються в госпдіяльності підприємства.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали