• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як зареєструватися єдинником

16.10.2018 695 0 0


Суб'єкт господарювання (далі – СГ) на будь-якому етапі ведення господарської діяльності може зареєструватися платником єдиного податку (далі – ЄП). У консультації розповімо, як отримати статус єдинника та добровільно відмовитися від спрощеної системи.


Реєстрація платником ЄП

Порядок реєстрації єдинником визначено п. 298.1 ПК і Наказом № 1675. Щоб зареєструватися платником ЄП, СГ повинен подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява) (пп. 298.1.1 ПК). Форма та порядок подання такої заяви затверджені Наказом № 1675.

Куди слід подати заяву?

Заява подається:

 • або до органу ДФС за місцем реєстрації СГ;
 • або суб'єкту держреєстрації як додаток до реєстраційної картки, яка подається для проведення реєстрації СГ.

Які способи подання заяви?

Заяву можна подати кількома способами (пп. 298.1.1 ПК):

 • передати особисто або через уповноважену на це особу;
 • відправити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Зазначимо, що датою подання заяви буде вважатися дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі (ЗІР, категорія 107.01);
 • направити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Однак на сьогодні подання заяви таким способом практично не реалізоване (ЗІР, категорія 107.12).

Яку інформацію повинна містити заява?

У заяві вказуються (п. 298.3 ПК):

 • найменування СГ, код ЄДРПОУ (для юрособи) або П. І. Б. фізособи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які за своїми релігійними переконаннями у встановленому порядку відмовилися від прийняття податкового номера);
 • податкова адреса;
 • місце ведення господарської діяльності;
 • вибрані СГ види господарської діяльності згідно із КВЕД ДК 009:2010;
 • група та ставка ЄП;
 • кількість осіб, які одночасно перебувають із підприємцем у трудових відносинах (для роботодавців-підприємців) або середньооблікова чисельність працівників (для роботодавців-юросіб);
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему.

До заяви слід додати розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, затвердженою Наказом № 1675 (п. 5 Наказу № 1675).

Отримавши від СГ заяву, орган ДФС приймає рішення щодо реєстрації або про відмову в реєстрації платником ЄП.

За якими підставами СГ можуть відмовити в реєстрації єдинником?

Орган ДФС може відмовити в реєстрації єдинником із таких підстав (п. 299.6 ПК):

 • невідповідність вимогам, установленим для єдинників ст. 291 ПК (тобто за видами діяльності, обсягом доходу, наявністю та чисельністю найманих працівників);
 • недотримання вимог, передбачених пп. 298.1.4 ПК (це стосується строку та періодичності подання заяви (не частіше одного разу на рік); порядку оформлення заяви з додаванням до нього розрахунку доходу, а також наявності податкового боргу).

У випадку відмови в реєстрації контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня подання заяви надати заявнику письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена у встановленому порядку (п. 299.5 ПК).

Протягом якого часу після подання заяви здійснюється реєстрація єдинником?

При відсутності підстав для відмови в реєстрації СГ як платника ЄП податковий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви зареєструвати таку особу (п. 299.3 ПК).

Крім того, відповідна інформація вноситься до реєстру платників ЄП. Для підтвердження факту реєстрації єдинником СГ має право безплатно отримати в органі ДФС витяг із цього реєстру.

З якого моменту СГ уважається єдинником?

Новоутворені СГ, які протягом 10 днів із дня держреєстрації подали заяву й обрали ставку ЄП, установлену для третьої групи (тобто без сплати ПДВ), уважаються єдинниками із дня їх держреєстрації (пп. 298.1.2 ПК).

Фізособи-підприємці, які до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація, подали заяву й обрали ставку ЄП, установлену для першої або другої групи, уважаються єдинниками з 1-го числа місяця, що настає за місяцем реєстрації (пп. 298.1.2 ПК).

Юрособи, створені в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податків, який має непогашені податкові зобов'язання або податковий борг, що виникли до такої реорганізації, можуть бути зареєстровані платниками ЄП (заява подається не пізніше ніж за 15 к. д. до початку наступного календарного кварталу) з 1-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання або податковий борг (пп. 298.1.3 ПК).

СГ, який є платником інших податків і зборів, може перейти на ЄП шляхом подачі заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 к. д. до початку наступного календарного кварталу. Врахуйте, що такий СГ може перейти на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (пп. 298.1.4 ПК).

Добровільна відмова від спрощеної системи

Для добровільної відмови від спрощеної системи платник ЄП не пізніше ніж за 10 к. д. до початку нового календарного кварталу (року) повинен подати контролюючому органу заяву за формою, затвердженою Наказом № 1675. У заяві вказуються дата та причина відмови від спрощеної системи (пп. 298.2.1 ПК).

Згідно з п. 299.10 ПК на підставі заяви реєстрація платника ЄП анулюється і він виключається з реєстру платників ЄП в останній день календарного кварталу, у якому подана така заява. А з 1-го числа першого місяця наступного кварталу колишній єдинник уже застосовує загальну систему оподаткування (пп. 298.2.2 ПК).

Висновок

Для переходу на спрощену систему оподаткування СГ повинен подати до органу ДФС заяву за формою, затвердженою Наказом № 1675. До заяви слід додати розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, затвердженою цим же наказом.

Якщо в податкового органу немає підстав для відмови, то реєстрація платником ЄП здійснюється протягом двох робочих днів із дати подання заяви.

Добровільне зняття з реєстрації платника ЄП здійснюється на підставі поданої ним до податкового органу заяви.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали