Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Оформляємо списання основних засобів

Ліквідація об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) оформляється Актом списання основних засобів типової форми № ОЗ-3 та Актом на списання автотранспортних засобів типової форми № ОЗ-4. Обидві форми затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. Розглянемо порядок їх заповнення.

Акти на списання складає постійно діюча комісія, призначена керівником підприємства.

Але перш ніж списати об'єкт ОЗ, комісія повинна визначити його придатність до використання на підприємстві, можливість використання іншими підприємствами, ефективність проведення ремонту, модернізації. Тому перед списанням комісія:

  • оглядає об'єкт;
  • установлює причини його невідповідності критеріям активу;
  • визначає осіб, з вини яких об'єкт передчасно вибуває з експлуатації, і вносить пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності;
  • визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам.

Акт (типові форми № ОЗ-3 та № ОЗ-4) складається у двох примірниках і затверджується керівником підприємства або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається в особи, яка відповідає за зберігання ОЗ, та є підставою для здачі матеріальних цінностей, які залишилися після списання об'єкта.

У разі списання ОЗ, які ліквідуються в результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії або зазначаються обставини стихійного лиха.

Витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих від зносу і розбирання будівель, споруд, демонтажу обладнання тощо, відображають в акті в розділі «Розрахунок результатів списання об'єктів».

Зверніть увагу, що акт є важливим первинним документом, який дає підставу не нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ при ліквідації ОЗ за самостійним рішенням платника податків. Нагадуємо: щоб уникнути оподаткування, потрібно подати до податкового органу документ про знищення, розбирання або перетворення об'єкта ОЗ, унаслідок чого він не може використовуватися за первісним призначенням (пп. 14.1.191, п. 189.9 Податкового кодексу). А таким документом якраз і є акт типової форми № ОЗ-3 та № ОЗ-4.

Наведемо приклад заповнення акта типової форми № ОЗ-3 (див. фрагмент).

ФРАГМЕНТ

Типова форма № ОЗ-3

ТОВ «Крон»

(підприємство, організація)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32367808

<...>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства Петренко П. П.

«15» серпня 2014 р.

Акт списання основних засобів

Номер документа

Дата складання

Код виду операції

27

15.08.14 р.

Ліквідація

Цех,
відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Сума зносу за даними переоцінки
на ___ р.

по документах придбання

Номер

рахунок, суб­рахунок

код аналітик­ного обліку

рахунок, суб­рахунок

код аналітич-
ного обліку

інвен­тарний

завод­ський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цех № 2

131

104

12 800

13

36572 АЕ

Код

Норми амортизаційних відрахувань

Устаткування

Рік випуску (побудови)

Дата введення
в експлуа­тацію, місяць, рік

Дата початку оплати за основні засоби
(місяць, рік)

рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортиза­ційних відрахувань)

норми амортиза­ційних відраху­вань

на повне віднов­лення

на капіталь­ний ремонт

вид

код

10

11

12

13

14

15

16

17

18

23

20 % у рік, прямо­лінійний метод

2008

01.07.08 р.

25.06.08 р.

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «02» січня 2014 р. № 12.

на підставі Розпорядження директора

зробила огляд Верстата JET 719 AS

найменування об’єкта

В результаті огляду комісія встановила:

1. Надійшов на підприємство «15» червня 2008 р.

2. Кількість ремонтів 2 на суму 2 500 грн. ____ крб.

3. Маса об’єкта за паспортом 125 кг

4. Наявність дорогоцінних металів –

5. Технічний стан та причина списання Повний фізичний знос двигуна, ремонту не підлягає

Висновок комісії: Об’єкт ліквідувати

Додаток. Перелік документів, що додаються

Прибуткова накладна від 15.08.14 р. № 6, акт надання послуг від 15.08.14 г. № 26.

Голова комісії директор Петренко Петренко П. П.

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії головний інженер Кротов Кротов В. В.

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Комірник Озіна Озіна Н. О.

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Зворотна сторона форми № ОЗ-3

Розрахунок результатів списання об'єкта

Витрати на списання

Надійшло від списання

найменування документа

статті витрат

сума

найменування документа

цінностей

кількість

сума

вид

Номенкла­турний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

Акт надання послуг із різання металу від 15.08.14 р. № 26

976

200

Прибуткова накладна
від 15.08.1
4 р. № 6

Метало-
брухт

110 кг

150 грн.

Результати списання Верстат JET 719 AS ліквідовано

У картці 13 вибуття основних засобів відмічено.

«15» серпня 2014 р.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали