• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Практикум із розрахунку простим векселем

Нормативна база:

Податковий кодекс (далі – ПК);

Закон від 05.04.01 р. № 2374-III (далі – Закон № 2374);

Закон від 23.02.06 р. № 3480-IV (далі – Закон № 3480);

Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (Женевська конвенція 1930 року), набув чинності для України 06.01.2000 р. (далі – УВЗ);

Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 19.12.02 р. № 508 (далі – Положення № 508);

Положення, затверджене рішенням ДКЦПФР від 03.09.13 р. № 1681 (далі – Положення № 1681).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Наведемо визначення основних термінів (п. 1.2 Положення № 508):

вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк зазначену суму векселедержателю;

простий вексель – це вексель, що містить зобов'язання векселедавця сплатити в зазначений строк визначену суму векселедержателю;

векселедавець (емітент) – юридична або фізична особа, що видає простий вексель;

векселедержатель – юридична або фізична особа, що одержала простий вексель.

Умови видачі векселя

При видачі векселя слід ураховувати обмеження, установлені в ст. 4 Закону № 2374:

  • вексель можна видавати тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (тобто вексель не можна видати, наприклад, як пе-редоплату);
  • сума зобов'язання за товари (роботи, послуги) повинна бути не менша, ніж сума платежу за векселем;
  • умова про проведення розрахунків із використанням векселя повинна бути зафіксована в письмовому договорі між векселедавцем і векселеотримувачем.

За порушення зазначених норм для векселедавця передбачена адміністративна та фінансова відповідальність:

  • адміністративний штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 16312 КУпАП;
  • штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 131 Зако-ну № 2374.

Також слід дотримуватися й умов, викладених у ст. 6, 12 Закону № 2374:

  • платежі за векселем повинні здійснюватися тільки в безготівковій формі;
  • забороняється використовувати вексель як внесок до статутного капіталу господарського товариства;

Крім того, платники єдиного податку першої–третьої груп не можуть приймати (видавати) векселі в оплату поставлених товарів (робіт, послуг), тому що їм заборонено негрошові форми розрахунків (п. 291.6 ПК; ЗІР, категорія 108.05).

Емісія (видача) векселя

Оформлення бланка векселя

Для оформлення векселя суб'єкту господарювання слід спочатку придбати вексельні бланки (форму бланка простого векселя наведено в додатку 2 до Положення № 1681). Придбати їх можна в комерційних банках.

При купівлі вексельного бланка крім його вартості сплачується також і держмито в розмірі 10 % НМДГ, що становить 1,70 грн. (п. 2 Указу Президента від 02.11.93 р. № 504/93). У бланку необхідно заповнити всі обов'язкові реквізити, які наведено в УВЗ (див. таблицю). Зверніть увагу: вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, повинен бути заповнений українською мовою (ст. 5 Закону № 2374).

Обов'язкові реквізити простого векселя

№ п/п

 

Реквізит

 

Вимоги до заповнення реквізиту

 

Норма УВЗ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Назва – «Простий вексель»

 

Надрукована на бланку друкарським способом тією мовою, якою складається вексель

 

Ст. 1, 6, 75, 77

 

2

 

Валюта і сума грошового зобов'язання

 

Наводиться валюта платежу та сума цифрами і прописом. Якщо сума, зазначена цифрами, не збігається із сумою, написаною словами, уважається, що вексель виданий на суму, зазначену словами

 

3

 

Місце здійснення платежу

 

Якщо таке місце не зазначено, ним уважається місце видачі векселя (якщо й воно не зазначене, тоді адреса векселедавця)

 

Ст. 2, 76

 

4

 

Найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселем

 

Наводиться найменування векселедержателя. Найменування векселедержателя повинне точно відповідати найменуванню в його установчих документах (для юрособи) або паспортним даним (для фізособи)

 

Ст. 1, 2, 75, 76

 

5

 

Строк платежу

 

У векселі може бути зазначений один із таків строків платежу:

– при пред'явленні – у цьому випадку вексель пред'являється до оплати протягом одного року з дати його складання і підлягає оплаті в день пред'явлення. При цьому векселедавець може скоротити або збільшити строк пред'явлення векселя або вказати, що вексель не може бути пред'явлений до платежу раніше визначеної дати, наприклад: «По пред'явленню, але не раніше 30 листопада 2015 року»;

– у визначений строк від пред'явлення – у цьому випадку день пред'явлення векселя до оплати фіксується спеціальною відміткою, яку робить векселедавець;

– у визначений строк від дати складання векселя – наводиться конкретна кількість днів, наприклад: «Через 50 днів після складання»;

– на визначену дату – указується конкретний строк платежу, наприклад: «31 грудня 2015 року»

Ст. 33–36, 77

 

6

 

Дата та місце видачі векселя

 

Якщо місце видачі у векселі не назване, таким є адреса, зазначена поруч із найменуванням векселедавця.

Зверніть увагу: вексель повинен містити дату його складання, інакше він буде вважатися недійсним. При цьому дата проставляється без скорочень, наприклад: «01 вересня 2015 року»

Ст. 1, 2, 75, 76

 

7

 

Підпис векселедавця

 

Цей реквізит повинен містити такі дані:

1) при видачі векселя юридичною особою:

– повне найменування підприємства згідно з установчими документами;

– код ЄДРПОУ, точну юридична адресу;

– підписи керівника та головного бухгалтера (при наявності) або уповноважених ними осіб (у цьому випадку треба вказати і відповідний документ, наприклад, довіреність);

– печатку підприємства;

2) при видачі векселя фізособою-підприємцем:

– дату та номер запису в Єдиному держреєстрі;

– паспортні дані;

– підпис фізособи або вповноваженої нею особи (у цьому випадку з посиланням на довіреність) і печатку (при наявності)

Ст. 1, 75

 

Погашення векселя

Документальне оформлення

Вексель до платежу пред'являється векселедержателем у день, коли його необхідно оплатити або в один із двох наступних робочих днів (ст. 38 УВЗ).

Порядок пред'явлення векселя до платежу УВЗ не передбачено. Вексель до оплати можна пред'явити через розрахункову палату (ст. 38 УВЗ) або самостійно.

Якщо вексель до оплати пред'являється векселедержателем самостійно, то на практиці цей факт фіксується актом пред'явлення векселя до платежу, де вказується:

найменування та реквізити сторін, реквізити векселя, пред’явленого до оплати (вид, номер за бланком, дата складання, строк і місце платежу);

зобов'язання векселедавця здійснити платіж на рахунок векселедержателя;

зобов'язання векселедержателя передати оригінал векселя векселедавцю після сплати.

Зобов'язання за векселем уважається погашеним при оплаті його повної вартості. Зазначимо, що платіж за векселем може здійснюватися частинами, при цьому векселедавець має право вимагати від векселедержателя, щоб той робив у векселі відмітку про кожне таке погашення (ст. 39 УВЗ). Після погашення векселя на ньому робиться відмітка «погашений».

 

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали