Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Розрахунок коригування: порядок заповнення

27.05.2016 21008 0 3

У консультації розповімо, коли потрібно складати розрахунок коригування (далі – РК) і як це правильно зробити.

Основні правила виписування РК

Правило 1. РК складає особа, яка зареєстрована платником ПДВ і раніше виписала податкову накладну (далі – ПН), до якої і складається РК (п. 21 Порядку № 1307):

 • постачальник – у загальному випадку;
 • отримувач послуг – у випадку коригування вартості послуг, наданих нерезидентом на митній території України.

Правило 2. РК складається у випадку (п. 192.1 ПК):

 • перегляду цін на товари (послуги) після їх поставки покупцю;
 • повернення (повного або часткового) покупцем поставлених йому товарів;
 • повернення (повного або часткового) постачальником передоплати, отриманої від покупця за товари (послуги);
 • виправлення помилок, допущених у ПН і не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів (послуг).

РК також виписується у випадку коригування:

 • податкових зобов'язань при зміні напряму використання товарів (послуг), необоротних активів, придбаних після 01.07.15 р. (п. 198.5, п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • податкового кредиту за результатами річного перерахунку ПДВ за необоротними активами, придбаними до 01.07.15 р., за підсумками одного, двох і трьох років, що настають за роком їх уведення в експлуатацію (лист ДФС України від 31.12.15 р. № 48122/7/99-99-19-03-02-17, далі – Лист № 48122);
 • податкових зобов'язань за результатами річного перерахунку (Лист № 48122).

Зверніть увагу: до ПН, оформлених на постачання, звільнені від оподаткування, та ті, що обкладаються ПДВ за ставками 0 %, 7 % і 20 %, складаються окремі РК.

Правило 3. РК реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) постачальником, якщо (п. 22 Порядку № 1307):

 • у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг);
 • результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (так звані нульові РК);
 • РК складається до ПН, які не видаються покупцю (причому незалежно від того, збільшується при коригуванні вартість товарів (послуг) чи зменшується).

РК підлягає реєстрації в ЄРПН на загальних підставах. При цьому слід пам'ятати, що коли сума компенсації вартості товарів (послуг) збільшується, постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання в періоді оформлення РК (незалежно від того, зареєстрований він в ЄРПН чи ні). А от покупець отримає право збільшити податковий кредит тільки після реєстрації такого РК (пп. 192.1.2 ПК).

Правило 4. Реєстрація РК в ЄРПН покупцем (отримувачем) здійснюється, якщо:

 • зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг), у тому числі і у випадку складання РК до ПН, виписаних до 01.02.15 р. (п. 22 Порядку № 1307);
 • РК складається отримувачем послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України.

Нагадуємо, що у випадку зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) покупець повинен зменшити податковий кредит у періоді оформлення РК (незалежно від факту його реєстрації), а постачальник зможе зменшити податкові зобов'язання тільки після реєстрації такого РК в ЄРПН (пп. 192.1.1 ПК).

Заповнюємо нову форму РК

Порядок складання та реєстрації РК в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для ПН, крім випадків, установлених Порядком № 1307 спеціально для РК (п. 21 Порядку № 1307). Тобто, як і ПН, РК реєструються за формою, що діє на дату такої реєстрації.

Розглянемо особливості заповнення реквізитів РК.

Порядок заповнення лівої верхньої частини РК такий:

 • «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)». Це нове поле, відмітка «Х» у ньому проставляється у випадках, коли РК реєструється в ЄРПН постачаль-ником;
 • «Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)». У цьому полі відмітка «Х» робиться, якщо РК реєструється покупцем або одержувачем послуг від нерезидента з місцем їх поставки на території України;
 • «До зведеної ПН». Це нове поле, відмітка «Х» проставляється в ньому, якщо РК складається до зведеної ПН, оформленої відповідно до п. 198.5, 199.1, 201.4, п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК;
 • «До ПН, складеної на операції, звільнені від оподаткування». Це теж нове поле, у ньому робиться відмітка «Без ПДВ» у випадку складання РК до ПН, виписаних при поставках товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ;
 • «Не підлягає видачі отримувачу (покупцю)» із зазначенням типу причини. У цьому полі робиться помітка «Х» та вказується відповідний тип причини.

Відображення результатів коригування в декларації

У податковій декларації з ПДВ (далі – декларація) за формою, затвердженою Наказом № 21, для коригування податкових зобов'язань на підставі РК призначений рядок 7. Зазначимо, що для коригування обсягів постачань, звільнених від оподаткування, окремого рядка в декларації не передбачено. Тому такі коригування теж відображаються в рядку 7 (колонці А). Тут же наводяться і коригування, пов'язані зі зміною напряму використання товарів (послуг), необоротних активів і річним перерахунком ПДВ.

У випадку заповнення рядка 7 необхідно також заповнити і таблицю 1 додатка 1 до декларації. Коригування обсягів операцій, що не обкладаються ПДВ, відображається в графі 7 цієї таблиці.

Результати коригування податкового кредиту на підставі РК вказуються в рядку 12 декларації. При цьому заповнюється таблиця 2 додатка 1 до декларації.

Зазначимо, що не всі коригування повинні відображатися в декларації. Так, не потрібно відображати нульові коригування, коригування до ПН, виписаних двічі на одне постачання.

Практичні ситуації

Розглянемо порядок оформлення РК у різних ситуаціях.

СИТУАЦІЯ 1
Повернення товару кінцевим споживачем

Підприємство здійснює постачання товару кінцевим споживачам – неплатникам ПДВ. Розрахунки за товар здійснюються через РРО. 05.04.16 р. підприємство прийняло від покупця неякісний товар і повернуло йому гроші за цей товар. Чи потрібно підприємству виписувати РК?

При продажу товарів за готівку кінцевому покупцю оформляється підсумкова ПН. Підставою для її виписування служить Z-Звіт. Тому повернення товару покупцем буде враховане при формуванні Z-Звіту, а значить, і в підсумковій ПН. Отже, РК оформляти не потрібно. Аналогічної думки дотримуються і фахівці ДФС (ЗІР, категорія 101.07).

СИТУАЦІЯ 2
Зміна ціни товару після передоплати

Постачальник 21.03.16 р. отримав передоплату за товар. 28.03.16 р. сторони підписали додугоду про збільшення вартості цього товару. Товар був відвантажений покупцю 05.04.16 р. На яку дату слід виписати РК?

У даній ситуації 28.03.16 р. була переглянута ціна ще непоставленого товару, тому згідно з п. 192.1 ПК підстав для оформлення РК на цю дату немає. Значить, РК слід виписати на дату відвантаження товару покупцю, тобто 05.04.16 р.

СИТУАЦІЯ 3
Повернення товару неплатником ПДВ

Підприємство – платник ПДВ 22.02.16 р. відвантажило товар неплатнику ПДВ. 05.04.16 р., не маючи можливості розрахуватися з постачальником, покупець повернув товар. Чи може постачальник на дату повернення товару оформити РК та відкоригувати суму податкових зобов’язань?

У даній ситуації можна говорити про невиконання умов договору покупцем, що згідно зі ст. 620, 666 ЦК може розглядатися як його розірвання. Тому, якщо постачальник на дату постачання товару відобразив податкові зобов'язання, він може їх відкоригувати. Підставою для такого коригування служить РК, виписаний на дату повернення товару.

СИТУАЦІЯ 4
Зарахування передоплати за один товар в оплату іншого, уже відвантаженого

Постачальник отримав 21.03.16 р. передоплату від покупця за товар А. 11.04.16 р. сторони договору підписали додугоду, за якою договір на продаж товару А анулюється, а отримана передоплата зараховується в оплату раніше відвантаженого товару Б. Чи є в цьому випадку підстави для виписування РК і якою датою він може бути виписаний?

У цій ситуації згідно з додугодою до договору отримана передоплата втратила свій статус (постачання товару А не відбудеться) і перетворилася в оплату вже поставленого товару Б. Тому на дату підписання додугоди (11.04.16 р.) є всі підстави для виписування РК до ПН, оформленої на дату отримання передоплати за товар А, яким ця ПН обнулюється. Адже виходить, що вона виписана вже за фактом другої події (перша подія – відвантаження товару Б).

Розглянемо особливості заповнення нової форми РК на числовому прикладі.

ПРИКЛАД
ТОВ «Прима» 04.04.16 р. відвантажило ТОВ «Престиж» таку групу товарів:

 • товар А в кількості 200 шт. за ціною 420 грн/шт. (крім того ПДВ – 84 грн.) (у ПН товар зазначено за № 1);
 • товар Б у кількості 50 шт. за ціною 150 грн/шт. (крім того ПДВ –30 грн.) (№ 2 у ПН);
 • товар В у кількості 75 шт. за ціною 230 грн/шт. (крім того ПДВ – 46 грн.) (№ 3 у ПН).

11.04.16 р. було підписано додугоду, згідно з якою вартість 1 од. товару Б збільшується на 10 грн. (крім того ПДВ – 2 грн.).

Заповнимо РК виходячи з наявних даних (див. фрагмент). Починаючи з 1 квітня 2016 року РК до ПН, виписаних до цієї дати, слід складати за формою, затвердженою Наказом № 1307.

Висновки

Коригування суми податкових зобов'язань відображається в рядку 7 декларації, а суми податкового кредиту – у рядку 12.

До ПН, оформлених на постачання, які звільнені від оподаткування та які обкладаються ПДВ за ставками 0 %, 7 %, 20 %, виписуються окремі РК.

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали