Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація підприємця на загальній системі оподаткування за 2015 рік

Щоб заповнити точно і здати в строк, треба:

  • знати строки подання декларації за 2015 рік і правила її заповнення;
  • заповнити декларацію, використовуючи наведений у статті приклад.

Загальні правила

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування (далі – підприємці-загальносистемники), є платниками ПДФО і військового збору. За підсумками звітного податкового року вони зобов'язані подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація). Це передбачено п. 177.5 і пп. 177.5.2 Податкового кодексу (далі – ПК).

Хто саме подає таку декларацію?

Декларацію подають підприємці, які протягом 2015 року:

  • перебували на загальній системі оподаткування, у тому числі ті, хто вперше зареєструвався підприємцем;
  • перейшли із загальної системи оподаткування на сплату єдиного податку;
  • перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

За якою формою треба подавати декларацію?

Нова форма декларації та інструкція з її запов-нення затверджені наказом Мінфіну від 02.10.15 р. № 859 (далі – Наказ № 859, Інструкція № 859). Бланк декларації можна знайти на нашому сайті www.balance.ua (Правова база «Бланки», розділ «ПДФО»).

Зверніть увагу: нова форма декларації поєднує звітність із ПДФО та військового збору. Тобто в одному звіті будуть визначені податкові зобов'язання з ПДФО та з військового збору.

Куди та у який строк потрібно подати декларацію?

Згідно з пп. 49.18.5 і п. 177.11 ПК декларація повинна бути подана до органу ДФС за місцем податкової адреси підприємця не пізніше 9 лютого 2016 року.

Майте на увазі, що якщо в декларації будь-який рядок не заповнюється через відсутність інформації (наприклад, суми або операції), то в такому рядку треба поставити прочерк (п. 3 розд. II Інструкції № 859).

Згідно з п. 177.11 ПК і п. Інструкції № 859 якщо підприємці протягом звітного податкового року крім підприємницьких доходів одержували інші доходи із джерелом їх походження з України та іноземні доходи, то такі доходи також указуються в декларації.

Зверніть увагу: інші доходи підлягають оподаткуванню за загальними правилами, установленими ПК для фізичних осіб, а не за правилами, передбаченими для оподаткування підприємницьких доходів (п. 177.6 ПК).

Чи потрібно подавати декларацію, якщо підприємець протягом звітного року не вів діяльність, тобто не отримував підприємницьких доходів?

Навіть якщо підприємницька діяльність не велася, рекомендуємо подати декларацію та відповідний додаток до неї із прочерками тому, що цього вимагають органи ДФС (ЗІР, категорія 104.09). А якщо ним були отримані інші доходи, що підлягають декларуванню (наприклад, орендна плата, дохід від операцій з інвестиційними активами або іноземний дохід), тоді він зобов'язаний заповнити відповідні додатки до декларації та подати декларацію в строки, передбачені для декларування підприємницьких доходів (тобто до 09.02.16 р.) (ЗІР, категорія 104.09).

Коли слід подати декларацію, якщо підприємець крім підприємницьких доходів одержує ще й зарплату та бажає скористатися правом на податкову знижку?

У цьому випадку підприємець також повинен подати одну декларацію до 9 лютого 2016 року (хоча декларація з метою застосування права на податкову знижку подається фізособами до кінця 2016 року).

Які нюанси треба врахувати при запов­ненні декларації?

Нова форма декларації передбачає відображення відомостей про отримані доходи, що не підлягають обкладенню ПДФО. Наприклад, це можуть бути доходи від здійснення підприємницької діяльності, отримані підприємцем протягом звітного року на спрощеній системі, до його переходу на загальну систему оподаткування.

Декларуючи отримані в 2015 році доходи, підприємцю необхідно заповнити розділи I, II і IV декларації.

Розділ II декларації заповнюється на підставі Розрахунку податкових зобов'язань із податку на доходи фізичних осіб і військового збору, отриманих самозайнятою особою (це додаток Ф4 до декларації). При цьому розд. I додатка Ф4 за-повнюється на підставі даних Книги обліку доходів і витрат, яку підприємець зобов'язаний вести згідно з п. 177.10 ПК (форма Книги, затверджена наказом Міндоходів від 16.09.13 р. № 481, діє і на сьогодні).

Додаток Ф4, так само як і декларація, містить рядки для відомостей про розрахунки податкових зобов'язань із ПДФО і військового збору.

Яка відповідальність передбачена за неподання декларації?

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації підприємцям-загальносистемникам загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 120.1 ПК).

Порядок заповнення декларації та додатка Ф4

Для наочності розглянемо порядок заповнення декларації та додатка Ф4 до неї на умовному числовому прикладі.

Приклади

Підприємець здійснює роздрібну торгівлю будівельними матеріалами в спеціалізованих магазинах. Код діяльності згідно із ДК 009:2010 – 47.52. У 2015 році з I по III квартал був платником єдиного податку другої групи, а з IV кварталу перейшов на загальну систему оподаткування.

За три квартали 2015 року на спрощеній системі був отриманий дохід у сумі 1 млн 100 тис. грн.

У IV кварталі був отриманий дохід у сумі 400 000 грн. При цьому витрати становили 220 000 грн., у тому числі: на придбання товарів – 150 000 грн. (підтверджені документально); на оплату праці найманих осіб – 20 000 грн.; інші витрати (оренда магазинів, сплата ЄСВ за себе та ін.) – 50 000 грн. Чистий дохід, що підлягає обкладенню ПДФО і військовим збором, становив 180 000 грн.

Протягом звітного року крім доходів від підприємницької діяльності підприємцем був також отриманий дохід у вигляді зарплати в су­мі 24 000 грн., з якого був утриманий ПДФО в сумі 3 470,40 грн. і військовий збір у сумі 360 грн.

Заповнимо звітність, використовуючи ці дані.

(грн.)

1

 

2

 

3

 

Графи та рядки звітності

 

Заповнення

 

Показник згідно із прикладом

 

1

 

2

 

3

 

Розд. І додатка Ф4 «Доходи від провадження підприємницької діяльності»

 

Графа 2 «Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід»

 

Окремим рядком відображається кожний вид здійснюваної підприємцем діяльності, від якої був отриманий дохід у звітному періоді

 

Роздрібна торгівля будматеріалами в спеціалізованих магазинах

 

Графа 3 «Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД»

 

Відображається код виду діяльності згідно із КЗЕД (згідно з випискою з ЄДР)

 

47.52

 

Графа 4 «Сума одержаного доходу (грн. коп.)»

 

Проставляються загальні суми отриманого доходу від кожного виду діяльності, зазначеного в гр. 2. Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 4 Книги обліку

 

400 000,00

 

Графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або викорис-тані у виробництві продукції»

 

Відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із придбанням ТМЦ, які реалізовані або використані у виробництві продукції. Цей показник повинен відповідати гр. 6 Книги обліку

 

150 000,00

 

Графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату»

 

Відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із витратами на оплату праці. Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 7 Книги обліку

 

20 000,00

 

Графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг»

 

Відображається сума документально підтверджених інших витрат, пов'язаних з одержанням підприємницького доходу (наприклад, орендна плата за майно, суми ЄСВ, сплачені підприємцем за себе, суми доплати ЄСВ (розрахованої згідно зі звітом з ЄСВ за формою № Д5), сплаченої підприємцем за 2014 рік у 2015 році та ін.). Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 8 Книги обліку

 

50 000,00

 

Графа 8 «Сума чистого оподат-ковуваного доходу (грн. коп)»

 

Наводиться сума чистого оподатковуваного доходу. Цей показник повинен відповідати сумі із графи 9 Книги обліку. Його можна перевірити ще раз шляхом вирахування з показника гр. 4 показників коло-нок 5, 6 і 7

 

180 000,00

 

Місяці, протягом яких фізичною особою – підприємцем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності

 

Указується кількість місяців, протягом яких підприємець одержував доходи на загальній системі оподаткування (проставляються арабські цифри від 1 до 12)

 

3

 

Розд. ІІ додатка Ф4 «Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

 

Рядок 1 «Розмір середньо-місячного річного оподатковуваного доходу»

 

Указується розмір середньомісячного доходу, який розраховується шляхом ділення загального показника із гр. 8 розд. I додатка Ф4 на кількість календарних місяців, протягом яких були отримані доходи:

180 000 грн. : 3 міс. = 60 000 грн.

 

60 000,00

 

Рядок 2 «Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, установленим абзацом першим п. 167.1 ПКУ»

 

Наводиться додатна різниця між значеннями ряд. 1 і десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році 10 МЗП = 12 180 грн.):

60 000 грн. – 12 180 грн. = 47 820 грн.

Примітка. Якщо різниця буде від’ємною, то в цьому рядку проставляється нуль

 

47 820,00

 

Рядок 3 «Сума податку на доходи фізичних осіб»

 

Даний показник розраховується з урахуванням ставок ПДФО, установлених п. 167.1 ПК. При цьому застосовується така формула:

[15 % х (Ряд. 1 – Ряд. 2) + 20 % х Ряд. 2] х х Кількість календарних місяців, протягом яких отримані такі доходи.

У нашому випадку:

(15 % х 12 180 грн.) + (20 % х 47 820 грн.) х х 3 міс. = 34 173 грн.

 

34 173,00

 

Рядок 4 «Загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попе-редній звітний період»

 

Відображається сума ПДФО, фактично сплачена авансом і підтверджена документально

 

 

Рядок 5.1 «Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету» (додатне значення»

 

Указується сума ПДФО, що підлягає сплаті, яка розраховується як додатна різниця між показниками рядків 3 і 4

 

34 173,00

 

Рядок 5.2 «Сума надмірно сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 <...> ПКУ» (від'ємне значення)»

 

Рядок заповнюється тільки у випадку, коли сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, менша від фактично сплаченої суми податку. Тоді тут проставляється від’ємне значення (без знака «–») різниці між показниками рядків 3 і 4

 

 

Рядок 6 «Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році»

 

Розмір квартальних авансових платежів ПДФО, що підлягають сплаті в 2015 році, розраховується підприємцем самостійно як четверта частина показника ряд. 3:

34 173 грн. х 25 % = 8 543,25 грн.

 

8 543,25

 

Рядок 7.1 «Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року»

 

Указується сума військового збору, яка розраховується за такою формулою:

Загальна сума оподатковуваного доходу х х Ставка військового збору.

У нашому випадку:

180 000 грн. х 1,5 % = 2 700 грн.

 

2 700,00

 

Розд. I декларації «Загальні відомості»

 

У ряд. 1 – робиться відмітка «Х» у клітинці «Звітна».

У ряд. 2 – указується арабськими цифрами звітний період (у нашому випадку – 2015 рік).

У рядках 3, 4 – наводяться загальні відомості про платника податків.

У ряд. 5 – указується орган ДФС, куди подається декларація (де підприємець перебуває на обліку як платник податків).

У ряд. 6 – робиться відмітка «Х» у клітинці статусу – резидент. Зазначимо, що іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями відповідно до законодавства України, є резидентами (п. 177.12 ПК).

У ряд. 7 – залежно від того, хто подає декларацію: підприємець самостійно чи через уповноважену особу, робиться відмітка «Х» у відповідній клітинці.

У ряд. 8 – відміткою «Х» позначається категорія платника податків (у нашому випадку – у клітинці «підприємець»).

У ряд. 9 – наводиться інформація про особу, уповноважену заповнити декларацію.

Покажемо заповнення розділів II і IV декларації (див. фрагмент).

 

<...>

Код рядка

 

ІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) РОКУ(інформація в таблиці наводиться при отриманні зазначених доходів та заповненні відповідних додатків)

 

Сума доходів (грн. коп.)

 

Сума податку/збору (грн. коп.)

 

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

що підлягає сплаті самостійно

 

податок на дохо-ди фізич-них осіб

 

військо-вий збір

 

 податок на доходи фізичних осіб

 

військо-вий збір

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

10

 

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

(рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9)

 

204 000,00

 

3 470,40

 

360,00

 

34 173,00

 

2 700,00

 

10.1

 

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивіль-но-правовими договорами

 

24 000,00

 

3 470,40

 

360,00

 

 

х

 

10.2

 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

10.3

 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

 

 

 

 

 

 

10.4

 

Інвестиційний прибуток (додаток Ф2)

 

 

 

 

 

 

10.5

 

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

 

 

 

 

 

 

10.6

 

Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України (додаток Ф3)

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господар-ської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф4)

 

180 000,00

 

 

 

34 173,00

 

2 700,00

 

10.8

 

Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф4)

 

 

 

 

 

 

10.9

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

11

 

Доходи, які не підлягають оподаткуванню, у тому числі:

 

1 100 000,00

 

 

 

х

 

х

 

11.1

 

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року

 

1 100 000,00

 

 

 

х

 

х

 

12

 

Загальна сума річного доходу

(рядок 10 + рядок 11):

1 304 000,00

 

 

 

х

 

х

 

<...>

Код рядка

 

ІV. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

 

Сума (грн. коп.)

 

1

 

2

 

3

 

18

 

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб

(графа 6 рядка 10)

34 173,00

 

19

 

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку та/або при перерахунку доходів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 ПКУ

(рядок 17 + рядок 9 додатка Ф1)

 

20

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у зв'язку з невчиненням нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 ПКУ

 

 

21

 

Сума надмірно сплаченого податку від провадження підприємницької діяльності, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 ПКУ (рядок 5.2 додатка Ф4)

 

 

22

 

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПКУ (графа 7 додатка Ф3, але не більше значення рядка 18)

 

 

23

 

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

 

 

23.1

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету

(додатне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21 – рядок 22))

34 173,00

 

23.2

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21 – рядок 22)) (значення вказується без знака «–»)

 

 

24

 

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

 

 

24.1

 

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10)

 

2 700,00

 

 

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали