• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

На якій підставі договір можуть визнати недійсним?

Поняття недійсного або нікчемного договору вже давно і міцно увійшло до лексикону бухгалтерів підприємств і підприємців. Найчастіше воно асоціюється з податковими перевірками, результатом яких стає донарахування грошових зобов'язань із ПДВ і податку на прибуток. Щоб ви могли відстояти свою правоту у спорі з податковою інспекцією, з'ясуємо, який договір уважатиметься недійсним.

Цивільний кодекс (далі – ЦК) установлює презумпцію правомірності договору, тобто договір є дійсним, якщо (ст. 204):

 • він не визнаний недійсним судом;
 • його недійсність не встановлено законом.

Загальні вимоги, дотримання яких при укладенні договору дозволяє вважати його дійсним, передбачено ст. 203 ЦК, а саме:

 • зміст договору не повинен суперечити ЦК, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави та суспільства, його моральним засадам (ч. 1);
 • особа, яка укладає договір, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності (ч. 2). Підприємство набуває цивільної дієздатності через свої органи управління (директор, рада директорів, правління тощо), що діють на підставі установчих документів (ст. 92 ЦК). Фізособи набувають цивільної дієздатності після досягнення 18 років. Цивільна дієздатність може бути надана фізособі, яка досягла 16 років, якщо ця фізособа зареєструється підприємцем та отримає письмову згоду батьків, усиновлювачів, опікунів або органу опіки та піклування;
 • волевиявлення учасника договору повинне бути вільним та усвідомленим. Тобто обов'язковою умовою укладення договору повинне бути бажання підприємства в особі керівника або підприємця укласти договір (ч. 3);
 • договір повинен укладатися у формі, установленій законом (ч. 4). ЦК передбачає можливість укладення усних і письмових договорів, договорів з обов'язковим нотаріальним посвідченням, а також обов'язкову державну реєстрацію договорів (ст. 205–210 ЦК). Форма договору залежить від його виду і вимог ЦК та інших законодавчих актів до такого виду договорів. Наприклад, договір оренди землі укладається письмово згідно з типовою формою, затвердженою постановою КМУ від 03.03.04 р. № 220, незалежно від того, ким є його сторони – юридичними чи фізичними особами (ч. 2 ст. 792 ЦК, ст. 14 Закону від 06.10.98 р. № 161-XIV). А договір оренди транспортного засобу підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, якщо його стороною є фізична особа (ч. 2 ст. 799 ЦК);
 • договір повинен бути спрямований на реальне настання застережених ним наслідків (ч. 5). Наприклад, якщо підприємство (постачальник) і підприємець (покупець) уклали договір постачання товару, то реальними наслідками такого договору буде отримання підприємством коштів за поставлений товар, а підприємцем – товару;
 • договір, що укладається батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їх малолітніх, неповнолітніх або непрацездатних дітей (ч. 6).

Недотримання при укладенні договору вимог, установлених ч. 1–3, 5, 6 ст. 203 ЦК, тягне за собою його недійсність (ч. 1 ст. 215 ЦК).

ЦК ділить недійсні договори на дві категорії (ч. 2, 3 ст. 215):

 • нікчемні – договори, недійсність яких установлено законом і які не потребують визнання недійсними в судовому порядку;
 • оспорювані – договори, недійсність яких прямо законом не встановлено, але які можуть бути визнані недійсними в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін договору або іншої зацікавленої особи (наприклад, податкової інспекції), що заперечують проти його дійсності.

Перелік підстав для визнання договору нікчемним або оспорюваним

Категорія недійсного договору

Підстава недійсності договору

Законодавча норма

1

2

3

Нікчемні договори

Договір порушує публічний порядок, тобто спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження і незаконне заволодіння майном фізичної або юридичної особи, держави, територіальної громади

Ч. 1 ст. 228 ЦК

Не дотримано вимогу про нотаріальне посвідчення договору

Ч. 1 ст. 220 ЦК

Не дотримано вимогу про письмову форму договору, якщо це передбачено законом. Наприклад, відсутність письмової форми кредитного договору тягне за собою його нікчемність (ч. 2 ст. 1055 ЦК)

Ст. 218 ГК

Оспорювані договори

Договір суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам

Ч .3 ст. 228 ЦК, ст. 208 Господарського кодексу

Договір укладено підприємством або підприємцем, які не мають ліцензії на проваджуваний вид господарської діяльності

Ч. 1 ст. 227 ЦК

Договір укладено внаслідок помилки, пов'язаної з обставинами, які мали істотне значення для його укладення

Ч. 1 ст. 229 ЦК

Договір укладено під впливом обману

Ч. 1 ст. 230 ЦК

Договір укладено дієздатною особою, яка в момент його укладення не усвідомлювала значення своїх дій і не могла управляти ними

Ч. 1 ст. 225 ЦК

Договір укладено під впливом насильства, фізичного або психічного тиску

Ч. 1 ст. 231 ЦК

Договір укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою

Ч. 1 ст. 232 ЦК

Договір укладено під впливом важких обставин і на вкрай невигідних умовах

Ч. 1 ст. 233 ЦК

Договір укладено без мети настання правових наслідків, ним обумовлених (фіктивний договір)

Ч. 1 ст. 234 ЦК

Договір укладено в цілях приховання реально здійсненого правочину (удаваний договір)

Ч. 1 ст. 235 ЦК


Недійсний договір (як за законом, так і визнаний таким судом) є таким з моменту його укладення (ч. 1 ст. 236 ЦК).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали