• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Складаємо договір доручення

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

  • які умови слід включити до договору доручення;
  • які документи складають довіритель і повірений крім договору дору­чення;
  • чи можна залучити до виконання договору доручення інших осіб;
  • які існують підстави для припинення договору доручення.

Що можна зробити на практиці:

скористатися нашими рекомендаціями при складанні договору доручення, щоб надалі уникнути спорів із контрагентом.

У таблиці наведено відповіді на запитання, що найчастіше ставляться при складанні договору доручення.

Запитання

 

Відповідь

 

Норма

 

Що є договором доручення?

 

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Зокрема, довіритель може доручити повіреному укласти конкретний договір

Ст. 1000 ЦК*

 

Хто може бути сторонами за договором доручення?

 

Сторонами договору доручення (довірителем і повіреним) можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи

 

Ч. 1 ст. 243,ч. 2 ст. 1004 ЦК

 

Які умови повинен містити договір доручення?

 

Договір доручення повинен містити істотні умови: предмет, ціна, строк дії.

Предметом договору доручення є вчинення певних юридичних дій. Тому слід чітко описати коло тих дій, які повинен учинити пові-рений.

У договорі можуть бути встановлені строк дії доручення та(або) територія, у межах якої діє виключне право повіреного. Наприклад, повірений повинен протягом трьох місяців укласти договір купівлі-продажу і придбати конкретний товар на певній території.

До договору слід включити умову про винагороду повіреного. Якщо не зазначити в договорі, що послуги повіреного – платні, то доручення виконуватиметься ним без оплати.

А якщо в договорі сказано, що послуги повіреного – платні, але не зазначено розмір плати, то винагорода виплачується відповідно до звичайних цін за подібного роду послуги. Рекомендуємо сторонам відразу зафіксувати розмір винагороди, щоб надалі уникнути спорів із цього приводу

ст. 180 ГК**;ч. 2 ст. 1000,ч. 1 ст. 1002,ч. 2 ст. 1002 ЦК

 

* Цивільний кодекс.

** Господарський кодекс.

Які встановлено вимоги до форми договору дору-чення?

 

Спеціальних вимог до форми договору доручення чинне законодавство не містить. Договір доручення повинен бути укладений у простій письмовій формі. За бажанням сторін або на вимогу однієї зі сторін договір може бути посвідчений нотаріально

 

Ст. 208 ЦК

 

Від чийого імені діє повірений?

 

Повірений діє на користь довірителя і від його імені

 

Ч. 2 ст. 1000 ЦК

 

Чи може повірений залучити інших осіб до виконання договору?

 

Повірений повинен виконати доручення особисто. Проте повірений може передати виконання доручення іншій особі, якщо це передбачено умовами договору або обставини вимушують його так учинити на користь довірителя

 

Ч. 1 ст. 1005 ЦК

 

Чи може повірений відступити від умов договору?

 

Повірений має право відступити від змісту доручення, якщо цього потребують інтереси довірителя і повірений не міг заздалегідь повідомити довірителя або не отримав у розумний строк відповідь на свій запит. Рекомендуємо в договорі зазначити цей розумний строк, оскільки чинне законодавство не дає визначення цього терміна, у зв'язку із чим на практиці можуть виникати спори.

Повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступлення від змісту доручення відразу, як тільки це стане мож­ливим

Ст. 1004 ЦК

 

Чи потрібно видавати повіреному довіреність?

 

Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

У довіреності слід зазначити:

– строк її дії та дату складання. Якщо в довіреності не зазначено дату складання, вона вважається нікчемною;

– обсяг повноважень, наданих довіреністю (які саме дії повинен зробити повірений).

Пам'ятайте, що довіреність на підписання договору, що підлягає нотаріальному посвідченню, повинна бути посвідчена нотаріально.

Зверніть увагу: строк дії довіреності не повинен перевищувати строку дії договору доручення

Ч. 1 ст. 245,ч. 3 ст. 247,ст. 1007 ЦК

 

Чи повинен довіритель відшкодовувати витрати повіреного?

 

Довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням договору доручення.

Рекомендуємо в договорі доручення чітко зафіксувати перелік витрат повіреного, які підлягатимуть відшкодуванню

Ст. 1007 ЦК

 

Чи потрібно повіреному подавати звіт?

 

Повірений повинен подати звіт довірителеві, якщо це передбачено умовами договору доручення.

Чинне законодавство не містить вимог до форми і змісту звіту, ці моменти можна передбачити в договорі доручення.

Рекомендуємо:

– у договорі закріпити обов'язок повіреного подавати звіт пись­мово;

– зазначити в договорі строк складання і затвердження звіту.

У самому звіті рекомендуємо повіреному:

– навести реквізити сторін, що дозволяють їх ідентифікувати, і посилання на реквізити договору, про виконання якого подається звіт; відомості про виконане доручення; розмір винагороди повіреного і суму витрат повіреного, що підлягають відшкодуванню;

– поставити дату складання звіту, а також підпис і печатку (за наявності печатки у повіреного)

Ст. 1006 ЦК

 

Чи обов'яз­ково сторонам підписувати акт приймання-передачі?

 

Після виконання доручення повірений повинен передати все отримане від третіх осіб (товар, гроші, документи) довірителеві. У зв'язку із цим на практиці, як правило, складають акт приймання-передачі. Такий акт можна скласти в довільній формі, але з обов'язковими реквізитами, передбаченими для первинних документів ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV

 

Ст. 1006 ЦК

 

Які підстави передбачені для розірвання договору доручення?

 

Кожна зі сторін договору доручення має право в будь-який момент відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку.

Договір доручення може бути припинений на загальних підставах, зокрема:

– договір виконаний повністю;

– припинений за угодою сторін;

– смерть або ліквідація повіреного чи довірителя

Ст. 1008 ЦК

 

Висновки.

1. Договір доручення є різновидом посередницького договору. Такий договір складається в простій письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути нотаріально посвідчений.

2. Сторонами договору доручення є повірений і довіритель (сторонами можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи).

3. До договору доручення слід включити крім істотних умов ще й умову про винагороду повіреного. Інакше повірений надаватиме послуги безплатно.

4. Повірений діє від імені довірителя на підставі довіреності.

5. Повірений повинен виконати договір особисто. Але сторони можуть передбачити умову, що дозволяє повіреному залучити до виконання доручення іншу особу.

6. Після виконання договору доручення повірений повинен подати звіт довірителеві (якщо це передбачено договором) і передати все отримане за договором. Таку передачу можна оформити актом приймання-передачі.

7. Сторони мають право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору доручення.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали